5 Niedziela Wielkiego Postu - Wskrzeszenie Łazarza
5 Niedziela Wielkiego Postu
1 kwietnia 2017
Triduum Paschalne - 2017
Triduum Paschalne
9 kwietnia 2017
5 Niedziela Wielkiego Postu - Wskrzeszenie Łazarza
5 Niedziela Wielkiego Postu
1 kwietnia 2017
Triduum Paschalne - 2017
Triduum Paschalne
9 kwietnia 2017

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Niedziela Palmowa, w czasie której wspominamy triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, jest bramą wprowadzającą nas w Wielki Tydzień. To tydzień Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, w czasie którego kościół kieruje nasze myśli i serca, nasze spojrze-nia na Krzyż wiary i nadziei, Krzyż Odkupienia człowieka i świata. Tylko w Chrystusie możemy pokonać dotąd niepokonalną rzeczy-wistość: śmierć! Tylko dzięki Niemu najskrytsze zakamarki nie-śmiertelnej świętości Boga stają się dostępne dla nas na zawsze.


Liturgia słowa

Iz 50, 4-7

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Flp 2, 6-11

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

Mt 26, 14 – 27, 66

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Jezus przed Piłatem

E. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród

A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namiestnik powiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim! E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze.

E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyszydzony

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.

Droga krzyżowa

Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić.

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.

Wyszydzenie na krzyżu

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Elí, Elí, lemá sabachtháni? E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Po zgonie Jezusa

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.

Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.


Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Męki Pańskiej – Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

 • Dziś – nauki wstępne do Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne oraz kazania w czasie Triduum Paschalnego będzie głosił o. Artur Filipowicz SJ, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym BOBOLANUM w Warszawie.
 • Plan Rekolekcji Wielkopostnych: poniedziałek, wtorek, środa – nauki w dwóch seriach na Mszy św. o godz. 10:00 w kaplicy oraz na Mszy św. o 19:00 w kościele. W tych dniach nie będzie Mszy św. o godz. 9:00 rano w kaplicy.
  W czasie Mszy św. rekolekcyjnych zbiórka na tacę będzie przeznaczona dla rekolekcjonisty. Rekolekcje będą połączone z Triduum Paschalnym. Zakończenie rekolekcji podczas Mszy świętych w Niedzielę Wielkanocną.
 • Zachęcamy, aby w czasie dni rekolekcyjnych korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ogromna prośba, by spowiedzi nie zostawiać na Triduum Paschalne, gdyż z powodu dużej ilości chętnych kapłani nie będą w stanie w tym czasie wszystkich wyspowiadać.
 • Spowiedź Wielkanocna: od poniedziałku do środy w kaplicy od 9:30 do 11:00 i w kościele od 18:30 do 20:00.
 • Trwa Świąteczna Loteria Parafialna. Losy są do nabycia po Mszach św. przy kościele i kaplicy. Do wygrania – atrakcyjne nagrody: rower, voucher, zestaw kuchenny, zaproszenia do restauracji oraz kosze świąteczne ufundowane przez okoliczne polskie sklepy. Losowanie nagród odbędzie się w I niedzielę po świętach 23 kwietnia o godz. 13:00 w Domu parafialnym. Rada Parafialna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w loterii.
 • Spotkanie lektorów i próba czytań na Triduum Paschalne odbędzie się we środę 12 kwietnia, po Mszy św. o godz 19:00 w kościele.
 • Próby dla ministrantów uczestniczących w Triduum Paschalnym odbędą się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 10.00 w kościele. Prosimy o obecność na próbach!
 • Biuro parafialne w Wielkim Tygodniu będzie nieczynne. Ponownie biuro zostanie otwarte w poniedziałek 24 kwietnia.
 • Koło Pań poleca na stół wielkanocny baranka lub zajączka z ciasta. Będzie możliwość zakupu baranka jeszcze na parafialnym kiermaszu ciast.
 • Świąteczny Kiermasz Ciast odbędzie się w Wielką Sobotę 15 kwietnia przy kościele św. Franciszka, w czasie trwania święcenia pokarmów. Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na potrzeby parafialne. Serdecznie
  zapraszamy Zapraszamy do udziału w  kiermaszu.
 • Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu „na najpiękniejszą pisankę” oraz tym, którzy przygotowali i oceniali prace. Zapraszamy do oglądnięcia wystawy pisanek wykonanych przez naszych parafian w Domu
  parafialnym.
 • Zmiany w programie Mszy św. W związku z wyjazdem duszpasterzy na Spotkanie Jezuitów w Swanwick informujemy, że w dniach od 18 do 21 kwietnia (od wtorku do piątku) nie będzie Mszy św. porannych. Jedyna Msza św. w te dni będzie o godz. 19:00 w kaplicy.
 • Kurs przedmałżeński. Następny kurs przygotowujący narzeczonych do sakramentu małżeństwa odbędzie się w dniach 30.04-01.05. Konferencje poradni rodzinnej odbędą się w niedzielę 8 maja. Zapisy na kurs są przyjmowane w zakrystii.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli – w kościele: £1436.13; w kaplicy: £329.98; Gift-Aid: £607.00. Zbiórka na ogrzewanie kościoła i kaplicy: £1500.68. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close