9 Niedziela Zwykla - Boże Ciało
9 Niedziela Zwykła – Boże Ciało
28 maja 2016
11 Niedziela Zwykła - Polski Kościół w Londynie
11 Niedziela Zwykła – Twoja wiara cię ocaliła!
11 czerwca 2016
9 Niedziela Zwykla - Boże Ciało
9 Niedziela Zwykła – Boże Ciało
28 maja 2016
11 Niedziela Zwykła - Polski Kościół w Londynie
11 Niedziela Zwykła – Twoja wiara cię ocaliła!
11 czerwca 2016
Pokaż wszystkie

10 Niedziela Zwykła – Mówię Ci, wstań!

10 Niedziela Zwykła - Polski Kościół w Londynie

Mówię Ci, wstań!

W Ewangelii będziemy świadkami wskrzeszenia młodzieńca z Nain. Owe wskrzeszenie jest dla nas świadectwem, że każdy z nas, który leży na grzechowych marach swego człowieczeństwa, dzięki Jezusowi może wstać i stać się nowym człowiekiem. Tylko do tego wszystkiego jest potrzebna wiara. Z wiarą wsłuchajmy się w zbawcze słowa Boga, które mogą również nas wskrzesić do nowego życia.


Liturgia słowa

(1 Krl 17, 17-24)

Prorok Eliasz wskrzesza dziecko

Zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: «Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna?» .

Na to Eliasz jej odpowiedział: «Daj mi twego syna!» Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: «O Panie, Boże mój! Czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna?» Później trzykrotnie rozciągnął się na dziecku i znów, wzywając Pana, rzekł: «O Panie, Boże mój! Błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego!»

Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: «Patrz, syn twój żyje!» A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: «Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie na twoich wustach jest prawdą».

(Ps 30 (29)

Refren:Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

(Ga 1, 11-19)

Paweł otrzymał objawienie od Jezusa Chrystusa

Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.

Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.

Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem, i zatrzymałem się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego

(Por. Łk 7, 16)

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

(Łk 7, 11-17)

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.

Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.

Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.


Ogłoszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykła – Mówię Ci, wstań!

  • Zapisy dzieci (wiek 8 lat) na katechezy przygotowujące do I Komunii świętej – przez cały czerwiec w godzinach pracy kancelarii. Zdjęcia z tegorocznej I Komunii są do odbioru w zakrystii kościoła
  • Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są w kaplicy po Mszy Świętej o 8.30, natomiast w kościele po wieczornej o godz. 19.
  • Zapraszamy 18 czerwca w sobotę na pielgrzymkę do katedry Westminster i przejście przez drzwi miłosierdzia. Z przejściem przez te drzwi związany jest specjalny odpust Szczegóły pielgrzymki na plakatach.
  • Klub Seniora – to nowa inicjatywa dla osób starszych naszej parafii, które czują się młode duchem. Kolejne spotkanie w najbliższą środę o godz. 11 w kaplicy i domu parafialnym (180-182 Walm Ln). W programie: Msza św., spotkanie w kawiarence oraz zajęcia gimnastyczne.
  • Podobnie jak w poprzednim roku, w sierpniu przyjedzie do nas grupa 11 studentów z Torunia, wraz z ich duszpasterzem ks. Rafałem Huzarskim SJ. Będą tu przez miesiąc mieszkać i pracować a równocześnie przeżywać swoje rekolekcje w ciągu życia. Zarobione pieniądze przekażą na projekt misyjny w Afryce. Jeśli ktoś ma informację na temat możliwego dla nich zatrudnienia prosimy o kontakt.
  • Parafialna Pielgrzymka na Kubę planowana jest na 07-21.11.2016. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej oraz na plakacie. Kontakt: Agata: agaburz@gmail.com; kom. 07904 186 178,
  • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli: w kościele – £ 881,94; w kaplicy – £ 423,75; Gift-Aid – £ 254,00. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na maj 2016:

  • Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.
  • Ewangelizacyjna:  Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close