Kosciol Synagogi w Nazarecie - Polski Kosciol w londynie
3 Niedziela Zwykła
23 stycznia 2022
Wyplyń na głębie - Polska Parafia w Londynie
5 Niedziela Zwykła
6 lutego 2022
Kosciol Synagogi w Nazarecie - Polski Kosciol w londynie
3 Niedziela Zwykła
23 stycznia 2022
Wyplyń na głębie - Polska Parafia w Londynie
5 Niedziela Zwykła
6 lutego 2022

Los Proroka Miłości

Słowa Jezusa wygłoszone w synagodze w Nazarecie podobnie, jak w synagodze w Kafarnaum wzbudzają podziw u słuchaczy. Różnica polega jednak na tym, że Nazarejczycy bardzo szybko dopuścili wątpliwości. Zaczęli powątpiewać o Nim, bo znali Go jako człowieka, który u nich dorastał. Od podziwu przechodzą przez wątpliwości do odrzucenia Jego słów i osoby. Ostatecznie posuwają się aż do nienawiści, chcieli Go zabić. Prośmy dla nas o łaskę, byśmy z miłością, o której mówi dziś św. Paweł, przyjęli osobę Jezusa i Jego słowo.


Liturgia słowa

Jr 1, 4-5. 17-19

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.

Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać».

1 Kor 13, 4-13

Hymn o miłości

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.

Łk 4, 21-30

Jezus odrzucony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»

Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».

I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.


Ogłoszenia duszpasterskie na 4 Niedziela Zwykła

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Nowe regulacje pandemiczne w kościele od 28 stycznia 2022:
  • Osoby wykazujące objawy chorób zakaźnych powinny pozostać w domu. Nie mają obowiązku osobistego uczestnictwa w mszy, mogą uczestniczyć online.
  • Zakrywanie nosa i ust jest rekomendowane w pomieszczeniach zamkniętych. Nie ma jednak takiego obowiązku i pozostawia się to do osobistej decyzji każdego.
  • Nie ma obowiązku dystansu społecznego. Warto jednak uszanować potrzeby indywidualne osób wrażliwych. Pamiętajmy, że nie wszystkie choroby są widoczne.
  • Obowiązek dobrej wentylacji miejsc kultu. W związku z tym przypominamy o ciepłym stroju szczególnie dotyczy to kościoła, który na razie nie jest ogrzewany.
 • Wizyta Duszpasterska. W czasie po Bożym Narodzeniu tradycyjnie odbywały się wizyty duszpasterskie w domach Parafian. Pragnieniem Duszpasterzy posługujących w naszej Parafii są odwiedziny u wszystkich, którzy wyrażają takie życzenie. Chcemy, aby ta wizyta była okazją do wzajemnego poznania, wspólnej modlitwy i błogosławieństwa miejsca zamieszkania. Podczas tych spotkań nie chcemy się spieszyć. Dlatego też proponujemy, aby te odwiedziny rozłożyć na cały rok. Wszystkich Parafian, którzy również pragną odwiedzin Duszpasterza prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w zakrystii. Formularze dostępne są przy wyjściach.
 • Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego. Msze święte w kaplicy o 7:30 i 19:00. Przypominamy, że Święto to jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Prosimy o modlitwę za zakonnice i zakonników, aby byli wierni swojemu powołaniu i życiu radami ewangelicznymi: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 4 lutego zapraszamy na mszę w kaplicy o 10:30, spowiedź od 9:30 i w kościele o 19:00; spowiedź od 18:00.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca 5 lutego o 15:00 zapraszamy do kościoła na Mszę Świętą i Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 • Bierzmowanie dla osób dorosłych. Przygotowanie do sakramentu rozpocznie się 4 marca po wieczornej mszy i Drodze Krzyżowej. Zapisy w zakrystii.
 • Kurs przedmałżeński 29 kwietnia – 27 maja; spotkania w piątki wieczorem. Obecność obowiązkowa narzeczonych na każdym spotkaniu. Zapisy w zakrystii.
 • Grupy i wspólnoty parafialne są otwarte na nowych uczestników. Zapraszamy:
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Domu Parafialnego.
  • Grupa Biblijna serdecznie zaprasza na spotkania w poniedziałki o 20:00.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • Klub Seniora czwartki o 11:00 modlitwa w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza na spotkania w piątki 9:30 – 11:30.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £1.040.30, w kaplicy £336.86 oraz z Gift-Aid £263.00. Serdeczne Bóg zapłać.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2022:

 • Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane: Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close