Tryptyk wielkanocny, (fragment) Klasztor na Synaju, XII wiek - Polska Parafia w Londynie
Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
9 kwietnia 2023
Uczniowie z Emaus, Monaster Gračanica, Serbia, fresk XIV w. - Polska Parafia w Londynie
3 Niedziela Wielkanocna
23 kwietnia 2023
Tryptyk wielkanocny, (fragment) Klasztor na Synaju, XII wiek - Polska Parafia w Londynie
Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
9 kwietnia 2023
Uczniowie z Emaus, Monaster Gračanica, Serbia, fresk XIV w. - Polska Parafia w Londynie
3 Niedziela Wielkanocna
23 kwietnia 2023
Pokaż wszystkie

2 Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Jezu ufam Tobie!

Inspiracją dla ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego było pragnienie Jezusa, które przekazał Siostrze Faustynie: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.” (Dz. 699)


Liturgia słowa

Dz 2, 42-47

Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

1 P 1, 3-9

Radość płynąca z wiary

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

J 20, 19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.

Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.

Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.


Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Niedziele Wielkanocną – Miłosierdzia Bożego

 • Niedziela Miłosierdzia Bożego 15:00 – 16:00 w kaplicy Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja Najświętszego Sakramentu w Godzinie Świętej; okazja do spowiedzi.
 • Jezuickie czwartki z duchowością – Cykl p.t. „Duchowość Liturgii”. Kolejna prelekcja odbędzie się w najbliższy czwartek 20 kwietnia o godz. 20:00 w Domu Parafialnym na temat „Modlitwa liturgiczna – synteza duchowości”. Będzie to ostatnia prelekcja tego cyklu w tym roku. Zapraszamy serdecznie wszystkich, a szczególnie lektorów.
 • Grupy parafialne zapraszają na spotkania:
  • Klub Seniora zaprasza w poniedziałki 11:15 na modlitwę w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne w Sali Mirewicza i spotkanie w kawiarence.
  • Chór Parafialny zaprasza na próbę we wtorek o 20:00 do Kawiarenki.
  • Grupa Biblijna zaprasza w poniedziałki o 20:00 do Sali Mirewicza w Domu Parafialnym.
  • Różaniec dla mężczyzn. Zapraszamy w każdy 4. wtorek miesiąca po wieczornej mszy.
  • Grupa AA spotkania otwarte dla każdego we wtorki o 20:00 w Domu Parafialnym.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza w piątki 10:00 – 12:00 do Domu Paraf.
 • Jałmużna Wielkopostna i Kaziukowe Serca. W tym roku ofiara na jałmużnę wyniosła £5293.78 i wraz z ofiarą na Kaziukowe Serca (£1865.39) całkowicie zostaną przeznaczone na Rodzinny Dom Dziecka w Bałyniu na Ukrainie prowadzony przez Siostry Benedyktynki. Bardzo serdecznie dziękujemy za waszą ofiarność i hojność.
 • Zapisy do Polskiej Szkoły Sobotniej im. J. Korczaka ruszają już 22 kwietnia. Zapraszamy w soboty od godz. 9:00. Adres: Park Ln, Wembley HA9 7RY (wejście do szkoły w parku). Więcej informacji: szkolakorczaka.wembley@hotmail.com; tel.: 07719 289762.
 • Zapisy do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marii Konopnickiej na Willesden odbędą się 29 kwietnia w godzinach 11:00-13:00 w szkole St Cloudine. Kontakt: www.polskaszkolawillesden.com. Szczegóły na plakacie.
 • Gift Aid Declaration. Wszystkich Parafian, którzy płacą podatki w UK zachęcamy do wspierania finansowego Parafii w formie tzw. Gift Aid. Bez dodatkowych kosztów poniesionych przez ofiarodawcę Parafia może odzyskać 25% od każdego funta ofiarowanego w ten sposób. W tym celu prosimy o wypełnienie deklaracji (dostępne na stojaku z Biuletynami przy wyjściach) Szczegóły: https://www.polishjesuits.co.uk/parafia-londyn/finansowe-wsparcie-parafii/
 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej (17-24.06.2023) organizowana przez Parafię PMK na Ilford. Wszystkie szczegóły na stronie: ilford.eparafia.pl
 • 2. taca na Biuro Główne Polskiej Misji Katolickiej będzie zbierana w przyszłą niedzielę 23.04. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne, jako druga taca będzie zbierana w każdą 1. niedzielę miesiąca. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w 1. dzień świąt £4206.01, w 2. dzień świąt kaplicy £512.10 oraz z Gift-Aid £560.00; ofiara na Fundusz Ziemi Świętej w wielki Piątek wyniosła £1212.64 oraz ofiara podczas Święcenia Pokarmów wyniosła £1091.57.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2023:

 • O kulturę wyrzeczenia się przemocy. Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close