11 Niedziela Zwykla - Postępujemy według wiary
11 Niedziela Zwykła
17 czerwca 2018
13 Niedziela zwykla - Rok B - Pelnia zycia
13 Niedziela Zwykła
1 lipca 2018
11 Niedziela Zwykla - Postępujemy według wiary
11 Niedziela Zwykła
17 czerwca 2018
13 Niedziela zwykla - Rok B - Pelnia zycia
13 Niedziela Zwykła
1 lipca 2018

Narodzenie się ucznia

Wezwani przez Pana Boga prorocy otrzymali Ducha Chrystusa, Ducha Świętego. Głosili sprawiedliwość Bożą i pokładali ufność w Nim. Ostatni z proroków uczy lud izraelski dróg pańskich, by przygotować go na przyjście Mesjasza.

Uczeń Jezusa również otrzymał Ducha Świętego i Słowo Boże, które ma zgłębiać by rozpoznać drogi Pana. Aby Słowo przynosiło owoc w nas trzeba zacząć czynić to, co Ono mówi.


Liturgia słowa

Iz 49,1-6

Bóg ukształtował Jana na swojego sługę

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: „Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię”. Ja zaś mówiłem: „Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą”. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I rzekł mi: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

Dz 13,22-26

Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: „Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: «Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę». Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: «Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach». Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu”.

Łk 1,57-66.80

Narodzenie się Jana

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem


Ogłoszenia duszpasterskie na 12 Niedziela Zwykła

 • BBQ z okazji dnia Ojca. Bardzo serdecznie dziękuję Radzie Parafialnej za zorganizowanie i przeprowadzenie BBQ na początek sezonu. Kolejne okazje do wspólnego świętowania już wkrótce. 8 lipca o 14:00 Wspólnota Małżeństw Teams of Our Lady organizuje spotkanie dla małżeństw. Szczegóły wkrótce. 14 lipca Congregation of Jesus organizyuje Ignatian Family Picnic. Zobacz plakat. 15 lipca planujemy Piknik na zakończenie roku szkolnego przy kościele św. Franciszka. Prosimy zarezerwować sobie czas w kalendarzach.
 • Nabożeństwa Czerwcowe z odśpiewaniem Litanii do Serca Pana Jezusa oraz wystawieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu będą odprawiane przez cały tydzień po wieczornych mszach. Po porannej mszy w kaplicy będzie odmawiana litania. W niedzielę dodatkowo litania w kaplicy o 11:30.
 • Katecheza przygotowującą do I Komunii Św. w roku szkolnym 2018-19. Uwaga ostatni tygodzień zapisów. Zapraszamy Rodziców oraz dzieci z naszej parafii, które od września pójdą do klasy 3. Zapisy odbywać się będą w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej tylko do końca czerwca.
 • Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie dzisiaj 24 czerwca o 13:15 do Biura Parafialnego.
 • Klub Seniora zaprasza w środę 27 czerwca o 12:00 do Domu Parafialnego. W programie: spotkanie towarzyskie i ćwiczenia gimnastyczne.
 • Rekolekcje po stracie dziecka. Skierowane do osób, które doświadczyły poronienia, urodzenia martwego dziecka, ciąży ektopowej, oddania dziecka do adopcji lub wczesnej śmierci noworodka. 29 czerwca do 1 lipca br. w Southampton. Kontakt s. Małgorzata Michalik MChR, 07526 227529
 • Biuro parafialne w lipcu i sierpniu będzie otwarte tylko w piątki 20:00-21:00.
 • Kawiarenka parafialna przez cały lipiec będzie prowadzona przez Koło Przyjaciół Harcerstwa. Dochód z kawiarenki będzie przeznaczony na potrzeby drużyn harcerskich. KPH serdecznie zaprasza od następnej niedzieli.
 • 50-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętolipskiej. Centralne uroczystości odbędą się 11 sierpnia br. Szczegóły na plakatach.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Deklaracji Charity Gift Aid Declaration zachęcamy Parafian do jej wypełnienia. Na mocy tej Deklaracji parafia otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku w wysokości 25 pensów za każdego wpłaconego funta. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Dzisiaj zapowiadana zbiórka na tzw. Świętopietrze (druga taca) przeznaczona na charytatywną działalność Ojca Świętego Franciszka. Proszę weprzyjmy naszymi ofiarami działalność Papieża na rzecz ludzi cierpiących na skutek wojen, przemocy, klęsk żywiołowych i prześladowań religijnych.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1302.06, w kaplicy £249.24 oraz £235.00 z Gift-Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na czerwiec 2018:

 • Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close