Ukazanie sie nad Jez.Tyberiadzkim, Duccio Di Buoninsegna, Siena 1311r.
3 Niedziela Wielkanocna
1 maja 2022
Jezuickie czwartki z duchowością – spotkanie 4
14 maja 2022
Ukazanie sie nad Jez.Tyberiadzkim, Duccio Di Buoninsegna, Siena 1311r.
3 Niedziela Wielkanocna
1 maja 2022
Jezuickie czwartki z duchowością – spotkanie 4
14 maja 2022

Niedziela Dobrego Pasterza

Dobry Pasterz zna swoje owce, a owce znają swojego Pasterza. Owce znają głos pasterza i potrafią odróżnić ten głos od innych głosów pośród zgiełku tego świata. Owce słuchają głosu pasterza i idą za Nim. Wsłuchując się w głos Jezusa Chrystusa prośmy o łaskę poznania Go i pokochania całym sercem, abyśmy dali się Jemu poprowadzić ku życiu wiecznemu. W tygodniu modlitw o powołania prośmy również, aby Pan powoływał pasterzy dla swojego ludu oraz za tych, którzy już są powołani o łaskę wierności Chrystusowi i wielkoduszność w służbie ludowi bożemu - wspólnocie Kościoła.


Liturgia słowa

Dz 5, 27b-32.40b-41

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli.

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Ap 5, 11-14

Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

J 21, 1-19

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».


Ogłoszenia duszpasterskie na 4 Niedzielę Wielkanocną

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Niedziela Dobrego Pasterza. Jak każdego roku, w IV Niedzielę Wielkanocną Kościół Katolicki szczególnie modli się o liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. Pamiętajmy o tej intencji w naszych osobistych modlitwach.
 • Pierwsza Komunia Święta dzieci. Chcemy podzielić się radością, że grupa 52 dzieci przyjęła po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Prosimy o modlitwę za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny, aby wytrwali w sakramentalnej łasce przez całe życie.
 • Biały Tydzień dla dzieci po 1. Komunii 9 – 13 maja. Ze względu na Biały Tydzień msze wieczorne oraz nabożeństwo majowe będą odbywały się w kościele.
 • Nabożeństwa Majowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Litanią Loretańską od poniedziałku do piątku w tym tygodniu w kościele po wieczornych mszach, w sobotę i niedzielę w kościele o 18:30. W niedzielę również w kaplicy po mszy o 10:30.
 • Synod Powszechny – etap Parafialny. Zapraszamy na ostatnie spotkanie synodalne dzisiaj w niedziele 8 maja o 16:30 do Domu Parafialnego. Spotkanie to jest dobrą okazją do podjęcia refleksji oraz dzielenia na temat naszego miejsca we Wspólnocie Kościoła. Włączmy się w tą powszechną refleksję Kościoła.
 • Procesja z figurą Our Lady of Willesden. Doroczna procesja odbędzie się w niedzielę 8 maja o 15.00. Przyjdź i przyłącz się do modlitwy różańcowej, prosząc o modlitwę Czarnej Madonny z Willesden o ochronę Londynu oraz o Pokój na Ukrainie. Szczegóły na: https://parish.rcdow.org.uk/willesden/news/
 • Harcerze i KPH sprzedają pączki dziś przy kościele. Cały dochód będzie przeznaczony na dofinansowanie Wyprawy Wędrowników Hufca Warszawa (Londyn) w Polskie Tatry.
 • Grupy Parafialne są otwarte na nowych uczestników i zapraszają na spotkania.
  • Grupa Biblijna serdecznie zaprasza na spotkania w poniedziałki o 20:00 sala o.Mirewicza.
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Domu Parafialnego.
  • Różaniec dla mężczyzn zapraszamy w każdy 4. wtorek miesiąca po wieczornej mszy.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • Klub Seniora czwartki o 11:00 modlitwa w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza na spotkania w piątki 10:00-12:00.
 • Święto Rodziny 5.06 Laxton Hall. Polska Misja Katolicka zaprasza na święto Rodziny pt. Maryja i Józef niezwykłe małżeństwo. Szczegóły na plakacie.
 • Wesoły Dzień Dziecka 18.06 Laxton Hall – zostań Wolontariuszem. Polska Misja Katolicka i Polska Macierz Szkolna zapraszają na Dzień Dziecka. Jednocześnie poszukują wolontariuszy do przeprowadzenia tego wydarzenia. Jeśli chcesz dołączyć do wolontariuszy szczegóły na plakacie i stronie www.devonia.org/dzindziecka
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £1080.74, w kaplicy £225.00 oraz z Gift-Aid £180.00. Druga taca na Inwestycje Parafialne wyniosła £2083.62.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na maj 2022:

 • O wiarę dla młodych. Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close