Odpust parafialny 19 listopada 2023
18 listopada 2023
Pantocrator - Polska parafia Londyn
Biuletyn na Uroczystość Chrystusa Króla
26 listopada 2023
Odpust parafialny 19 listopada 2023
18 listopada 2023
Pantocrator - Polska parafia Londyn
Biuletyn na Uroczystość Chrystusa Króla
26 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Biuletyn na Niedzielę Matki Bożej Miłosierdzia

Matka Boża Miłosierdzia

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Najświętszą Pannę Maryję. Dziękujemy za wszystkie łaski otrzymane za jej pośrednictwem. Dziękujemy za Ostrą Bramę wileńską, miejsce szczególnych łask i za tę skromną kopię obrazu Pani Ostrobramskiej, dzieło pokornych rąk młodych żołnierzy na wygnaniu w czasie II wojny światowej. Niech ten obraz będzie dla nas źródłem ufności, pokrzepienia i mocy w naszym trudnym pielgrzymowaniu. Niech nam przypomina zawsze niepojętą dobroć i miłosierdzie Twoje. Daj nam wszystkim łaskę wiary żywej, ufności radosnej, miłości prawdziwej i szczerej. Otocz nas, nasze rodziny i cały nasz naród Twoją opieką. Prosimy Cię za tych, którzy z tym obrazem byli lub są szczególnie związani i za żołnierzy tych jednostek, którzy przed nim modlili się tyle razy. Dopuść ich i nas do ojczyzny niebieskiej. Amen.


Liturgia słowa

Prz 8, 22-35

Maryja jest stolicą Mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża:

«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi.

Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli.

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich.

Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana».

Tt 3, 4-7

Bóg zbawił nas z miłosierdzia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Umiłowany:

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Łk 1, 26-38

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.


Biuletyn na Niedzielę Matki Bożej Miłosierdzia

 • Dzisiaj II Taca na wsparcie kleryków pochodzących z terenu Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, którzy studiują w polskich seminariach, a w przyszłości będą posługiwać w PMK. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
 • Obchodzimy dzisiaj (19.11) odpust parafialny Matki Bożej Miłosierdzia. Po Mszach świętych zapraszamy na odpustowy poczęstunek i inne, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych do Domu Parafialnego (180 Walm Lane). Początek od godz. 11:30. Kawiarenka dzisiaj nieczynna.
 • Odpustowy konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Wpłynęło ponad 20 prac. Bardzo dziękujemy młodym artystom i ich rodzicom. Rozstrzygnięcie konkursu dzisiaj (19.11) na spotkaniu odpustowym o godz. 14:00.
 • Chór parafialny zaśpiewa dzisiaj (19.11) na głównej św. Mszy odpustowej o godz. 10:30 w kaplicy.
 • Dzisiaj, w niedzielę 19.11 o godz. 12:00 w kościele comiesięczna Msza św. dla dzieci i rodziców przygotowujących się do 1. Komunii.
 • Czuwanie w wigilię Uroczystości Chrystus Króla Wszechświata. Zapraszamy w sobotę 25 listopada 20:00-21:00 w kościele. Czuwanie poprowadzą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, dla których uroczystość ta jest Świętem Patronalnym.
 • Za tydzień – 26.11 – przypada ostatnia niedziela w roku liturgicznym obchodzona jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ponieważ jest to święto patronalne zgromadzenia naszych Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej zebraną tego dnia tacę przeznaczymy na potrzeby Wspólnoty Sióstr pracujących w naszej parafii.
 • Zabawa andrzejkowa. Zapraszamy na parafialną zabawę andrzejkową 2.12 o godz. 19:00 w Domu Parafialnym. Bilety do nabycia w zakrystii. Liczba miejsc ograniczona.
 • Playgrupa Parafialna „Nasze Promyczki”. Zapraszamy na cotygodniowe spotkania dla mam z małymi dziećmi w wieku od 0-4 lat. Playgrupa spotyka się w każdy piątek w godz. 10:00-12:00 w Domu Parafialnym (180 Walm Lane, NW2 3AX). W programie wspólne zabawy i poczęstunek. Kontakt: Maya 07507200089
 • Śp. Krystyna Grey. 20.10 odeszła do Pana nasza wieloletnia parafianka. Msza pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 20.11 o godz. 12:00 w naszym kościele św. Franciszka. Następnie pogrzeb na Harrow Weald Cemetery, Clamp Hill (HA7 3JS).
 • Grupy parafialne zapraszają według stałych terminów.
  • Klub Seniora zaprasza w poniedziałki o 11:15
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Kawiarenki
  • Grupa Biblijna zaprasza w poniedziałki o 20:00 do sali o. Mirewicza w Domu Par.
  • Różaniec dla mężczyzn. Zapraszamy w 4. wtorek miesiąca po wieczornej mszy.
  • Grupa AA spotkania otwarte dla każdego we wtorki o 20:00 w Domu Parafialnym.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza w środy o godz. 20:00 w małej kaplicy.
  • PlayGroup „Nasze promyczki” dla rodziców z maluchami zaprasza w piątki od 10:00 do 12:00 do Sali Mirewicza w Domu Parafialnym.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £1164.72, w kaplicy £237.50 oraz z Gift-Aid £235.00.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na listopad 2023:

 • Za Papieża. Módlmy się za Papieża, aby otrzymywał pomoc Ducha Świętego w dalszym pełnieniu misji towarzyszenia w wierze powierzonej mu przez Jezusa trzodzie.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close