3 Niedziela Zwykła - Rok A - Niedziela słowa Bożego
3 Niedziela Zwykła
26 stycznia 2020
5 Niedziela zwykła - Rok A - Sól ziemi i światło świata
5 Niedziela Zwykła
9 lutego 2020
3 Niedziela Zwykła - Rok A - Niedziela słowa Bożego
3 Niedziela Zwykła
26 stycznia 2020
5 Niedziela zwykła - Rok A - Sól ziemi i światło świata
5 Niedziela Zwykła
9 lutego 2020

Dzień Życia Konsekrowanego

Czterdziestego dnia po narodzeniu, według przepisów prawa Mojżeszowego Maryja i Józef ofiarowują Jezusa w świątyni. Nie jest łatwo w niemowlęciu rozpoznać Mesjasza. Tym bardziej, że Syn Boży stając się człowiekiem, chciał „się upodobnić pod każdym względem do braci” (Hbr 2, 17). Łaska spotkania i rozpoznania Chrystusa dane jest Symeonowi i Annie. Oświeceni przez Ducha Świętego rozpoznają w tym małym dzieciątku, z ubogiej rodziny, obiecanego Zbawiciela. Z ich serca wydobywa się hymn uwielbienia. Prośmy o łaskę rozpoznawania Pana w naszej codzienności.


Liturgia słowa

Ml 3, 1-4

Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

To mówi Pan Bóg:

«Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.

Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych».

Hbr 2, 14-18

Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.

Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.

W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Łk 2, 22-40

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.


Ogłoszenia duszpasterskie Święto Ofiarowania Pańskiego

 • Dzisiaj obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Na początku mszy będzie okazja do poświęcenia Gromnic. Świece można nabyć w sklepiku zarówno w kaplicy jak i kościele. Przypominamy, że Święto to jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Prosimy o modlitwę za zakonnice i zakonników, aby byli wierni swojemu powołaniu i życiu radami ewangelicznymi: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
 • Msza Święta z modlitwą w intencji małżeństw dzisiaj o 12:00 w kaplicy. Zapraszamy wszystkie małżeństwa wraz z dziećmi.
 • Bierzmowanie dla dorosłych. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dzisiaj po wieczornej mszy ok. 19:45 w kościele. Można się jeszcze dopisać do listy.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 7 lutego spowiedź od godz. 18:00 i Msza Święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o 19:00 w kościele.
 • Czuwanie i Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzone przez Wspólnotę „Anastasis”. Zapraszamy w sobotę 8 lutego po mszy o 19:00 w kościele.
 • Zbiórka ministrantów. W niedzielę 9 lutego po mszy o 10:30 w kościele zapraszamy na spotkanie ministrantki i ministrantów oraz tych, którzy chcą do nich dołączyć.
 • Zabawa Karnawałowa. Rada Parafialna zaprasza na zabawę na zakończenie Karnawału 22 lutego o 19:00 do Domu Parafialnego. W programie poczęstunek, dobra muzyka, tańce i loteria. Bilety będą do nabycia w niedziele 9 i 16 lutego po mszach. Szczegóły na plakatach.
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza 8 lutego o 18:00 na zabawę karnawałową pod hasłem: „Morskie Opowieści”. Szczegóły na plakatach.
 • Wspólnoty i grupy parafialne zapraszają na spotkania nowych członków:
  • Chór Parafialny. Spotkania w poniedziałki o 20:00 w Kawiarence.
  • Grupa Biblijna. Spotkania w poniedziałki o 20:00 w Domu Parafialnym.
  • Grupa AA spotkania we wtorki o 20:00 w Domu Parafialnym.
  • Wspólnota „Anastasis”. Modlitwa wspólna i indywidualna, rozważanie Słowa Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu środy o 20:00 w kaplicy.
  • PlayGroup dla rodziców z małymi dziećmi. Czwartki 9:30 – 11:30 w Domu Paraf.
  • Klub Seniora zaprasza w piątek 7 lutego o 10:00 na ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym. Po nich spotkanie i modlitwa.
 • Intencje Papieskie na 2020 r. Zachęcamy do pobrania folderów oraz do modlitwy w tych intencjach, które poleca nam Ojciec Święty.
 • Dni Młodych w Laxton Hall od 19 do 21 czerwca organizowane przez Polską Misję Katolicką. Zachęcamy młodzież, a także wolontariuszy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zapisy on-line: http://dnimlodych.co.uk/.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1201.64 w kaplicy £329.92 oraz £371.00 z Gift Aid. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2020:

 • Intencja powszechna – Słuchanie wołania migrantów: Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close