Nawrócenie Inigo z Loyoli (fragment), o. Mateusz Orłowski SJ, 2021
Uroczystośc św Ignacego Loyoli
31 lipca 2022
Jezus na uczcie - Polska parafia w Londynie
22 Niedziela Zwykła
28 sierpnia 2022
Nawrócenie Inigo z Loyoli (fragment), o. Mateusz Orłowski SJ, 2021
Uroczystośc św Ignacego Loyoli
31 lipca 2022
Jezus na uczcie - Polska parafia w Londynie
22 Niedziela Zwykła
28 sierpnia 2022

Nadchodzi niebo

Ten biuletyn będzie z nami przez trzy niedziele. Ewangelie z 7 i 21 sierpnia skupiają nas na wysiłku człowieka w obliczu nadchodzącego Królestwa Bożego (czyli nieba). Jednak w centrum mamy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (przeniesioną w Anglii na niedzielę). Ta centralna niedziela mówi nam o tym, że to raczej niebo przychodzi do nas. Maryja przynosi poczętego w niej Zbawiciela do domu Elżbiety i wyśpiewuje Magnificat o tym, co Bóg dla niej uczynił. Ta zmiana perspektywy nie zwalnia nas z wysiłku uważności, ale skupia nas całych na Bogu. To on „bierze do nieba”. To On zbawia nas od tego, co zbyt ziemskie. Przyjmijmy ten dar i odpocznijmy (jak to w sierpniu), zwłaszcza od zbawiania się o własnych siłach.


Liturgia słowa

Łk 12, 32-48

Gotowość na przyjście Pana

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

Łk 1,39-56

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia. Nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Łk 13, 22-30

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.

Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»

On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.

Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».


Ogłoszenia duszpasterskie na Niedziele 7, 14 i 21 sierpnia

 • Uroczystość św. Ignacego z Loyoli 31 lipca zakończyła Ignacjański Rok Jubileuszowy obchodzony z okazji 500. rocznicy nawrócenia oraz 400. rocznicy kanonizacji św. Ignacego z Loyoli pod hasłem: „w Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”. Dziękujemy wszystkim za wspólne przeżywanie tego roku i prosimy Was o dalszą modlitwę za nas i cały nasz zakon oraz o łaskę nowych powołań do naszego Towarzystwa.
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Anglii i Walii jest obchodzona w niedzielę 14 sierpnia.
 • Pielgrzymka Polaków do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford w niedzielę 4 września. Szczegółowy program na plakacie. Zainteresowanych prosimy o zapisy w zakrystii.
 • Zapisy online na katechezę przygotowująca do 1. Komunii Św. 2022/23. Formularz zapisu jest dostępny na stronie internetowej. Zapisy potrwają do 15 sierpnia.
 • Okres Wakacyjny. Wszystkim udającym się na wakacje życzymy udanego odpoczynku. Wszystkich tych, którzy przebywają na wakacjach w naszej parafii serdecznie witamy w naszej Wspólnocie i życzymy dobrego pobytu w Londynie.
 • Biuro Parafialne do 4. września będzie nieczynne. W pilnych sprawach kancelaryjnych w tym czasie w prosimy o mail lub telefon od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Kawiarenka Parafialna. W miesiącu sierpniu będzie nieczynna. Zapraszamy serdecznie od września.
 • Grupy parafialne zapraszają na spotkania od września:
  • Chór Parafialny zaprasza na próbę w poniedziałek 12.09 o 20:00 do Kawiarenki.
  • Grupa Biblijna zaprasza od 12 września w poniedziałki o 20:00 do sali o.Mirewicza.
  • Różaniec dla mężczyzn zapraszamy w każdy 4.wtorek miesiąca po wieczornej mszy.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkanie we wrześniu.
  • Klub Seniora zaprasza od 5 września w poniedziałki o 11:15 modlitwa w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne i spotkanie w kawiarence.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza ponownie od września.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na sierpień 2022:

 • Za małych i średnich przedsiębiorców. Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close