Rekolekcje Wielkopostne 2023 - Polska Parafia w Londynie-small-sq
Rekolekcje Wielkopostne
5 marca 2023
24 godziny dla Pana - 2023 - Polska Parafia w Londynie
24 godziny dla Pana
12 marca 2023
Rekolekcje Wielkopostne 2023 - Polska Parafia w Londynie-small-sq
Rekolekcje Wielkopostne
5 marca 2023
24 godziny dla Pana - 2023 - Polska Parafia w Londynie
24 godziny dla Pana
12 marca 2023

Serc nie zatwardzajcie

Widzimy jak Pan Bóg troszczy się o swój lud i wyprowadza na pustyni wodę ze skały, aby pokrzepić spragnione ciała. Samarytanka idzie do studni po wodę, tak, jak to czyni każdego dnia, a tam spotyka Jezusa, który daje jej żywą wodę. Daje jej Samego siebie, przywraca prawdziwe spojrzenie na własne życie. Panie Jezu wierzymy i wyznajemy, że Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem Świata. Prosimy Cię dawaj nam nieustannie wody żywej, tryskającej w nas ku życiu wiecznemu, przywracaj właściwe spojrzenie na nasze życie i udzielaj nam samego Siebie w Eucharystii i naszej codzienności.


Liturgia słowa

Wj 17, 3-7

Woda wydobyta ze skały

Czytanie z Księgi Wyjścia

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!»

Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie».

Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej.

I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»

Rz 5, 1-2. 5-8

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

J 4, 5-42

Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.

Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.

Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.

Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».

Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».

A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!»

A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu

i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».

Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.

Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie».

Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?»

Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem

ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście».

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».


Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu

 • Jezuickie czwartki z duchowością – Cykl p.t. „Duchowość Liturgii”. Kolejna prelekcja odbędzie się w najbliższy czwartek 16.03 o godz. 20:00 w Domu Parafialnym nt.: „Mistagogia czyli mistyka liturgiczna”. Zapraszamy serdecznie wszystkich, a szczególnie lektorów.
 • 24 godziny dla Pana. To Wielkopostna inicjatywa modlitwy i pojednania, zapoczątkowana 10 lat temu przez Papieża Franciszka. Zapraszamy do naszej parafii:
  • Rozpoczęcie 17. marca w kościele: 18:30 Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci; 19:00 Eucharystia; 19:30 Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych.
  • Rozpoczęcie Adoracji 17. marca w kaplicy: 21:00 Apel Jasnogórski
  • 18. marca w kaplicy: 7:30 Eucharystia w j. angielskim; po mszy:
   8:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
   18:00 Anioł Pański w intencji Papieża Franciszka na zakończenie Adoracji w kaplicy
 • Rekolekcje Wielkopostne pt. Twarz Ojca odbędą się w dniach 18-22 marca, a poprowadzi je o. Grzegorz Ginter SJ, jezuita. Nauki będą głoszone na mszach w sobotę w kościele o 19:00, w niedzielę w kaplicy o 10:30 oraz w kościele o 9:00, 12:00, 13:30 (msza dla kandydatów do bierzmowania) i 19:00. W tygodniu od poniedziałku do środy nauki w dwóch seriach: w kaplicy o 10:30 i w kościele o 19:00. We wtorek 21.03 dodatkowo o 20:00 odbędzie się Nabożeństwo Pojednania ze indywidualną spowiedzią. Zarezerwujmy sobie czas.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:30.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
 • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • „Kaziukowe Serca” są jeszcze do nabycia. Bóg zapłać za Waszą hojność.
 • Jałmużna wielkopostna. Zostały przygotowane skarbonki na wielkopostną jałmużnę. Zachęcamy, aby składać w nich pieniądze zaoszczędzone w wyniku postu, czy wyrzeczenia.
 • „Kaziukowe Serca” i Jałmużna Wielkopostna ofiary w tym roku zostaną przeznaczone na Rodzinny Dom Dziecka w Bałyniu na Ukrainie prowadzony przez Siostry Benedyktynki.
 • Schola na Wigilię Paschalną 8.04. Zapraszamy serdecznie na próby w poniedziałki o 20:05 w kaplicy. Zgłoszenia u s. Katarzyny 07874 637241.
 • Znaczki na misje. Zbieramy wszystkie używane znaczki. i przekazujemy je Ojcom Werbistom w Bytomiu, którzy z pozyskanych z ich sprzedaży pieniędzy wspierają misje.
 • Wizyta Duszpasterska. Parafian, którzy pragną odwiedzin Duszpasterza prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny przy wyjściach) i złożenie go w zakrystii.
 • Grupy parafialne zapraszają na spotkania:
  • Klub Seniora zaprasza w poniedziałki 11:15 na modlitwę w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne w Sali Mirewicza i spotkanie w kawiarence.
  • Schola dziecięca zaprasza na próby w poniedziałki 17:00-18:00 do Kawiarenki.
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Kawiarenki.
  • Grupa Biblijna zaprasza w poniedziałki o 20:00 do Sali Mirewicza w Domu Parafialnym.
  • Różaniec dla mężczyzn. Zapraszamy w każdy 4. wtorek miesiąca po wieczornej mszy.
  • Grupa AA spotkania otwarte dla każdego we wtorki o 20:00 w Domu Parafialnym.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza w piątki 10:00 – 12:00 do Domu Paraf.
 • Zbiórka na Fundację Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski „Ad Gentest”, jako 2-ga taca będzie zbierana dzisiaj w niedzielę 12.03. Fundacja wspiera działalność polskich misjonarzy i misjonarek. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £932.76, w kaplicy £282.30 oraz z Gift-Aid £269.29; druga taca na Inwestycje Parafialne wyniosła £1079.22.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2023:

 • Za ofiary nadużyć. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close