Zapisy zakończone
10 listopada 2021
Chrystus Krol Wszechswiata - Cerkiew Zbawiciela na krwi - Petersburg - Polska parafia Londyn
Uroczystość Chrystusa Króla
21 listopada 2021
Zapisy zakończone
10 listopada 2021
Chrystus Krol Wszechswiata - Cerkiew Zbawiciela na krwi - Petersburg - Polska parafia Londyn
Uroczystość Chrystusa Króla
21 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia

Matko Boża Miłosierdzia

Módl się za nami i osłaniaj nas swoim płaszczem. Dziś wraz z całą naszą Parafią śpiewamy: witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Dziękujemy naszej Matce za wszystkie łaski za Jej pośrednictwem otrzymane i prosimy o dalszą opiekę dla Parafii, dla naszych Rodzin, naszych bliskich, przyjaciół i nas samych. Prosimy Cię Matko prowadź nas prostą drogą do Boga i do Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Naucz nas postawy zasłuchania w słowo Boga i pełnienia Jego woli. Wypraszaj łaskę Ducha Świętego dla każdego z nas.


Liturgia słowa

Prz 8, 22-35

Maryja jest stolicą mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża: "Pan mnie zrodził jako początek wsej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Odchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy kreślił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, Rodowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana.

Tt 3, 4-7

Bóg zbawił nas z miłosierdzia

Czytanie z Listu św. Pawła do Tytusa

Umiłowany: gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Łk 1, 26-38

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca". Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". Wtedy odszedł od Niej anioł.


Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Odpust Parafialny Matki Bożej Miłosierdzia – niedziela 14 listopada. Zapraszamy do wspólnego świętowania podczas mszy, a ponadto o 13:15 w Domu Parafialnym świąteczny poczęstunek, a po nim Wspomnienie o śp. Karolinie Kaczorowskiej i Kominek harcerski z gawędą Jagody Kaczorowskiej.
 • Czuwanie w wigilię Uroczystości Chrystus Króla Wszechświata. Zapraszamy w sobotę 20 listopada 20:00-21:00 w kościele. Czuwanie poprowadzą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, dla których uroczystość ta jest Świętem Patronalnym. Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrom za posługę wśród nas i z serca życzymy błogosławieństwa Bożego oraz obfitości łask.
 • Odpust za zmarłych przez cały listopad za pobożne nawiedzenie cmentarza. Dekret Penitencjarii Apostolskiej dostępny na stronie: https://episkopat.pl/
 • Znicze nagrobne są do nabycia w sklepiku parafialnym.
 • Chór Parafialny wznowił działalność. Próby w poniedziałki o 20:00 w Domu Parafialnym. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do chóru. W razie pytań prosimy o kontakt z chórzystką p. Ewą 07809 709698.
 • Grupa Biblijna. Serdecznie zaprasza na spotkania w poniedziałki o 20:00.
 • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
 • Klub Seniora zaprasza w czwartki o 11:00 na modlitwę do kaplicy, a następnie ćwiczenia gimnastyczne i spotkanie towarzyskie w Domu Parafialnym.
 • PlayGroup dla rodziców z małymi dziećmi zaprasza na spotkania w piątki 9:30 – 11:30 do Domu Parafialnego. Kontakt: Maya 07507 200089.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne prosimy składać w kopertach podpisanych: „Inwestycje Parafialne”. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
 • Nowa PlayGroup w Our Lady of Grace Catholic Infant School zaprasza we wtorki 13:00 – 14:30. Szczegóły na plakacie.
 • Dzień otwarty w Our Lady of Grace RC Infant and Nursery School. Szkoła ogłasza nabór do klasy przedszkolnej – nursery class i zerowki – reception class na rok szkolny 2022-2023. Spotkanie dla rodziców do reception class w środe 17.11 o 9.00. Dzień otwarty dla rodziców do nursery class w czwartek 25.11 w godz. 9:30 – 14:30. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt tel. 020 8450 6757 (możliwość rozmowy w języku polskim).
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £1477,74, w kaplicy £240.30 oraz z Gift-Aid £291.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na listopad 2021:

 • Intencja powszechna – Osoby cierpiące na depresję: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo wypalenie zawodowe znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close