Śp. Karolina Kaczorowska
Śp. Karolina Kaczorowska
28 sierpnia 2021
Zapisy zakończone
3 września 2021
Śp. Karolina Kaczorowska
Śp. Karolina Kaczorowska
28 sierpnia 2021
Zapisy zakończone
3 września 2021

Zamieszkać w domu Pana

„Prawy zamieszka w domu Twoim Panie.” Tymi słowami Psalmisty wołamy dzisiaj wraz z całym Kościołem. Zamieszkać w domu Pana to jest cel naszej ziemskiej wędrówki. To będzie na końcu. Kim jest ten „prawy”? Prawo, przykazanie oznacza słowo kształtujące życie. Prawy to ten, który trzyma się Słowa Boga i nie odstępuje od niego. Słowo to jest dla człowieka prawdziwą wolnością i prawdziwą autonomią, taką, której człowiek nie może ofiarować. Słowo to jest darem miłości samego Boga, a w końcu jest Słowem wcielonym - Bogiem.


Liturgia słowa

Pwt 4, 1-2. 6-8

Wezwanie do zachowania przykazań

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?»

Jk 1,17-18.21-22.27

Wprowadzać słowo w czyn

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi umiłowani:

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata.

7, 1-8.14-15.21-23

Prawo Boże a zwyczaje

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».


Ogłoszenia duszpasterskie na 22 Niedzielę Zwykłą

 • Jubileuszowy Rok Ignacjański „w Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”. 500. rocznica nawrócenia oraz 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Witamy serdecznie po przerwie wakacyjnej wszystkich parafian oraz tych wszystkich, którzy dołączyli do naszej wspólnoty parafialnej. Wraz z biskupami zachęcamy do tego, aby kościoły pozostały miejscami bezpiecznymi. W duchu wzajemnej miłości uszanujmy różną osobistą wrażliwość oraz dbajmy z troską o siebie nawzajem zachowując odpowiedzialnie względy bezpieczeństwa i korzystając ze środków higieny.
 • Witamy siostrę Annę Sosadzin MChR (Misjonarkę Chrystusa Króla). Bardzo serdeczne witamy w naszej Wspólnocie Parafialnej siostrę Annę i życzymy Siostrze obfitości łask Bożych i sił w przybliżaniu Chrystusa Króla Wszechświata i posługiwaniu w naszej Wspólnocie.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 3 września zapraszamy na Mszę Świętą w kościele o 19:00; spowiedź od 18:00. Nie spowiadamy w trakcie mszy.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca 4 września o 15:00 zapraszamy do kościoła na Mszę Świętą i Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 • Kawiarenka Parafialna niedziela 11:00 – 14:00. Od 5 września chcemy wznowić działalność kawiarenki. Poszukujemy osób, które pomogłyby w obsłudze (np. raz w miesiącu). Chętnych zapraszamy do kontaktu z s. Anną 07763 757509.
 • Inwestycje Parafialne: stały streaming mszy i nabożeństw z naszej Kaplicy oraz modernizacją nagłośnienia w Kaplicy i Domu Parafialnym. Ofiary na ten cel można składać w kopertach podpisanych: Inwestycje Parafialne.
 • Odeszły do Pana w ostatnim czasie:
  • Śp. Karolina Kaczorowska zmarła 21 sierpnia br. w 90 roku życia nasza wieloletnia parafianka, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim i aktywna działaczka polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii.
  • Śp. Zofia Kapiszewska zmarła 22 sierpnia br. w 105 roku życia jedna z pierwszych parafianek, zaangażowana w życie parafii i harcerstwo na uchodźstwie.
   O datach pogrzebu poinformujemy, gdy będą znane.
   Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £786.80, w kaplicy £181,50 oraz z Gift-Aid £149.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na wrzesień 2021:

 • Intencja powszechna: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close