16 Niedziela Zwykła - Rok A - Jezus jest dobry i łaskawy - Polska Parafia w Londynie UK
16 Niedziela Zwykła
19 lipca 2020
18 Niedziela zwykła - Rok A - Chleb
18 Niedziela Zwykła
2 sierpnia 2020
16 Niedziela Zwykła - Rok A - Jezus jest dobry i łaskawy - Polska Parafia w Londynie UK
16 Niedziela Zwykła
19 lipca 2020
18 Niedziela zwykła - Rok A - Chleb
18 Niedziela Zwykła
2 sierpnia 2020

Zostań specjalistą

Specjaliści z prawdziwego zdarzenia są poszukiwani i bardzo dobrze wynagradzani. Człowiek wierzący powinien być, wręcz musi być specjalistą. Specjalistą w poszukiwaniu Boga i w rozwijaniu swojej wiary. Specjalistą w odróżnianiu rzeczy cennych i wartościowych od niepotrzebnych i bezwartościowych. Wierzący specjalistą nie staje się samemu i to w jednym momencie. W tym pomaga człowiekowi sam Bóg i na tę drogę go zaprasza.


Liturgia słowa

1 Krl 3, 5. 7-12

Modlitwa Salomona o mądrość

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam ci dać».

A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?»

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».

Rz 8, 28-30

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.

Mt 13, 44-52

Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».


Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela Zwykła

 • Jubileusz 65-lecia Parafii. 21 lipca 1955 r. o. Stanisław Skudrzyk SJ zapoczątkował w kościele pw. św. Marii Magdaleny przy Harlsden Road Msze Święte dla Polaków mieszkających na Willesden Green. Od września 1955 roku ojcowie jezuici zaczęli odprawiać regularnie Msze Święte w tym kościele w języku polskim i prowadzić działalność duszpasterską. Tak się zaczęła piękna historia tworzenia naszej Parafii.
  Dziękujmy Bogu za ten początek! Dziękujmy za ludzi, których pragnienie Pana Boga i determinacja zachowania polskości przyczyniła się do powstania naszej Parafii. Dla naszych wszystkich Parafian prosimy o hojne błogosławieństwo, a dla naszych bliskich Zmarłych o radość życia wiecznego. Matko Boża Miłosierdzia – módl się za nami!
 • Uroczystość św. Ignacego, założyciela Towarzystwa Jezusowego – 31 lipca. Zapraszamy na Mszę Świętą o 19:00 w kaplicy. Po mszy odbędzie się poświęcenie wody św. Ignacego. Jest ona jednym z tzw. sakramentaliów Kościoła i od wieków służy pomocą we wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach i potrzebach, tak duchowych jak doczesnych. Więcej informacji: jezuici.pl artykuł pt.: „Św. Ignacy Loyola – patron rodzących matek.” Prosimy o przyniesienie własnych butelek z wodą.
 • Katecheza przygotowująca do 1. Komunii Świętej 2020/21. Zapisy tylko on-line. Formularz dostępny na stronie internetowej.
 • Godziny i miejsca Mszy Świętych w lipcu i sierpniu podane są obok.
 • Kochani Parafianie, z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o otwarciu kościołów do wspólnotowej modlitwy. Cieszymy się możliwości sprawowania Eucharystii z ludem.
 • Dyspensa od niedzielnej mszy. Biskupi zachęcają wiernych do uczestniczenia w Mszach Świętych, podtrzymują natomiast dyspensę od obowiązku uczestnictwa w mszach niedzielnych. Można zatem pomyśleć o uczestnictwie w mszy w tygodniu.
  Powrót do publicznego odprawiania mszy nie oznacza jednak powrotu do znanej i cenionej przez nas normalności, tej sprzed zamknięcia. Msze Święte będą sprawowane w taki sposób, aby zachować to, co istotne, z pominięciem tego, co do istoty nie należy. Msze na razie, przez jakiś czas będą recytowane, bez śpiewów. Komunia Święta będzie udzielana tylko na rękę. Osoby, które nie mają zgody na tą formę, proszone są o przyjmowanie Komunii duchowej.
 • Nowe regulacje. Mamy możliwość otworzenia kościoła i kaplicy na tych warunkach albo będziemy zmuszeni zamknąć nasze miejsca modlitwy z powrotem. Dlatego też bardzo Was proszę o przyjęcie tych regulacji i o stosowanie się do nowych zasad w duchu wzajemnej miłości i odpowiedzialności.
  Obowiązuje między innymi ruch jednokierunkowy, ograniczona liczba miejsc, społeczny dystans “1 metr +”, zakrycie twarzy, dezynfekcja rąk oraz miejsc modlitwy. Toalety w tym czasie są nieczynne. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej.
  Zapraszamy do Wolontariatu – pomocy przy otwieraniu kościoła/kaplicy oraz sprzątaniu miejsc modlitwy. Zgłoszenia telefonicznie 07340 391780.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £565.60 w kaplicy £182.00 oraz £296.00 z Gift Aid.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na lipiec 2020:

 • Intencja powszechna – Nasze Rodziny: Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close