Kurs przedmałżeński na Devonii
12 października 2023
Orthodox - polski kościół w Londynie
29 Niedziela Zwykła
22 października 2023
Kurs przedmałżeński na Devonii
12 października 2023
Orthodox - polski kościół w Londynie
29 Niedziela Zwykła
22 października 2023

Przyjdźcie na ucztę!

Czytania koncentrują się wokół uczty. Izajasz opisuje w przejmujący sposób ucztę wyzwolenia, obfitości, radości, świętowania zwycięstwa Boga nad śmiercią. Jezus w Ewangelii opowiada historię zaproszenia najpierw narodu wybranego, który zaproszenie (nowe życie) odrzucił i wszedł w logikę śmierci uwieńczoną zniszczeniem Jerozolimy. Zaproszeni w drugiej kolejności przyjmują zaproszenie, ale brak im czasem szaty weselnej - dobrych uczynków płynących z wiary (Ap 19,8). Nasza przynależność do wspólnoty wiary często nie przemienia naszego serca, aby kochało, a udział w uczcie nazywamy „chodzeniem do kościoła”. Przyjdź na UCZTĘ, aby posmakować, że może być inaczej.


Liturgia słowa

Iz 25, 6-10a

Uczta mesjańska

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.

Flp 4, 12-14. 19-20

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

Mt 22, 1-14

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».


Ogłoszenia duszpasterskie na 28 Niedzielę Zwykłą

 • Dzisiaj II Taca Druga taca na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia będzie zbierana dzisiaj, czyli w tegoroczny Dzień Papieski. Fundacja promuje nauczanie Jana Pawła II i funduje stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin z małych miejscowości i wiosek.
 • Zachęcamy do wpłat w formie Gift Aid. Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek dochodowy w UK, by wypełniły i podpisały deklarację, która stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku naszej parafii) powinny być traktowane jako ofiary Gift Aid. Na mocy tej deklaracji, parafia otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę – za każdego funta danego jako Gift Aid, Urząd Podatkowy zwraca (dodaje) parafii 25 pensów. Tak wiec za każdą wpłatę np. £10.00 wysokość zwrotu wynosi £2.50. W żaden sposób ta forma wsparcia parafii nie obciąża dodatkowo ofiarodawcy. Po wypełnieniu deklaracji ofiary gotówkowe wrzucamy na tacę w żółtych kopertach dostępnych w kaplicy i w kościele. Można też dokonywać wpłat Gif Aid na konto parafii. Więcej informacji na stronie:
  https://www.polishjesuits.co.uk/parafia-londyn/finansowe-wsparcie-parafii/
 • 17.10 (wtorek) Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju i pojednania w Ziemi Świętej. Kardynał Vincent Nichols odpowiadając na apel Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy zaprasza również naszą diecezję Westminster do podjęcia modlitwy i postu według indywidualnych możliwości. W naszej parafii we wtorek w tej intencji ofiarujemy czas adoracji i modlitwę różańcową po Mszy św. wieczornej w kaplicy.
 • Grupa charytatywna. Dziękujemy tym, którzy się już zapisali. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 18.10 o godz. 20:00 w kawiarence parafialnej (180 Walm Lane). Zapraszamy ciągle do zgłaszania się do uczestnictwa w tej grupie oraz do zgłaszania rodzaju pomocy, której moglibyśmy udzielać, nawet, jeżeli nie będziemy stałym członkami grupy. Wszystkie zgłoszenia przyjmuje p. Jolanta Pietrzyk 07985 718169
 • Podziękowanie za grilla parafialnego. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy wzięli ofiarnie udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu grilla parafialnego 1.10. Dziękuję też wszystkim, którzy wzięli udział. Dzięki sprzedaży biletów na jedzenie i inne atrakcje, po odliczeniu kosztów, zebraliśmy dla parafii £1081,08. Bóg zapłać!
 • Nabożeństwa Różańcowe. W październiku zapraszamy na wspólną modlitwę na różańcu od poniedziałku do piątku w kaplicy po mszy wieczornej oraz w sobotę i niedzielę w kościele przed mszą wieczorną (w ramach adoracji).
 • Katecheza do Bierzmowania dla młodzieży w roku szkolnym 2023-24. Dzisiaj (niedziela 15.10) kończą się zapisy na katechezę dla młodzieży 14-18 lat. Zapraszamy też dzisiaj młodzież, a szczególnie zapisanych kandydatów do bierzmowania wraz z rodzinami na dodatkową Mszę św. o godz. 13:30 w kościele.
 • Kartki wypominkowe wyłożone są przy wyjściu. Oprócz imion zmarłych zaznaczamy godzinę Mszy św. Wypełnione kartki składamy w zakrystii. Wypominki będą odczytywane w Dzień Zaduszny 2.11 na specjalnym nabożeństwie 30 minut przed wskazaną na kartce Mszą świętą.
 • Schola dziecięca wznawia swoje cotygodniowe próby w kawiarence parafialnej w poniedziałki o godz. 17:00. Wszystkie chętne dzieci, które chciałyby dołączyć się do wspólnego śpiewania na niedzielnych Mszach Świętych o godz. 12:00 w kościele serdecznie zapraszamy. Kontakt z s. Katarzyną 07874 637241.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £1137.75, w kaplicy £238.05 oraz z Gift-Aid £194.00.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na październik 2023:

 • Za Synod. Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close