Uroczystosc Objawienia Pańskiego 2 niedziela po Bożym Narodzeniu
Uroczystość Objawienia Pańskiego
3 stycznia 2016
Wesele w Kanie Galilejskiej - 2 Niedziela Zwykła
2 Niedziela Zwykła
15 stycznia 2016
Uroczystosc Objawienia Pańskiego 2 niedziela po Bożym Narodzeniu
Uroczystość Objawienia Pańskiego
3 stycznia 2016
Wesele w Kanie Galilejskiej - 2 Niedziela Zwykła
2 Niedziela Zwykła
15 stycznia 2016
Pokaż wszystkie

1 Niedziela Zwykła – Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

Żyć łaską chrztu

W dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego patrzymy na dorosłego już Chrystusa, który przychodzi nad Jordan, aby przyjąć Chrzest od Jana. Chrzest Janowy był dla Izraelity znakiem i świadectwem zmiany sposobu życia, czyli nawrócenia i pokuty. Jezus nie przyszedł nad Jordan, żeby się nawrócić i czynić pokutę. Przyszedł, aby zatopić w Jordanie grzechy całego świata, a potem w swojej Krwi.

Chrzest Chrystusa jest obrazem naszego chrztu, dzięki któremu otrzymaliśmy Boże życie.


Liturgia słowa

(Iz 42, 1-4.6-7)

To mówi Pam:
„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłyn płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i kształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

Ps 29

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny, głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”. Pan zasiadł nad potopem, Pan jako Król zasiada na wieki.

(Dz 10, 34-38)

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił:
„Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synoŵ Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”

Oto słowo Boże

(Por. Mk 9,6)

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

(Łk 3,15-16.21-22)

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie


Ogłoszenia duszpasterskie – Święto Chrztu Pańskiego – 1 Niedziela Zwykła

 • Zbiórka na Polską Misje Katolicką – dziś na wszystkich Mszach świętych jako 2-ga taca.
 • Wyjątkowy koncert! Zapraszamy na koncert p.t. „Zima po polsku” w wykonaniu profesjonalnego polskiego chóru. Program został przygotowany specjalnie na zamówienie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Zespół znakomitych polskich wokalistów i muzyków zaprezentuje zestaw kolęd i piosenek zimowych w różnorodnych aranżacjach. Koncert odbędzie się dziś o godz. 20:00 w kościele św. Franciszka. Wstęp: wolne datki.
 • Zebranie Rady Parafialnej odbędzie się we środę 13 stycznia o godz. 20:00 w domu parafialnym.
 • Opłatek Parafialny odbędzie się w sobotę 16 stycznia o godz. 16:00 w domu parafialnym w sali o. Mirewicza. W programie: kolędy w wykonaniu chóru, wspólny śpiew, życzenia i łamanie się opłatkiem oraz poczęstunek.
 • Zebranie Rady Administracyjnej – odbędzie się we środę 20 stycznia o godz. 20:00 w domu parafialnym.
 • Zabawa Karnawałowa. Zapraszamy na Parafialną Zabawę Karnawałową, która odbędzie się w sobotę 23 stycznia o godz. 19:00 w sali o. Mirewicza w domu parafialnym przy 180 Walm Lane. Liczba miejsc ograniczona. Bilety są dostępne w zakrystii.
 • Dziecięcy koncert kolęd i pastorałek. Zapraszamy chętne dzieci, które potrafią grac na instrumentach do wzięcia udziału w dziecięcym koncercie kolęd i pastorałek, który zaplanowany jest na niedziele 24 stycznia. Zgłoszenia przyjmuje pani organistka Anita, tel. 7514189384.
 • Nowa grupa modlitewna „Lectio Divina – Sunday Gospel reflections and prayer.” Spotkania będą odbywały się w języku angielskim w poniedziałki w godz. 18:30-20:00 w sali o. Mirewicza (180 Walm Lane). Pierwsze spotkanie w najbliższy poniedziałek 11 stycznia. Bliższe informacje: s. Elizabeth Kenny tel. 077 1895 8374
 • Wizyty Duszpasterskie. Duszpasterze odwiedzają parafian po „Kolędzie”. Wizyty składamy na życzenie. Kolęduje trzech kapłanów: o. Leszek Gołębiewski (proboszcz), o. Adam Juchnowicz i o. Adam Baczewski. Zamówienia prosimy składać w zakrystii ustalając datę i godzinę z konkretnym kapłanem.
 • Parafialna Pielgrzymka na Kubę planowana jest na listopad tego roku w dniach: 07.11-21.11.2016. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj lub na plakacie. Kontakt: Agata, kom. 07904 186178, agaburz@gmail.com
 • Zbiórka na tace z ostatniej niedzieli wyniosła w kościele: £1297.66, w kaplicy: £286.10, z Gift-Aid: £563.50. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na styczeń 2016:

 • Ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
 • Misyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close