Pielgrzymka do Meksyku - Kwiecień 2015
Pielgrzymka do Meksyku 2015
19 marca 2016
Triduum Paschalne
Triduum Paschalne
20 marca 2016
Pielgrzymka do Meksyku - Kwiecień 2015
Pielgrzymka do Meksyku 2015
19 marca 2016
Triduum Paschalne
Triduum Paschalne
20 marca 2016
Pokaż wszystkie

6 Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa

6 Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Palmowa

Palmy i Ogród Oliwny

Ogród Oliwny, a właściwie tłocznia oliwek, nasuwa wiele skojarzeń z wizją miażdżenia owoców, aby mogły dać namaszczającą oliwę.

Gdy w życiu przychodzi nam przyjąć to, co nas przytłacza: cierpienie, zmartwienie, lęk, udręka - uciekamy od tego. Krzyż Chrystusa mówi nam, że nie zawsze musimy odnosić zwycięstwa, nie możemy oczekiwać, by każda droga była palmowa, bo są i oliwne.


Liturgia słowa

Iz 50, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

TPan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Oto Słowo Boże.

Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą * wykrzywiają wargi i potrząsają głowami: «Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, * niech go ocali, jeśli go miłuje».

Sfora psów mnie opadła, * otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi, * policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty * i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: * pomocy moja spiesz mi na ratunek.

Będę głosił swym braciom Twoje imię * i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: «Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie, * niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

Flp 2, 6-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia: Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Oto Słowo Boże.

Flp 2, 8-9

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu Wieków

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu Wieków

Łk 23, 1-49

Jezus przed Piłatem

E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatem

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod – bo odesłał Go do nas; przecież nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród

E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! E. Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Droga krzyżowa

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mó- wić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią,cóż się stanie z suchym?

E. Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu

Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie. E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.

Nawrócony złoczyńca

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: I. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Śmierć Jezusa

E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. E. Po tych słowach wyzionął ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Po zgonie Jezusa

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: I. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.

Oto Słowo Pańskie


Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkiego Postu

 • Zbiórka na ogrzewanie kościoła i kaplicy. Dziś odbędzie się podczas wszystkich Mszy św. zbiórka (jako 2-ga taca) na ogrzewanie i kaplicy. Za ofiary składane na ten cel serdecznie dziękujemy!
 • Świąteczna Loteria Parafialna. Dziś po Mszach św. będą do nabycia losy. Do wygrania są atrakcyjne vouchery, „Kosze Wielkanocne” ufundowane przez polskie sklepy i zaproszenia na kolacje do lokalnych polskich restauracji. Rada Parafialna zachęca do wzięcia udziału w loterii. Dochód przeznaczony jest na parafię.
 • Zebranie Sodalicji Mariańskiej. Dziś odbędzie się comiesięczne zebranie Sodalicji Mariańskiej o godz. 13:00 w kaplicy.
 • Babeczki wielkanocne. Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza do wsparcia kolejnej akcji pozyskiwania funduszy na harcerstwo. Dziś po Mszach św. przy kościele i kaplicy można nabywać babeczki do koszyczków wielkanocnych, a harcerze będą rozprowadzać palemki wielkanocne.
 • Kiermasz ciast odbędzie się we środę 23 marca od godz. 15:00 do 20:00 w Domu Parafialnym przy 180 Walm Lane. Losowanie nagród Loterii Parafialnej odbędzie się na zakończenie kiermaszu o godz. 20:00. Rada Parafialna prosi o poparcie kiermaszu. W czasie trwania kiermaszu będzie możliwość spowiedzi w kaplicy.
 • Próby dla ministrantów uczestniczących w Triduum Paschalnym odbędą się w środę o godz. 18:00 oraz w piątek i sobotę o godz. 10.00 w kościele. Prosimy o obecność na próbach!
 • Biuro parafialne, z racji Wielkiego Tygodnia, będzie nieczynne. Ponownie biuro zostanie otwarte w poniedziałek 4 kwietnia.
 • „Playgroup” – przez najbliższe dwa tygodnie spotkań nie będzie z racji przerwy świątecznej.
 • Rekolekcje dla małżeństw. Ruch „Spotkań małżeńskich” zaprasza małżonków, którzy chcą wzmocnić swoją więź małżeńską na weekendowe rekolekcje, które odbędą się w dniach 22-24 kwietnia w klasztorze sióstr bernardynek w Brownshill – Stroud k. Swindon. Więcej szczegółów na okolicznościowym plakacie i na parafialnej stronie internetowej.
 • Kurs przedmałżeński. Następny kurs przygotowujący narzeczonych do sakramentu małżeństwa planowany jest jako „weekendowy” i odbędzie się w dniach 1-2 maja. Zapisy na kurs będą przyjmowane w kwietniu.
 • Parafialna Pielgrzymka na Kubę planowana jest na listopad tego roku w dniach: 07-21.11.2016. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy! Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na okolicznościowym plakacie. Kontakt: Agata, kom. 07904 186178, agaburz@gmail.com
 • Zbiórka na tacę z ostatniej niedzieli, w kościele wyniosła: £1681.58, w kaplicy: £824,76, z Gift-Aid: £258,00. Zbiórka używanej odzieży przyniosła: £537,13. Za złożone ofiary bardzo dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2016:

 • Ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.
 • Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close