Rekolekcje wielkopostne – Jezus mistrzem empatii
9 marca 2024
Jezus z krzyzem w tle - Polska parafia Londyn
5 Niedziela Wielkiego Postu
17 marca 2024
Rekolekcje wielkopostne – Jezus mistrzem empatii
9 marca 2024
Jezus z krzyzem w tle - Polska parafia Londyn
5 Niedziela Wielkiego Postu
17 marca 2024

Wybierz wiarę w światło

Jezus mówi w Ewangelii o wierze i o świetle. Mówi do ludzi obciążonych, smutnych, oskarżających innych, zalęknionych wyobrażeniami o bożym sądzie, przywiązanych do ciemności. Pragnie wyrwać nas z takiej mentalności i zaprasza do wiary. Głosi, że Bóg umiłował świat, nie potępia, zbawia, czyni z nas swoje córki i synów, i wprowadza światło do naszych serc, umysłów, do naszego świata. Syn Boży wywyższony - na krzyżu oraz w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu - objawia, że każde dziecko Boga przeznaczone jest do życia wiecznego. Uwierzyć w imię Syna, to uwierzyć w nasze światło. Problemem zatem nie jest kochający Bóg, ale nasza wiara bądź niewiara. Co wybierzesz?


Liturgia słowa

2 Krn 36, 14-16. 19-23

Gniew i miłosierdzie Boże

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku.

Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».

Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»

Ef 2, 4-10

Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

J 3, 14-21

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».


Ogłoszenia duszpasterskie na 4 Niedzielę Wielkiego Postu

 • Zapraszamy również dzisiaj do nabycia kaziukowych serc i wsparcia w ten sposób zbiórki na pomoc katolikom na Wschodzie. Koszt jednego piernika to £2. Można też po prostu wrzucić ofiarę bez kupowania pierników.
 • Nabożeństwa wielkopostne
  • We wszystkie piątki Wielkiego Postu Msza św. o godz. 19:00 jest w kościele.
  • Droga Krzyżowa – piątki w kościele o godz. 19:30 – 15.03 prowadzą mężczyźni
  • Gorzkie Żale – w niedziele – w kościele zaraz po Mszy św. o godz. 9:00, w kaplicy zaraz po Mszy św. o godz. 10:30
  • W soboty Wielkiego Postu od godz. 19.00 do 21.00 kaplica przy Walm Lane będzie otwarta do osobistej, cichej modlitwy. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują czasu wyciszenia, zatrzymania i modlitwy.
 • Msza św. dla młodzieży będzie w przyszłą niedzielę 17 marca o godz. 13:30 (Uwaga zmiana godziny) w kościele św. Franciszka. Dla kandydatów do bierzmowania jest to obowiązkowa część programu przygotowawczego.
 • Wielkopostne rekolekcje parafialne pod tytułem „Jezus mistrzem empatii” poprowadzi o. Mieczysław Łusiak SJ, jezuita i duszpasterz Rodzin Empatycznych. Rekolekcje potrwają od 17-20 marca (niedziela – środa), a nauki będą głoszone na Mszach świętych – w sobotę 16.03 g. 19:00, niedziela 17.03: w kaplicy g. 10:30, w kościele g. 9.00, 12:00, 19:00. Od poniedziałku do środy nauki na Mszy św. o godz. 10:30 w kaplicy i 19:00 w kościele. We wtorek okazja do spowiedzi od godz. 20:00 w kościele.
 • Dziękujemy za zaangażowanie w sprawę remontu kaplicy. W tym tygodniu po analizie ofert poleconych nam architektów, podpiszemy umowę na projekt przebudowy kaplicy. Kontynuujemy prace przygotowawcze do prac budowlano-remontowych. Pilnie poszukujemy stolarza/szklarza, który będzie mógł nam doradzić w sprawie remontu i konserwacji konstrukcji drewnianej okna witrażowego w kaplicy. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac.
 • Poszukujemy pań do posługi w kawiarence parafialnej w niedziele. Dyżur wypada raz w miesiącu, pracujemy na 2 zmiany w godz. 9:45-11:45 i 11:45-14:00. Szczegóły u S. Anny Sosadzin tel. 07340 391780
 • Męska Droga Krzyżowa odbędzie się ulicami Londynu w piątek 15 marca. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godzinie 19.30 w kościele Finchley Central. Po Mszy przemierzymy około 17 kilometrów, zatrzymując się przy katolickich kościołach, aby wspólnie rozważać Mękę Pańską. Planujemy, że Droga Krzyżowa potrwa około 7 godzin. Zakończenie przy Katedrze Westminster. To wydarzenie jest okazją dla mężczyzn do wspólnej modlitwy i wyrażenia swojej wiary. Spotykamy się 15 marca o godzinie 19.30 w Kościele  na Finchley (St Philip the Apostle Church, Gravel Hill, London, N3 3RJ). Plakat przy wyjściu.
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się w Londynie 22 marca. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Londynie. Początek i zakończenie w polskiej parafii na Ilford. Szczegółowy opis na stronie: https://trasy.edk.org.pl/areas/londyn/route/niebieska
 • Playgrupa Parafialna „Nasze Promyczki” wznowiła działalność. Zapraszamy na cotygodniowe spotkania dla mam z małymi dziećmi w wieku od 0-4 lat. Playgrupa spotyka się w każdy czwartek w godz. 9:30-11:30 w Domu Parafialnym (180 Walm Lane, NW2 3AX). W programie wspólne zabawy i poczęstunek. Szczegóły na plakacie.
 • W Domu Parafialnym przy wejściu znajdują się książki, które można bezpłatnie zabrać.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę W niedzielę 18.02 wyniosła w kościele £1146.95, w kaplicy £310.15 oraz z Gift-Aid £332.00.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2024:

 • Za współczesnych męczenników. Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close