Pielgrzynka na Kubę 2016
Pielgrzymka na KUBĘ
17 stycznia 2016
4 Niedziela Zwykla
4 Niedziela Zwykła
30 stycznia 2016
Pielgrzynka na Kubę 2016
Pielgrzymka na KUBĘ
17 stycznia 2016
4 Niedziela Zwykla
4 Niedziela Zwykła
30 stycznia 2016
3 Niedziela Zwykła - Smak słowa Bożego

Smak słowa Bożego

Gdy kogoś widzę, doświadczam go bezpośrednio, słysząc o kimś, mogę tylko sobie go wyobrazić, a wyobrażenia bywają zwodnicze. Czytając Biblię, chcę widzieć. Widząc, chcę kosztować, jak słodki jest Pan.

Dla człowieka naszej kultury słowo jest nośnikiem informacji intelektualnych, dla człowieka Biblii słowo natchnione jest przestrzenią ukrywającą obecność Boga, możliwością spotkania się z Nim. Czytając Biblię, mam szansę widzieć Chrystusa w każdym słowie, a nie tylko o Nim czegoś się dowiedzieć.


Liturgia słowa

(Ne 8,1-4a.5-6.8-10)

Czytanie Prawa Bożego

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi.

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

Ps 19

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca, Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, będzie sprawiedliwie sądził ludy.

(1 Kor 12,12-14.27)

Mistyczne Ciało Chrystusa

Bracia:
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

(Łk 4,18)

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

(Łk 1,1-4; 4,14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.


Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Zwykła

 • Zbiórka na ogrzewanie. Dziś na wszystkich Mszach św. odbędzie się zbiórka (jako druga taca) na ogrzewanie kościoła i kaplicy.
 • Zebranie Sodalicji Mariańskiej. Dziś odbędzie się comiesięczne spotkanie Sodalicji Mariańskiej o godz. 13:00 w domu parafialnym.
 • Konferencja dla małżeństw. Dziś zapraszamy na konferencję pod tytułem: „Jak radzić sobie z konfliktami w małżeństwie?”, którą poprowadzi p. Arkadiusz Żurek z Krakowa o godz. 17:00 w domu parafialnym.
 • Podziękowania. Serdecznie dziękujemy Radzie Parafialnej, Kołu Pań, muzykom oraz tym, którzy przygotowali Zabawę Karnawałową.
 • Spotkanie pielgrzymów na Kubę. Spotkanie organizacyjne dla osób, które wybierają się na pielgrzymkę na Kubę w listopadzie tego roku odbędzie się w sobotę 30 stycznia o godz. 18:00 w domu parafialnym. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki można znaleźć na plakacie. Kontakt: Agata, kom. 07904 186178, agaburz@gmail.com
 • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dla dzieci przygotowujących się do I komunii Świętej odbędzie się w przyszłą niedzielę 31 stycznia podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele. Prosimy o przyniesienie świec.
 • Konferencja Apostolstwa Świeckich. Instytut Polski Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza na konferencję na temat: „Zaangażowanie w życie wspólnoty i dawanie świadectwa chrześcijańskiego życia”. Konferencja z udziałem ks. bp. Antoniego Długosza odbędzie się w sobotę 6 lutego w parafii na Devonia Road. Szczegółowy program na plakatach.
 • Harcerska Zabawa Karnawałowa. W ostatnią sobotę karnawału, 6 lutego Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza Państwa bardzo serdecznie na zabawę pod haslem „Lata 20.te lata 30.te”. Zachęcamy również do wzięcia udziału w Loterii Harcerskiej, z której dochód przeznaczony zostanie na remont stanicy w St. Briavels. Bilety do nabycia po Mszach św. w kościele i kaplicy, w polskiej szkole sobotniej oraz u Uli Misiury 07988869035 i Izy Wiśniewskiej 07985945000. Z góry dziękujemy za Państwa wsparcie. Zarząd KPH.
 • Walne Zebranie Parafii odbędzie się w niedzielę 7 lutego o godz. 13:00 w domu parafialnym. Na spotkaniu zostanie przedstawiony całokształt prac naszej parafii w ubiegłym roku. Zapraszamy przedstawicieli grup działających w parafii, jak również wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej parafii. Przedstawiciele grup proszeni są o przygotowanie rocznych sprawozdań.
 • Wizyty duszpasterskie. Duszpasterze odwiedzają parafian po „Kolędzie”. Kolędują: o. Leszek Gołębiewski (proboszcz), o. Adam Juchnowicz i o. Adam Baczewski. Zamówienia prosimy składać w zakrystii ustalając datę i godzinę z wybranym kapłanem.
 • Nowenna i adoracja. Przypominamy, że w środy Msza św. o godz. 19:00 odprawiana jest w kaplicy, a po niej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań za jej przyczyną. Natomiast, w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 19:00 w kościele odbywa się adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy. W tym czasie jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • Zbiórka na tacę z ostatniej niedzieli wyniosła w kościele: £1285.36, w kaplicy: £338.02, z Gift-Aid: £281.00. Za złożone ofiary bardzo dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na styczeń 2016:

 • Ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
 • Ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close