Zapisy tylko on-line
29 września 2021
Jezus i Młodzieniec - Polska parafia w Londynie
28 Niedziela Zwykła
10 października 2021
Zapisy tylko on-line
29 września 2021
Jezus i Młodzieniec - Polska parafia w Londynie
28 Niedziela Zwykła
10 października 2021

„Co Bóg złączył,tego niech człowiek nie rozdziela.”

Nierozerwalność małżeństwa, potwierdzona już w zaraniu ludzkości, została w pełni odnowiona przez Pana. Ona zabezpiecza trwałość i świętość rodziny nie tylko dla dobra małżonków, lecz także dla dobra dzieci. Ewangelia dzisiejsza opatrznościowo kończy się urywkiem dotyczącym dzieci. Obyśmy wszyscy stali się jak dzieci ufne w Słowo, które prowadzi do Królestwa Bożego.


Liturgia słowa

Rdz 2, 18-24

Stworzenie niewiasty

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc».

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:

«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Hbr 2, 9-11

Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.

Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.

Mk 10, 2-16

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.


Ogłoszenia duszpasterskie na 27 Niedzielę Zwykłą

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Śp. Karolina Kaczorowska zmarła 21 sierpnia br. w 90 roku życia nasza wieloletnia parafianka, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim i aktywna działaczka polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Msza Święta Pogrzebowa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Lechowicza odbędzie się 4 października o 12:00 w kościele.
 • Księga kondolencyjna śp. Karoliny Kaczorowskiej jest wystawiona w kościele. Zapraszamy do dokonania wpisu.
 • Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu przypada w poniedziałek 4 października.
 • Nabożeństwo Różańcowe – zapraszamy po mszy wieczornej od poniedziałku do piątku oraz przed mszą wieczorną w sobotę i niedzielę (w ramach adoracji).
 • Zapisy on-line na katecheza do Bierzmowania 2021-22 dla młodzieży (14-18 lat) będą dostępne do 31 października br. Zapisu dokonują Rodzice. Formularz jest dostępny na stronie internetowej w zakładce: >Bierzmowanie >zobacz więcej.
 • Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Walsingham. Zapraszamy na jednodniową, autokarową pielgrzymkę w sobotę 9 października. Ostatnia szansa na zapisy. Zainteresowanych zapraszamy do zakrystii.
 • Grupa Biblijna. Serdecznie zaprasza na spotkania w poniedziałki o 20:00.
 • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza wszystkich, którzy chcą pogłębić życie duchowe na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
 • Klub Seniora zaprasza w czwartki o 10:00 na modlitwę do kaplicy, ćwiczenia gimnastyczne i spotkanie towarzyskie w Domu Parafialnym.
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza na Walne Zebrania, które odbędzie się 9 października o 17:00 w Domu Parafialnym.
 • Druga Taca na Centralne Biuro Polskiej Misji Katolickiej wyniosła £319.41. W imieniu PMK dziękujemy za wszystkie ofiary.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne: w miesiącu sierpniu wyniosła £363.00. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy. Całkowity koszt instalacji stałego streamingu oraz modernizacja nagłośnienia w Kaplicy i Domu Parafialnym. wyniósł £20,926.80. Ofiary na ten cel proszę składać w kopertach i podpisać: „Inwestycje Parafialne”.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £1290.61, w kaplicy £315.67 oraz z Gift-Aid £217.00..
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na październik 2021:

 • Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close