28 Niedziela zwykła - Rok B - Spojrzał z miłością
28 Niedziela Zwykła
14 października 2018
30 Niedziela zwykla - Rok B - Żebym przejrzał
30 Niedziela Zwykła
28 października 2018
28 Niedziela zwykła - Rok B - Spojrzał z miłością
28 Niedziela Zwykła
14 października 2018
30 Niedziela zwykla - Rok B - Żebym przejrzał
30 Niedziela Zwykła
28 października 2018

Motywacja ucznia

W życiu Jezusa jest coś, co nieustannie zastanawia: totalna bezinteresowność. On nie miał i nie ma żadne-go interesu w tym byśmy doświadczyli zbawienia. To my mamy wszystko dzięki Niemu. Tę Jego bezintere-sowność czasem nazywa się służbą, czy niewolą miło-ści. Kto z Nim przebywa, kto od Niego się uczy pomału dorasta do tej totalnej bezinteresowności. Staje się bezinteresownym Jego uczniem i misjonarzem.


Liturgia słowa

Iz 53, 10-11

Cena zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

Hbr 4, 14-16

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Mk 10, 35-45

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».


Ogłoszenia duszpasterskie na 29 Niedziela Zwykła

 • Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie dzisiaj 21 października o 13:15 do Domu Parafialnego.
 • Nabożeństwa Różańcowe w niedziele w kaplicy o 11:30 oraz w kościele o 18:30. W tygodniu bezpośrednio po wieczornej Mszy Św., czyli ok. 19:30.
 • Klub Seniora zaprasza wszystkich chętnych w środę 24 października o 11:00 do kaplicy. Po mszy spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Dzień Seniora. 27 października o 15:00 zapraszamy do kaplicy wszystkich seniorów oraz osoby chore na Mszę Św. z sakramentem chorych. Po mszy spotkanie w Domu Parafialnym. Prosimy o poinformowanie osoby starsze i chore. Osoby, które potrzebują transportu i takie, które mogą pomóc w transporcie prosimy o kontakt z s. Justyną Rafalską MChR, tel.07340 391 780.
 • „Forever a pilot of the Spitfire & the 303 Squadron” reż. Sławomir Ciok zapraszamy na projekcję filmu 27 października o 17:00 do Domu Parafialnego. Jest to historia polskiego pilota Alexandra Herbsta, który był ostatnim z żyjących bohaterów Dywizjonu 303. Bilety £5. Ilość miejsc ograniczona.
 • Msza Św. dla młodzieży i ich rodzin 28 października o16:00 w kaplicy. Po mszy zapraszamy na spotkanie i film o potędze modlitwy.
 • Podczas Half-Term zapraszamy ministrantów do korzystania z Domu Parafialnego. Możliwość wspólnego spędzenia czasu i wycieczki. Kontakt z o. Leszkiem tel. 07902 781433.
 • Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada. Przypominamy, że jest to święto nakazane i mamy obowiązek uczestnictwa w Mszy Świętej. Msze w kaplicy o 7:30 (j. ang) i 10:00 oraz w kościele o 19:00 i 20:30.
 • Modlitwa na Cmentarzach. Zapraszamy do modlitwy za zmarłych:
  1 listopada o 14:00 na cmentarzach: Kensal Green, Willesden Cemetery oraz Hampstead-Fortune Green i 4 listopada o 14:00 na cmatarzu Kensal Green.
 • Wspomnienie Wszystkich wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny 2 listopada. Msze święte z odczytaniem wypominków w kaplicy o 10:00 oraz w kościele o 19:00 i 20:30. Kartki wypominkowe z zaznaczoną godziną odczytania prosimy składać w zakrystii. Dziękujemy za dołączone ofiary.
 • Bal Wszystkich Świętych dla dzieci odbędzie się w sobotę 3 listopada od 18:00 do 19:30 w Domu Parafialnym. Bilety w cenie £5 do nabycia w zakrystii kościoła i kaplicy. Kontakt z s. Małgorzatą, tel. 07340 391780.
 • 15.10 zmarł nasz parafianin Marian Szydło pamiętajmy o nim w modlitwie.
 • Uwaga! W dniach 1 i 2 listopada nie będzie Mszy św. o 8:30 w kaplicy.
 • Zapraszamy do pomocy w Parafii. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w następujących posługach: lektorzy, kolektorzy (zbieranie tacy), pomoc w opiece nad dziećmi. Prosimy o kontakt po mszy z Duszpasterzami lub Siostrą.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła: £936.94. Ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1297.55, w kaplicy £266.58 oraz £283.50 z Gift-Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na październik 2018:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close