1.03.2017
1 marca 2017
Warsztaty Wielkanocne - 2017
Warsztaty Wielkanocne
8 marca 2017
1.03.2017
1 marca 2017
Warsztaty Wielkanocne - 2017
Warsztaty Wielkanocne
8 marca 2017

Tajemnica kuszenia

Tajemnica postu zaczyna się od tematu kuszenia. Kuszenie jest początkiem grzechu. Kuszenie jest najbardziej niebezpieczną propozycją dla człowieka. Przyjęcie propozycji pokusy jest odrzuceniem Boga.

To propozycja anioła ciemności, który wmawia, że Bóg może dać o wiele mniej szczęścia niż to, co proponuje pokusa.


Liturgia słowa

Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»

Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli».

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Rz 5, 12-19

Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła łaska

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Mt 4, 1-11

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.


Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu – Tajemnica kuszenia

 • W ubiegłą niedzielę odbyło się Walne Zebranie, na którym zostali mianowani nowi członkowie Rady Duszpasterskiej i Rady Administracyjnej. Za całoroczną pracę ustępującym Radom serdecznie dziękujemy.
 • Nowa Rada Duszpasterska: Baranowska Anna, Binkiewicz Janina, Buniak Agata, Buyukardicli Krystyna, Honowska Izabela, Jarosz Małgorzata, Kucała Tomasz, Leszczyńska Elżbieta, Leszczyński Edward, Łątkowska Agata, Łęcka Kur Olga, s. Michalik Małgorzata (sekretarz), Minor Iwona, Ochocka Monika, Pabian Kinga, Pietrzyk Jolanta, Ptak Wanda, Samojłowicz
  Agata, Samojłowicz Paweł (prezes), Sowik Andrzej, Suwała Krzysztof, Węglarz Dorota, Węglarz Michał, Witko Adam. Nowej Radzie życzymy wielu łask i Bożego błogosławieństwa na całoroczną pracę.
 • Nowa Rada Administracyjna: Aneta Kubasiewicz (przewodnicząca), s. Helena Kozak (sekretarz), Sylwia Andrzejczyk (skarbnik i referent Gift-Aid), Paweł Samojłowicz, Dorota Węglarz, Michał Węglarz. Nowej Radzie życzymy owocnej pracy dla dobra naszej parafii.
 • „Kaziukowe serca”. Dziś przy kościele i kaplicy będą do nabycia pięknie zdobione pierniki. Wszystkim, którzy włączyli się w pieczenie i dekorowanie pierników serdecznie dziękujemy. Tegoroczny cel to pomoc w odbudowie Polskiej kaplicy prowadzonej przez Siostry Klaryski w Kazachstanie. Można też indywidualnie składać datki. Informacje są przy wyjściu.
 • Informujemy, że w najbliższym tygodniu, od poniedziałku 6 marca do czwartku 9 marca nie będzie Mszy św. o godz. 8:30 rano w kaplicy ze względu na wyjazd dwóch ojców na rekolekcje i konferencję.
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście: Droga Krzyżowa (w piątki) o godz. 18:30 i Gorzkie Żale (w niedziele) o godz. 18.30 w kościele. Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
 • Rodzina Kuklińskich bardzo dziękuje osobom obecnym na pogrzebie ukochanej babci i mamy Ireny oraz za dary złożone zamiast kwiatów. Zebrano £700, które zostaną przekazane na Dom Dziecka w Białymstoku.
 • Msza św. pogrzebowa za śp. Reginę Sarnicką odbędzie się we wtorek 7 marca o godz. 12:30 w kaplicy, po czym o godz. 14:00 odbędzie się ostatnie pożegnanie na cmentarzu Kensal Green. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów złożyć ofiarę na kaplicę.
 • Zbiórka na Fundację Misyjną. W przyszłą niedzielę 12 marca na wszystkich Mszach św. odbędzie się zbiórka (jako druga taca) na Fundację Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.
 • Spotkanie dotyczące pielgrzymki do Fatimy odbędzie się w przyszłą niedzielę 12 marca o godz. 17:00 w Domu parafialnym. Przypominamy, że parafialna pielgrzymka do Fatimy w setną rocznicę objawień odbędzie się od 8-15 czerwca 2017 roku. Przyjmujemy jeszcze zapisy. Kontakt – Agata: agaburz@gmail.com; kom. 07904 186 178.
 • Zmarła nasza parafianka śp. Helena Kościańczuk. Msza św. pogrzebowa odbędzie się we wtorek 28 marca o godz. 11:15 w kaplicy, a następnie o 12:45 ostatnie pożegnanie w krematorium na Kensal Green.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli – w kościele: £1436.95; w kaplicy: £308.98; Gift-Aid: £375.00. Dochód z Zabawy karnawałowej wyniósł: £1321.68. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close