Pielgrzymka do Aylesford - Wrzesień 2016
64 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford
8 sierpnia 2016
21 Niedziela Zwykła - Ciasne drzwi do Królestwa
21 Niedziela Zwykła – Ciasne drzwi do Królestwa
21 sierpnia 2016
Pielgrzymka do Aylesford - Wrzesień 2016
64 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford
8 sierpnia 2016
21 Niedziela Zwykła - Ciasne drzwi do Królestwa
21 Niedziela Zwykła – Ciasne drzwi do Królestwa
21 sierpnia 2016
Pokaż wszystkie

20 Niedziela Zwykła – Wniebowzięcie NMP

20 Niedziela Zwykła - Wniebowzięcie NMP

Życie jest drogą ku Panu

Czcimy dziś Maryję jako wniebowziętą. Maryja jako niepokalanie poczęta i pełna łaski przez całe swe życie nie popełniła najmniejszego grzechu; ustawicznie wzrastała w łasce i w tym stanie po zakończeniu ziemskiego życia została przeniesiona do nieba.

Ten, który narodził się z Maryi, pokonał śmierć dla nas wszystkich i otworzył przed nami drogę do nieba. Ta droga, to z jednej strony unikanie grzechu, a z drugiej – życie w stanie łaski uświęcającej. Czy my idziemy tą drogą?


Liturgia słowa

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

Niewiasta obleczona w słońce

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.

I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Łk 1,39-56

Bóg wywyższa pokornych

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

1 Kor 15,20-26

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.


Ogłoszenia duszpasterskie 20 Niedziela Zwykła – Wniebowzięcie NMP

  • Zbiórka na Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii odbędzie się dziś podczas wszystkich Mszy świętych w kościele i kaplicy jako druga taca. Za wasze ofiary serdecznie dziękujemy!
  • Zmarł Józef Kulągowski, wieloletni prezes naszej Rady Parafialnej, założyciel i kierownik zespołu muzycznego „Polka”, przyjaciel harcerstwa. Msza św. pogrzebowa za ś.p. Józefa Kulągowskiego odbędzie się w kaplicy we czwartek 25 sierpnia o godz. 11:00.
  • Pielgrzymka do Aylesford. Polska Misja Katolicka wraz z Instytutem Polskim Akcji Katolickiej serdecznie zapraszają na Pielgrzymkę Polaków do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford, która odbędzie się w niedzielę 4 września. Uroczystościom w Aylesford będzie przewodniczył J.E. ks. biskup Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Z nadzieją przyjąć wszystkie moce miłosierdzia Bożego”. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Wyjazd autokarem sprzed stacji Willesden Green w niedzielę 6 września o 9:00 rano, powrót ok. godz. 20:00. Zgłoszenia na listę przyjmujemy w zakrystii.
  • Miesiąc pamięci narodowej. W sierpniu wspominamy wiele przełomowych wydarzeń, które zaważyły na losach naszej ojczyzny, stąd miesiąc sierpień jest przeżywany w Kościele Polskim jako miesiąc trzeźwości. Zachęcamy rodziny, aby z pobudek patriotycznych w tym wyjątkowym czasie troszczyły się o trzeźwość.
  • Zdjęcia i wideo z I Komunii są do odbioru w zakrystii kościoła.
  • Biuro parafialne w sierpniu jest nieczynne. Pilne sprawy kancelaryjne można załatwić po uprzednim umówieniu się telefonicznym.
  • Kawiarenka i biblioteka parafialne są również w sierpniu nieczynne.
  • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli: w kościele: £813.42; w kaplicy: £208.13; Gift-Aid: £242.00. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na Sierpień 2016:

  • Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.
  • Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close