6 Niedziela zwykla - Rok C - Zaufaj Panu już dziś
6 Niedziela Zwykła
18 lutego 2019
Zabawa Kostiumowa na zakończenie Karnawału
25 lutego 2019
6 Niedziela zwykla - Rok C - Zaufaj Panu już dziś
6 Niedziela Zwykła
18 lutego 2019
Zabawa Kostiumowa na zakończenie Karnawału
25 lutego 2019

Miłość nieprzyjaciół

Jezus stawia dziś bardzo trudne wymaganie. Wzywa nas wszystkich: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.” Zauważmy, że ilekroć Jezus wzywa do czegoś trudnego to jest jednocześnie tym, który to pierwszy podejmuje i wypełnia w sposób doskonały. Zobaczmy Jezusa przebaczającego swoim oprawcom w godzinie męki i śmierci. Dajmy się pociągnąć Jego miłości, która jest większa niż jakakolwiek , która jest większa niż jakikolwiek grzech.


Liturgia słowa

1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23

Dawid oszczędza Saula

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące wyborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif.

Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie uśpieni leżeli dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga twojego w moc twoją. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznałby kary?».

Zabrał więc Dawid dzidę i dzbanek z wodą od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen.

Dawid oddalił się na przeciwległe wzgórze i stanął na wierzchołku góry, z daleka, a dzieliła go od nich spora odległość.

Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność; Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu».

1 Kor 15, 45-49

Chrystus nowy Adam

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam – Chrystus – duchem ożywiającym.

Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

Łk 6, 27-38

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.»


Ogłoszenia duszpasterskie na 7 Niedziela Zwykła

 • Msza Święta dla młodzieży odbędzie się dzisiaj o 16:00 w kaplicy. Zapraszamy młodzież w każdym wieku (nie tylko tą, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania) na mszę a po niej na spotkanie w Domu Parafialnym.
 • Zabawa Kostiumowa na zakończenie Karnawału. Rada Parafialna zaprasza 2 marca o 19:00 do Domu Parafialnego. Przebrania dowolne, najlepsze zostanie uhonorowane nagrodą Prezesa Rady. Bilety do nabycia po mszach.
 • Dni Młodych w Laxton Hall w dniach 14 – 16 czerwca organizowane przez Polską Misję Katolicką. Zapisy dla woluntariuszy i uczestników do końca marca. Chętnych zapraszamy na mszę dla młodzieży. Zapisy o. Leszek.
 • Klub Seniora zaprasza na spotkanie w środę 27 lutego o 11:00 do kaplicy. Po Mszy Świętej, spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Wspólnota modlitewna „Anastasis” zaprasza wszystkich, którzy chcą pogłębić życie duchowe na spotkanie w środę 27 lutego o 20:00 do kaplicy.
 • Msza Święta dla małżeństw w przyszłą niedzielę 3 marca zapraszamy małżeństwa wraz z rodzinami na Mszę św. o godzinie 12:00 do kaplicy.
 • „Kaziukowe serca”. Koło Pań zwraca się z apelem i prośbą o zaangażowanie się w pieczenie, dekorowanie i sprzedaż „Kaziukowych serc”. Dekoracja odbędzie się 8 marca od 18:00. Pierniki będą do nabycia w niedzielę 10 marca przy kościele i kaplicy. Tegoroczny dochód jest przeznaczony na Przedszkole dla dzieci z rodzin patologicznych prowadzone przez Siostry Służebniczki Starowiejskie NMP Niekalanie Poczętej w Irkucku na Syberii. Wszelkie informacje u s.Justyny; tel.07340391780. Bardzo prosimy o pomocy.
 • Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym, które potrwają 4 tygodnie. Rozpoczęcie 7 marca Mszą Św. o 19:00 w kościele. Uczestnicy zobowiązują się do: codziennej modlitwy z Pismem Św. 30-45min., uczestnictwa w spotkaniach czwartkowych z Mszą św., adoracją i konferencją oraz w spotkaniu indywidualnym z osobą towarzysząca – raz w tygodniu. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
 • Parafialna Pielgrzymka śladami św. Ignacego Łoyoli planowana jest w dniach 30.09-7.10.2019. Zobacz plakat. Szczegółowe informacje i zapisy u koordynatora p. Michała Kępy: michalkepa76@gmail.com; kom. 07925 550879.
 • Kurs Przedmałżeński w weekend w dniach 4-6 maja w godz. 9:00-18:30. Zapisy w zakrystii i Biurze Parafialnym. Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym.
 • Sklepik Parafialny wzbogacił się o nowy wybór pozycji książkowych. Zapraszamy.
 • Msza Pogrzebowa w intencji śp. Ryszarda Bolwana odbędzie się 28 lutego o 17:00 w kościele pw. NMP Matki Kościoła na Ealing. Ryszard przez wiele lat był zaangażowany we wspólnotę WŻCh działająca przy naszej parafii.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1304.32 w kaplicy £278.18 oraz £248.50 z Gift Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2019:

 • Intencja powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close