Chrystus Krol Wszechswiata - Cerkiew Zbawiciela na krwi - Petersburg - Polska parafia Londyn
Uroczystość Chrystusa Króla
21 listopada 2021
Wieniec Adwentowy - 2 Niedziela Adwentu
2 Niedziela Adwentu
5 grudnia 2021
Chrystus Krol Wszechswiata - Cerkiew Zbawiciela na krwi - Petersburg - Polska parafia Londyn
Uroczystość Chrystusa Króla
21 listopada 2021
Wieniec Adwentowy - 2 Niedziela Adwentu
2 Niedziela Adwentu
5 grudnia 2021

Czuwajcie i módlcie się

Rozpoczynamy adwent. To słowo w starożytnych kultach pogańskich oznaczało coroczne przychodzenie bóstwa do swojej świątyni, aby nawiedzić wyznawców. Chrześcijanie zastosowali to określenie do tajemnicy Wcielenia – przyjścia Boga do świątyni ludzkiego ciała, w osobie Jezusa Chrystusa. Adwentem nazywano także powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Współczesny okres liturgiczny świętuje oba te przyjścia. Pierwsza część adwentu koncentruje się na tajemnicy przyszłego objawienia się Chrystusa Pana, aby dopełnić wszelkiego uświęcenia. Z kolei druga część tego okresu przygotowuje nas do celebracji narodzin Boga na ziemi. Jezus wskazuje sposób przeżywania adwentu – modlitwę i czuwanie. Bądźmy zatem uważni na różne sposoby „przychodzenia” Boga w naszej codzienności.


Liturgia słowa

Jr 33, 14-16

Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan:

«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».

1 Tes 3, 12 – 4, 2

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

Łk 21, 25-28. 34-36

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».


Ogłoszenia duszpasterskie na 1 Niedziela Adwentu

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy Rok Liturgiczny w Kościele. Zapraszamy na Msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku o 19:00 w kaplicy oraz w soboty o 6:45 w kaplicy. Po mszy sobotniej zapraszamy na skromne śniadanie.
 • Witamy ojca Grzegorza Jankowskiego SJ (jezuitę). Bardzo serdeczne witamy w naszej Wspólnocie Parafialnej ojca Grzegorza, który w minionym tygodniu dołączył do naszej wspólnoty zakonnej, a tym samym rozpoczął posługę w naszej Parafii. Życzymy Ojcu Grzegorzowi obfitości łask Bożych i sił w przybliżaniu Chrystusa oraz posługiwaniu w naszej Wspólnocie.
 • Refleksje Adwentowe wygłosi do nas o. Grzegorz Jankowski SJ. Zapraszamy na nauki w niedzielę 5.12 na mszach w kościele o 19:00 (sobotnia wieczorna) oraz 9:00, 12:00 i 19:00, a także w kaplicy o 10:30; we wtorek 7.12 podczas Nabożeństwa Pojednania, połączonego z indywidualną spowiedzią o 10:30 w kaplicy i 19:30 w kościele oraz w Uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8.12. Msze w kaplicy o 7:30 (j. angielski), 10:30 i w kościele o 19:00.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 3 grudnia zapraszamy na mszę w kaplicy o 10:30, spowiedź od 9:30 i w kościele o 19:00; spowiedź od 18:00.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca 4 grudnia o 15:00 zapraszamy do kościoła na Mszę Świętą i Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Domu Parafialnego. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do chóru.
 • Grupa Biblijna. Serdecznie zaprasza na spotkania w poniedziałki o 20:00.
 • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
 • Klub Seniora zaprasza w czwartki o 11:00 na modlitwę do kaplicy, a następnie ćwiczenia gimnastyczne i spotkanie towarzyskie w Domu Parafialnym.
 • PlayGroup dla maluchów zaprasza na spotkania w piątki 9:30 – 11:30.
 • Odeszły do Pana w ostatnim czasie:
  • śp. Grażyna Panichtera (+27.10.2021) Msza Pogrzebowa odbędzie się 29 listopada o 13:30 w kaplicy. Po niej kremacja w Golders Green Crematorium.
  • śp. Monika Ochocka (+20.11.2021) wieloletnia Parafianka, członek Rady Duszpasterskiej, Liderka Grupy Modlitwy Ojca Pio. O dacie pogrzebu poinformujemy, gdy będzie znana.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne prosimy składać w kopertach podpisanych: „Inwestycje Parafialne”. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £1263,32, w kaplicy £400.10 oraz z Gift-Aid £272.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na grudzień 2021:

 • Intencja ewangelizacyjna – Katecheci : Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego – aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close