Chrzest Jezusa - Polska Parafia w Londynie
Niedziela Chrztu Pańskiego
9 stycznia 2022
Kosciol Synagogi w Nazarecie - Polski Kosciol w londynie
3 Niedziela Zwykła
23 stycznia 2022
Chrzest Jezusa - Polska Parafia w Londynie
Niedziela Chrztu Pańskiego
9 stycznia 2022
Kosciol Synagogi w Nazarecie - Polski Kosciol w londynie
3 Niedziela Zwykła
23 stycznia 2022

Głoście chwałę Pana

Głoście chwałę Pana pośród narodów i po wszystkich krańcach ziemi. Chwałę za wielkie dzieła, które Bóg uczynił dla człowieka. Dziś w Ewangelii jesteśmy świadkami pierwszego cudu. Warto zauważyć, że pierwszy i ostatni cud Jezus uczynił przy stole. Pierwszy na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej; ostatni na uczcie radości paschalnej podczas Ostatniej Wieczerzy. Obecnie Jezus nieustannie dokonuje cudu przy stołach ołtarzy na całym świecie, gdy sprawowana jest najświętsza Eucharystia. Dokonuje cudu przemiany chleba w swoje Ciało i wina w swoją Krew. Eucharystia z kolei zapowiada ucztę weselną w niebie. Ucztę Godów Oblubieńca - Baranka Bożego z Oblubienicą - Kościołem. Prośmy, abyśmy uczestniczyli w Eucharystii z wiarą i aby ona prowadziła nas na ucztę nieprzemijającej radości w niebie.


Liturgia słowa

Iz 62, 1-5

Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana określą.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę twoją – «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża.

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

1 Kor 12, 4-11

Różne dary Ducha Świętego

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

J 2, 1-11

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Niedziela Zwykła

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Porządek Mszy Świętych w kaplicy i kościele. Zobacz obok.
 • Spowiedź. Zapraszamy 30 minut przed każdą mszą, w razie potrzeby po mszy.
 • Koncert kolęd, wspólne kolędowanie i spotkanie opłatkowe. Serdecznie zapraszamy 23.01 niedziela o 11:30 do kaplicy na koncert kolęd w wykonaniu Chóru Parafialnego. Będzie to również okazja do wspólnego kolędowania. Po mszy o 12:00 w Domu Parafialnym odbędzie się skromne spotkanie opłatkowe.
 • Kawiarenka Parafialna – zapraszamy w niedziele 11:00 – 14:00. Poszukujemy osób, które pomogłyby w obsłudze (np. raz w miesiącu).
 • Zbiórka ministrantów. Zapraszamy obecnych członków oraz tych, którzy chcą się dołączyć na spotkanie w niedzielę 23.01 po mszy o 10:30 i 12:00 w kościele.
 • Grupy i wspólnoty parafialne są otwarte na nowych uczestników. Zapraszamy:
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Domu Parafialnego.
  • Grupa Biblijna serdecznie zaprasza na spotkania w poniedziałki o 20:00.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • Klub Seniora czwartki o 11:00 modlitwa w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza na spotkania w piątki 9:30 – 11:30.
 • Nowe regulacje pandemiczne w trakcie mszy i nabożeństw:
  • Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy COVID-19 powinny pozostać w domu. Nie mają obowiązku osobistego uczestnictwa w mszy, mogą uczestniczyć online.
  • Obowiązek zakrywania nosa i ust przez wszystkie osoby uczestniczące w mszach i nabożeństwach. Chyba że mają prawdziwe zwolnienie z tego obowiązku.
  • Obowiązek dobrej wentylacji miejsc kultu. W związku z tym przypominamy o ciepłym stroju szczególnie dotyczy to kościoła, który na razie nie jest ogrzewany.
 • W ostatnim czasie odeszła do Pana śp. Inga Monika Ochocka (+20.11.2021). Msza Pogrzebowa odbędzie się 20.01.2022 o 12:00 w kaplicy. Pogrzeb o 13:30 na Gunnersbury Cemetery. Msza św. w intencji śp. Ingi Moniki i wspomnienie o zmarłej odbędą się również 20.02 o 12:00 w kaplicy.
 • Gift Aid Declaration. Osoby, które wpłacają ofiara w żółtych kopertach Gift Aid prosimy o wypełnienie deklaracji. Bez niej nie możemy rozliczyć Gift Aid. Wypełnioną deklarację można złożyć na tacę lub w zakrystii. Bóg zapłać.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne, jako druga składka będzie zbierana w pierwszą niedzielę miesiąca. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £1.012.30, w kaplicy £220.58 oraz z Gift-Aid £228.70. Serdeczne Bóg zapłać.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na styczeń 2022:

 • O wychowanie do braterstwa: Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close