Kazimirowski - Divine Mercy - Polska parafia Londyn
2 Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego
7 kwietnia 2024
Jesus Risen - Polska parafia Londyn
4 Niedziela Wielkanocna
21 kwietnia 2024
Kazimirowski - Divine Mercy - Polska parafia Londyn
2 Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego
7 kwietnia 2024
Jesus Risen - Polska parafia Londyn
4 Niedziela Wielkanocna
21 kwietnia 2024

Zmartwychwstały i uczniowie

Jezus Zmartwychwstały zjawia się po raz kolejny uczniom i staje pośrodku nich z łaską pokoju. Apostołowie jednak powoli oswajają się z Jego nowym sposobem obecności. Mają do przejścia pewną drogę. Dzisiejsze czytania opisują jak w Wieczerniku najpierw przechodzą od lęku do radości. Potem Jezus zaprasza ich do medytowania Pism, które o nim mówią. Dzięki rozważaniu Słowa Bożego dochodzą do nowego poznania Jezusa i mądrości. W I i II czytaniu, dzięki otrzymanemu Duchowi Świętemu rozumieją więcej - że Jezus przez zmartwychwstanie zgładził grzechy. Ostatecznie odkrywają, że miłość Jezusa, która wyzwoliła ich z niewoli grzechu, zobowiązuje i zaprasza do życia według przykazań Mistrza.


Liturgia słowa

Dz 3, 13-15. 17-19

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu:

«Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

1 J 2, 1-5

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Łk 24, 35-48

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».


Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Niedzielę Wielkanocną

 • Modlitwa w intencji ochrony życia osób nienarodzonych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC zwraca się z apelem, aby dzisiejsza niedziela była dniem modlitwy w intencji ochrony życia osób nienarodzonych w związku z toczącą się debatą nad polskim ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym. W Polsce odbywa się dzisiaj Narodowy Marsz Życia. Pamiętajmy o nienarodzonych także w naszej indywidualnej modlitwie.
 • Msza św. dla młodzieży będzie w przyszłą niedzielę 21 kwietnia o godz. 13:30 (Uwaga zmiana godziny) w kościele św. Franciszka. Dla kandydatów do bierzmowania jest to obowiązkowa część programu przygotowawczego.
 • Zapraszamy na warsztaty „Bóg dorosłych”, które odbędą się w sobotę 27/04 w godz. 10:00-16:00 w domu parafialnym przy Walm Lane 180. W czasie warsztatów chcemy wspólnie pracować nad zagadnieniem relacji osoby dorosłej z Bogiem. Zostaną poruszone takie tematy jak: nawrócenie intelektualne, obraz Boga, duchowość osoby dorosłej i inne. Koszt £20, więcej informacji u o. Mateusza Konopińskiego SJ. Zapisy przez internet: www.polishjesuits.co.uk/blog/wydarzenia/warsztaty-bog-doroslych/
 • Zapisy do szkoły. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Konopnickiej, Willesden Green rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2024/25. Szczegóły na plakacie.
 • Ruch „Spotkania Małżeńskie” zaprasza na weekendowe rekolekcje dla par małżeńskich, tzw. „weekend podstawowy” w dniach 26-28.04.2024 w Hyning. Szczegóły na plakacie i na www.spotkaniamalzenskie.org.uk
 • Wykłady na Devonii. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii wraz z Parafią w Londynie na Devonii zaprasza na kurs poświęcony Liturgii i Modlitwie chrześcijańskiej. Kurs odbędzie się w Sali pod kościołem w parafii na Devonii w Londynie (N1 8JJ) i potrwa trzy soboty 27.04, 25.05 i 22.06. Spotkania poprowadzą wykładowcy z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej z Katowic. Szczegóły na plakacie i na www.pcmew.org
 • Kongres rodzin polonijnych w Brukseli. W dniach od 23 – 25 sierpnia 2024 roku odbędzie się w Brukseli VII Światowy Kongres Rodzin Polonijnych pt.: „Rodzina polonijna – miejscem spotkania i rozwoju”. W czasie Kongresu przez wykłady i warsztaty zostaną podjęte zagadnienia związane z budowaniem i umacnianiem dojrzałych relacji małżeńskich i rodzinnych, komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz tematy dotyczące wychowania dzieci. Szczegóły na plakacie i https://emigracja.episkopat.pl/rodzina
 • 31 marca odeszła do Pana śp. Krystyna Głodowska, nasza wieloletnia parafianka. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w kaplicy 27 kwietnia o godzinie 10.30, następnie ceremonia w Golders Green Crematorium o godzinie 12.00.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £918.29, w kaplicy £179.59 oraz z Gift-Aid £245.00. II Taca na inwestycje parafialne wyniosła £866.41.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2024:

 • O docenianie roli kobiet. Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close