Spotkania Małżeńskie
Spotkania Małżeńskie
20 marca 2016
2 Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia Bożego
2 Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego
3 kwietnia 2016
Spotkania Małżeńskie
Spotkania Małżeńskie
20 marca 2016
2 Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia Bożego
2 Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego
3 kwietnia 2016
Pokaż wszystkie

1 Niedziela Wielkanocna – Zmartwychwstanie Pańskie

1 Niedziela Wielkanocna - Zmartwychwstanie Pańskie

Zdumiewająca tajemnica

Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało miejsce w przypadku wskrzeszeń, których dokonał Jezus przed swoją śmiercią. Wskrzesił córkę Jaira, wskrzesił młodzieńca z Naim, Łazarzowi kazał wyjść z grobu.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest zdarzeniem zdecydowanie różnym. W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią.


Liturgia słowa

Dz 10, 34a. 37-43

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Ps 118 (117)

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, * bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi: *«Jego łaska na wieki».

Prawica Pana wzniesiona wysoko, * prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę * i głosić dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących * stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana * i cudem jest w naszych oczach

Kol 3, 1-4

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Por. 1 Kor 5,7b-8

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu Wieków

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu Wieków

J 20, 1-9

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.


Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkanocna – Zmartwychwstanie Pańskie

 • PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Msze św. według porządku niedzielnego. (Uwaga!) Nie będzie Mszy św. w kościele o godz. 19:00. Po Mszy św. o 9:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. W pozostałe dni Koronka będzie odmawiana po Mszy św. wieczornej o godz. 19:00 w kościele. Zakończenie w sobotę przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego.
 • Dziękujemy ks. Krzysztofowi Jeleniowi SJ za prowadzenie ceremonii liturgicznych w czasie Triduum Paschalnego oraz za błogosławienie pokarmów. „Bóg zapłać!”
 • Dziękujemy Radzie Parafialnej i Kołu Pań za przeprowadzenie Kiermaszu Wielkanocnego i Loterii. Wszystkim, którzy wzięli w nich udział z serca dziękujemy. Dochód zostanie podany w przyszłą niedzielę. Specjalne podziękowanie kierujemy pod adresem okolicznych polskich sklepów za ufundowanie koszy i sponsorom za nagrody specjalne.
 • Dziękujemy Siostrom za przygotowanie dekoracji i kompozycji kwiatowych do Grobu Pańskiego i ołtarzy, ofiarodawcom dziękujemy za kwiaty. Dziękujemy służbie liturgicznej, Chórowi Parafialnemu za uświetnienie uroczystości Triduum Paschalnego. Dziękujemy też drużynom harcerskim za straż przy Grobie Pańskim.
 • Zmiany w porządku Mszy św. W przyszłym tygodniu we czwartek i piątek (30-31.03) nie będzie Mszy św. o godz. 10:00 rano w kaplicy z racji wyjazdu o. Proboszcza i o. Adama Baczewskiego na spotkanie Brytyjskiej Prowin
 • Uroczystość Miłosierdzia Bożego będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę 3 kwietnia. Koronka do Miłosierdzia Bożego będzie odmawiana po Mszy św. o godz. 9:00 w kościele i po 10:30 w kaplicy.
 • Biuro parafialne, z racji przerwy świątecznej, będzie nieczynne. Ponownie biuro zostanie otwarte w poniedziałek 4 kwietnia.
 • Rekolekcje dla małżeństw. Ruch „Spotkań małżeńskich” zaprasza małżonków, którzy chcą wzmocnić swoją więź małżeńską na weekendowe rekolekcje, które odbędą się w dniach 22-24 kwietnia w klasztorze sióstr Bernardynek w Brownshill-Stroud k. Swindon. Więcej szczegółów na okolicznościowym plakacie i na parafialnej stronie internetowej.
 • Kurs przedmałżeński. Następny kurs przygotowujący narzeczonych do sakramentu małżeństwa planowany jest jako „weekendowy” i odbędzie się w dniach 1-2 maja. Zapisy na kurs będą przyjmowane w kwietniu.
 • Parafialna Pielgrzymka na Kubę planowana jest na listopad tego roku w dniach: 07-21.11.2016. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy! Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na okolicznościowym plakacie i parafialnej stronie interentowej. Kontakt: Agata, kom. 07904 186178, agaburz@gmail.com
 • Zbiórka na tacę z ostatniej niedzieli, w kościele wyniosła: £1749.26, w kaplicy: £406,36, z Gift-Aid: £469,00. Zbiórka na ogrzewanie wyniosła: £1543,44. Za złożone ofiary bardzo dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2016:

 • Ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.
 • Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close