Grupy Parafialne

Sodalicja Mariańska

Sodalicja Mariańska - Grupy Parafialne

Spotkania

Gdzie:
Biblioteka parafialna przy Walm Lane

Kiedy:
Trzecia niedziela miesiąca, godz. 13:00

Kontakt:
o. Leszek Gołębiewski SJ, e-mail: l.golebiewski@jezuici.pl, tel. 073 403 917 43

Sodalicja liczy 15 osób, łącznie z moderatorem o. Leszkiem Gołębiewskim SJ. Moderator przygotowuje referaty na temat bieżących wydarzeń w świecie i współczesnego nauczania Kościoła, zawartego w listach apostolskich, encyklikach papieskich, jak również referaty z dziedziny duchowości i moralności. Na początku grudnia wspólnota ponawia akt ślubowania wierności Chrystusowi przez pośrednictwo Maryi. Niesie on dla Sodalisa (Sługi Maryi) pewne zobowiązania dotyczące życia duchowego i apostolskiego, nakreślone w Statucie Sodalicji. Wspólnota ta tradycyjnie wspiera modlitwą i materialnie, charytatywne dzieła misyjne na świecie. Wierni zobowiązaniom Sodalicji, krzepią się nadzieją, że Sługa Maryi nigdy nie zginie (Servus Mariae nunquam peribis). Spotkania Sodalicji, odbywają się w 3 niedzielę miesiąca o godz. 13:00 w bibliotece parafialnej.