12 Niedziela Zwykła - Polski Kościół w Londynie
12 Niedziela Zwykła – Jeśli chcesz …
19 czerwca 2016
14 Niedziela Zwykła - Żniwo wielkie, ale robotników mało
14 Niedziela Zwykła – Żniwo wielkie, ale robotników mało
2 lipca 2016
12 Niedziela Zwykła - Polski Kościół w Londynie
12 Niedziela Zwykła – Jeśli chcesz …
19 czerwca 2016
14 Niedziela Zwykła - Żniwo wielkie, ale robotników mało
14 Niedziela Zwykła – Żniwo wielkie, ale robotników mało
2 lipca 2016
Pokaż wszystkie

13 Niedziela Zwykła – Idź i głoś królestwo Boże!

13 Niedziela Zwykła - Polski Kościół w Londynie

Twoja wiara cię ocaliła!

Kto idzie za Chrystusem jest pielgrzymem na tej ziemi, zmie-rzającym do wiecznej ojczyzny w niebie. Bóg każdemu człowiekowi wyznacza pewną misję do wypełnienia. Naszym zadaniem jest nieustanne szukanie woli Bożej i realizowanie jej w codziennym życiu. Jezus nie obiecuje nikomu, że wybór Jego drogi zapewni życie łatwe i przyjemne, bez kłopotów, problemów, wysiłku, cierpienia.


Liturgia słowa

1 Krl 19, 16b. 19-21

Powołanie Elizeusza

Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie».

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».

On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?»

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Ga 5, 1. 13-18

Postępowanie według ducha daje wolność

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Łk 9, 51-62

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi naj-pierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».


Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela Zwykła – Idź i głoś królestwo Boże!

  • Świętopietrze. Dziś, z okazji zbliżającej się uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła będzie przeprowadzona tradycyjna kolekta specjalna tzw. świętopietrze. Ofiary zebrane w ten sposób w kościołach katolickich na całym świecie przeznaczone są na charytatywne działania Ojca Świętego.
  • Walne Zebranie Kola Przyjaciół Harcerstwa odbędzie się dziś o godz. 13:30 w sali o. Mirewicza. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków koła, rodziców i sympatyków harcerstwa.
  • Zapisy dzieci (wiek 8 lat) na katechezy przygotowujące do I Komunii świętej – przez cały czerwiec w godzinach pracy kancelarii. Szczegóły s. Małgosia tel. 0734 039 1780. Zdjęcia z tegorocznej I Komunii są do odbioru w zakrystii kościoła.
  • Biuro parafialne, z racji wakacji, będzie nieczynne. Pilne sprawy kancelaryjne będzie można załatwić po uprzednim umówieniu się telefonicznym.
  • Kawiarenka parafialna w lipcu będzie prowadzona przez harcerki i harcerze, którzy w ten sposób będą zbierać fundusze na swoją działalność.
  • „Playgroup” – w lipcu i sierpniu nie będzie zajęć.
  • Pielgrzymka na Kubę planowana jest na listopad tego roku w dniach: 07-21.11.2016. Zapraszamy! Lipiec jest ostatnim miesiącem zapisów na tę pielgrzymkę. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na okolicznościowym plakacie. Kontakt: Agata, kom. 07904 186178, agaburz@gmail.com
  • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli: w kościele: £ 1276.85; w kaplicy: £ 338.23; Gift-Aid: £ 306.00 . Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na lipiec 2016:

  • Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
  • Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close