23 niedziela zwykla - Rok C - krzyz w rekach
23 Niedziela Zwykła
8 września 2019
25 Niedziela Zwykla - Rok C - Służba dwóm Panom
25 Niedziela Zwykła
22 września 2019
23 niedziela zwykla - Rok C - krzyz w rekach
23 Niedziela Zwykła
8 września 2019
25 Niedziela Zwykla - Rok C - Służba dwóm Panom
25 Niedziela Zwykła
22 września 2019

Radość z powrotu

Jezus mówi nam dziś trzy przypowieści o radości z odnalezienia: owcy zagubionej, drahmy, a przede wszystkim z odnalezienia zagubionego człowieka. Uczy nas jak kochać się wzajemnie tak, jak Ojciec Miłosierny kocha i przyjmuje obydwu synów. Uczy jak z radością przyjmować zagubionego brata. Św. Paweł przypomina nam prawdziwie dobrą nowiną: „Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników”. Prośmy, abyśmy doświadczywszy miłości Ojca umieli dzielić się nią z drugim człowiekiem.


Liturgia słowa

Wj 32, 7-11. 13-14

Bóg przebacza grzesznemu ludowi

Czytanie z Księgi Wyjścia

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”».

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem».

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”».

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

1 Tm 1, 12-17

Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne.

A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Łk 15, 1-32

Radość z nawrócenia grzesznika

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».


Ogłoszenia duszpasterskie na 24 Niedzielę Zwykłą

 • Katecheza przed I Komunią Świętą. Dzisiaj o 16:00 w kościele msza i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci zapisanych na katechezę. Obecność obowiązkowa.
 • Katecheza do Sakramentu Bierzmowania dla młodzież w wieku 14 – 18 lat. Zapisy w zakrystii. Prosimy, by przy zapisywaniu młodzież towarzyszył Rodzic lub Opiekun.
 • Uroczyste wprowadzenie ministrantów i błogosławieństwo kandydatów na ministrantów w środę 18 września w święto św. Stanisława Kostki SJ podczas Mszy Św. o 19:00 w kaplicy. Zapraszamy chętnych, aby dołączyć do tego grona. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne w zakrystii.
 • Schola Dziecięca, która śpiewa na mszach o 12:00 ogłasza nabór nowych kandydatów. Wszystkich, którzy chcieliby spróbować zapraszamy na wstępne przesłuchanie. Kontakt z panią Anitą Łazińską naszą organistką po mszy.
 • Wspólnoty i grupy parafialne zapraszają na spotkania nowych członków. Większość z nich ma charakter otwarty, tzn. można dołączyć się do nich na każdym spotkaniu. Poniżej harmonogram spotkań w najbliższym tygodniu. Zapraszamy.
 • Grupa Biblijna spotkanie w poniedziałek 16 września o 20:00 w Domu Parafialnym.
 • Klub Seniora zaprasza na Mszę Świętą we wtorek 17 września o 11:00 do kaplicy. Po mszy spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Mężczyźni św. Józefa spotkanie we wtorek 17 września o 20:00 w Kawiarence.
 • Wspólnota „Anastasis” zaprasza na wspólną i indywidualną modlitwę, rozważanie Słowa Bożego i adorację w środę 18 września po mszy o 19:00 w kaplicy.
 • PlayGroup dla rodziców z małymi dziećmi zaprasza na spotkania w czwartki 9:30 – 11:30 do Domu Parafialnego. Kontakt: Maya 07507200089.
 • Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie w niedzielę 22 czerwca o 13:15 do Domu Parafialnego. Więcej informacji na temat Sodalicji zobacz: https://sodalicja-marianska.manifo.com/duchowosc-sodalicji
 • Kawiarenka Parafialna zapraszamy serdecznie na kawę, herbatę i ciastko w każdą niedzielę od 10:00 do 14:00 do Domu Parafialnego przy 180 Walm Lane. Kawiarenka poszukuje nowe osoby do współpracy. Prosimy o kontakt z S. Justyną 07340 391780.
 • Film „Miłość i Miłosierdzie”. Zapraszamy 29 września o 17:00 do Domu Parafialnego. Bilety będzie można nabyć w przyszłą niedzielę. Szczegóły na plakacie.
 • Pielgrzymka Polaków do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej w Walsingham. Zapraszamy w sobotę 12 października. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
 • Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. M. Konopnickiej na Willesden Green zaprasza na Mszę Świętą w intencji szkoły 22 września o 12:00 w kościele.
 • Newman Catholic Collage zaprasza na dni otwarte szkoły. Zobacz plakat i ulotki.
 • Utrudnienia w parkowaniu. W przyszłą niedzielę 22 września od godziny 10:00 cześć Ellesmere Road będzie wyłączona z możliwości parkowania.
 • Dzisiaj zbiórka na Fundację im. Józefa Kardynała Glempa, jako 2-ga taca. Fundacja pomaga polskim ośrodkom kościelnym oraz księżom studentom.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1234.73 w kaplicy £257.23 oraz £280.00 z Gift Aid. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na wrzesień 2019:

 • Intencja powszechna: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close