21 Niedziela Zwykła - Tobie dam klucze
21 Niedziela Zwykła
27 sierpnia 2017
23 Niedziela Zwykła - Pozyskać Brata
23 Niedziela Zwykła
9 września 2017
21 Niedziela Zwykła - Tobie dam klucze
21 Niedziela Zwykła
27 sierpnia 2017
23 Niedziela Zwykła - Pozyskać Brata
23 Niedziela Zwykła
9 września 2017

Pójść za Jezusem

To znaczy naśladować Mistrza z Nazaretu w podejmowaniu codziennego krzyża. Co konsekwentnie prowadzi do zaparcia się samego siebie.

To jest myślenie po Bożemu, czyli myślenie Jezusa, które dalekie jest od naszego myślenia po ludzku. Prośmy, abyśmy tak mocno pragnęli Boga żywego, aby w codziennym życiu i codziennych wyborach przedkładać wolę Ojca w niebie, nad naszą wolę.


Liturgia słowa

Jr 20, 7-9

Prorok poddany próbie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem.

I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Rz 12, 1-2

Rozumna służba Boża

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.

Mt 16, 21-27

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».


Ogłoszenia duszpasterskie 22 Niedziela Zwykła – Pójść za Jezusem

  • Bardzo dziękuję ze serdeczne powitanie we Wspólnocie Parafialnej zarówno mnie, jak również Siostrę Teresę Kos MChR oraz Ojca Leszka Szutę SJ. Dziękuję również wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia zeszłotygodniowej uroczystości podczas liturgii Eucharystycznej i wspólnego świętowania na BBQ. Jednocześnie ponawiam gorącą prośbę o Waszą modlitwę w intencji całej Parafii oraz zespołu Sióstr i Ojców posługujących w Parafii.
  • Msze Święte po przerwie wakacyjnej wracają do normalnego funkcjonowania. Godziny i miejsca celebracji w rubryce Msze Święte (obok z lewej strony).
  • Wyjątkowo w najbliższy czwartek 7.09 msze poranne w kaplicy o 7:30 i 8:30 będą odwołane w związku z dniem skupienia dla księży. Msza wieczorna o 19:00 w kościele bez zmian.
  • Kancelaria parafialna, po przerwie wakacyjnej, od poniedziałku 4.09 wraca do normalnego funkcjonowania, tzn. poniedziałek i środa 17:30-18:30 i piątek 20:00-21:00.
  • Kawiarenka i Biblioteka parafialne wznowią działalność 10 wrze-śnia w godzinach 10:00 – 14:00. Zapraszamy do domu parafialnego przy Walm Lane 180.
  • Zapisy dzieci na katechezę przygotowującą do I Komunii Świętej będą przyjmowane w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania do 15 września tego roku. Kontakt z s. Małgorzatą.
  • Rocznica I Komunii Świętej. Zapisy na „katechezę rocznicową” oraz spotkanie organizacyjne odbęd się w niedzielę 17 września po Mszy świętej o 12:00 w kościele. Kontakt z s. Małgorzatą.
  • Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w piątek 8.09. Zapraszamy na Msze według normalnego harmonogramu.
  • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła: w kościele £927.55, w kaplicy £181.56 oraz £278.00 z Gift-Aid. Bóg zapłać za ofiarność!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na wrzesień 2017:

  • Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close