Polscy Jezuici w Londynie

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Miłosierdzia

Polska Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Londynie to jedna z niewielu parafii w Wielkiej Brytani,
która już od 2005 roku zrzesza polskich katolików z Londynu i nie tylko.

Parafia na Walm Lane

Wkrótce

duszpasterze-parafia-londyn
Polscy Jezuici w Londynie

Duszpasterze

Wkrótce.

o. Leszek Gołębiewski SJ

Proboszcz

077 72 65 52 81


Ojciec proboszcz jest administratorem parafii oraz koordynatorem duszpasterstwa w parafii.
Cytat

o.Adam Juchnowicz SJ

Asystent

077 52 31 04 51


Ojciec Adam zajmuje się odwiedzaniem osób starszych i chorych, przygotowaniem dorosłych do sakramentu bierzmowania i małżeństwa, udzielaniem chrztów oraz jest opiekunem grup modlitewnych Ojca Pio oraz Mężczyzn św. Józefa.

o. Adam Baczewski

Asystent

077 462 584 35


Ojciec Adam zajmuje się w naszej parafii przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania, prowadzi wspolnotę modlitewną Anastasis, uczy w polskiej szkole sobotniej.
Siostry londyńskiej polskiej parafii z Walm Lane

Wszystko dla Boga i Polonii

Od września 2012 r., z inicjatywy proboszcza o. Leszka Gołębiewskiego SJ oraz Rady Duszpasterskiej powstała w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Londynie, placówka Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Jako Siostry Misjonarki pragniemy dzielić się z naszymi parafianami wiarą i budować na obcej ziemi skrawek umiłowanej Ojczyzny. Nasza służba w skupiskach polonijnych stanowi główne zadanie dla Zgromadzenia, którego hasło brzmi: „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej”. Staramy się więc być znakiem Chrystusa we współczesnym świecie, przez swoją postawę, strój zakonny, codzienną modlitwę i wykonywaną pracę.

s. Małgorzata Michalik

Przełożona

0 7340 391 780


Siostra Małgorzata jest odpowiedzialny za katechezę przygotowującą dzieci do I Komunii świętej oraz rocznicy I Komunii Świętej w parafii, uczy katechezy w polskiej szkole sobotniej, sprawuje opiekę nad ministrantami, troszczy się o kaplicę i dom parafialny.
Oby tylko Chrystus był głoszony. (por. Flp 1, 18)

s. Helena Kozak

077 456 441 16


Siostra Helena zajmuje się odwiedzaniem osób starszych i chorych, jest odpowiedzialna za bibliotekę, kawiarenkę i księgarenkę, pomaga w kancelarii. Sprawuje opiekę nad rożami różańcowymi w naszej parafii.

s. Katarzyna Kosidłowska

078 7463 7241


Siostra Katarzyna w naszej parafii pełni funkcję organistki, troszczy się o kościół, prowadzi scholkę dziecięcą.