Pismo Święte, foto zbiór własny - Polska Parafia Londyn
III Niedziela Zwykła
22 stycznia 2023
Wy jesteście sola ziemi, foto zbiór własny - Polska parafia w Londynie
V Niedziela Zwykła
6 lutego 2023
Pismo Święte, foto zbiór własny - Polska Parafia Londyn
III Niedziela Zwykła
22 stycznia 2023
Wy jesteście sola ziemi, foto zbiór własny - Polska parafia w Londynie
V Niedziela Zwykła
6 lutego 2023

Recepta na szczęście

Tydzień temu Jezus wezwał do nawrócenia – zmiany myślenia. Dzisiaj w „kazaniu na górze” naucza o nowym sposobie rozumienia życia po nawróceniu, czyli przyjęciu miłości od Boga i zawarciu z Nim przymierza. Człowiek skupiony na Bogu jest szczęśliwy, czyli błogosławiony. Widzi sprawy tego świata i trudne życiowe doświadczenia z perspektywy końca – ostatecznego zwycięstwa Boga – Miłości, czyli z perspektywy Królestwa Bożego, które nadchodzi. Oprócz recepty na szczęście kryjącej się w takim spojrzeniu wiary na to, co nas spotyka, Jezus w błogosławieństwach maluje też swój autoportret, ponieważ On doświadczył wszystkiego, o czym mówi - trudów życia i miłości Ojca.


Liturgia słowa

So 2, 3; 3, 12-13

Szukajcie pokory

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

1 Kor 1, 26-31

Bóg wybrał wzgardzonych

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».

Mt 5, 1-12a

Błogosławieni ubodzy w duchu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».


Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Zwykłą

 • Porządek Mszy Świętych w kaplicy i kościele:
  • w kaplicy od poniedziałku do piątku 7:30 (w j. angielskim) i 19:00, poprzedzona Adoracją Najświętszego Sakramentu od 18:30; w sobotę tylko 7:30;
   w niedzielę 10:30 i 12:00; msze niedzielne z kaplicy dostępne są on-line.
  • w kościele w sobotę 19:00 (1. msza niedzielna) w niedzielę 9:00, 10:30 z udziałem dzieci przedszkolnych, 12:00 z udziałem dzieci szkolnych, 19:00.
 • „Zobacz Anioła” projekcje filmu. Zapraszamy na projekcje dokumentalnego filmu o św. Michale Archaniele dzisiaj w niedzielę 29.01 o 13:30 i 17:00 do Domu Parafialnego. Więcej o filmie: http://anielskafundacja.pl/?page_id=983
 • Zabawa Karnawałowa KPH. Koło Przyjaciół Harcerstwa Willesden Green zaprasza 4 lutego na zabawę pt.: „Karnawał na dzikim zachodzie”. Szczegóły na plakatach.
 • Wizyta Duszpasterska. Przypominamy, że wizyty duszpasterskie trwają cały rok. Wszystkich Parafian, którzy pragną odwiedzin Duszpasterza prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny przy wyjściach) i złożenie go w zakrystii.
 • Światowy Dzień Chorego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes sobota 11 lutego. Msza Św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych o 10:30 w kaplicy. Zapraszamy wszystkich seniorów oraz chorych. Po mszy spotkanie w Domu Parafialnym. Osoby, które potrzebują transportu i takie, które mogą w nim pomóc prosimy o kontakt.
 • Ostatki w stylu retro. Zapraszamy na parafialną zabawę na zakończenie karnawału 18 lutego o 19:00 do Domu Parafialnego.
 • Grupy parafialne zapraszają na spotkania po przerwie świątecznej:
  • Klub Seniora zaprasza w poniedziałki 11:15 na modlitwę w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne w Sali Mirewicza i spotkanie w kawiarence.
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Kawiarenki.
  • Grupa Biblijna zaprasza w poniedziałki o 20:00 do Sali Mirewicza w Domu Parafialnym.
  • Różaniec dla mężczyzn. Zapraszamy w każdy 4. wtorek miesiąca po wieczornej mszy.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza w piątki 10:00 – 12:00 do Domu Paraf.
 • Gift Aid Declaration. Wszystkich Parafian, którzy płacą podatki w UK zachęcamy do wspierania finansowego Parafii w formie tzw. Gift Aid. Bez dodatkowych kosztów poniesionych przez ofiarodawcę Parafia może odzyskać 25% od każdego funta ofiarowanego w ten sposób. W tym celu prosimy o wypełnienie deklaracji (dostępne na stojaku z Biuletynami przy wyjściach) Szczegóły: https://www.polishjesuits.co.uk/parafia-londyn/finansowe-wsparcie-parafii/
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne, jako druga taca będzie zbierana w każdą w pierwszą niedzielę miesiąca. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £1099.55, w kaplicy £289.30 oraz z Gift-Aid £265,00. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2023:

 • Za parafie. Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close