IsnatiuSoo - 2021
Jubileuszowy Rok Ignacjański 20.05.2021 – 31.07.2022
16 maja 2021
Trojca Swieta - Polska Parafia w Londynie
Uroczystość Najświętszej Trójcy
30 maja 2021
IsnatiuSoo - 2021
Jubileuszowy Rok Ignacjański 20.05.2021 – 31.07.2022
16 maja 2021
Trojca Swieta - Polska Parafia w Londynie
Uroczystość Najświętszej Trójcy
30 maja 2021
Pokaż wszystkie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty

Duch Święty zstępujący na ludzi uczy ich nowego wspólnego języka. Miłości, którą rozumie każdy. Jak pycha ludzi podczas budowy wieży Babel pomieszała języki i nikt nie mógł się zgodzić z drugim, tak zesłanie Ducha Świętego wprowadza zgodę i otwiera serca na drugiego, Mówi tym samym językiem Grek, Żyd i Arab. Najgłębszymi pragnieniami serca człowieka są miłość, pokój i prawda. To dary Boże, których potrzebuje świat w każdym miejscu i czasie. Prośmy dzisiaj o te dary dla nas i całego Kościoła. Prośmy, abyśmy w naszej codzienności potrafili współpracować z Duchem Świętym.


Liturgia słowa

Dz 2, 1-11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Ga 5, 16-25

Owoce Ducha

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

J 15, 26-27; 16, 12-15

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».


Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 • Jubileuszowy Rok Ignacjański pod hasłem: „w Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo” z okazji 500. rocznicy nawrócenia oraz 400. rocznicy kanonizacji św. Ignacego z Loyoli rozpoczyna się 20 maja 2021 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r. Generał Jezuitów Ojciec Arturto Sosa SJ zaprasza na modlitewne rozpoczęcie roku jubileuszowego 23.05 o 19:00 (czasu angielskiego). Więcej informacji: www.jesuits.global/2021/05/13/pilgrims-with-ignatius/
  W Roku Jubileuszowym w naszej kaplicy przy 182 Walm Lane można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy świętowanie Inacjańskiego ROku Jubileuszowego w naszej Parafii.
 • Sakrament Bierzmowania młodzieży i Sakrament 1. Komunii Świętej dzieci odbyły się w naszej Parafii w minionym tygodniu i w weekend. Proszę o modlitwę w intencji dzieci i młodzieży, które przyjęły sakramenty orach ich rodzin.
 • Biały Tydzień dla dzieci komunijnych od poniedziałku do piątku (24-28.05). W tych dniach msze wieczorne i nabożeństwo majowe będą odprawiane w kościele.
 • Nabożeństwo Majowe od poniedziałku do piątku w kaplicy po wieczornej mszy, w sobotę i niedzielę w kościele o 18:30. W niedzielę dodatkowo w kaplicy po mszy o 10:30.
 • Kawiarenka Parafialna. Chcemy wznowić jej działalność w niedziele w godzinach 10:00 – 14:00, tak szybko, jak to możliwe. W tym celu potrzebujemy wolontariusz do obsługi. Zgłoszenia u s. Justyny 07516 383310.
 • Prosimy o przestrzeganie obowiązujących regulacji i współpracę z wolontariuszamiZapraszamy do Wolontariatu.
 • Zapisy do Polskich Szkół Sobotnich na rok 2021-22:
  Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Konopnickiej na Willesden Green prowadzi nabór uczniów do szkoły na rok 2021-22. By zapisać dziecko wystarczy wysłać email:  polskaszkola_willesden@hotmail.com
  Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Janusza Korczaka, Wembley. Zapisy do szkoły na rok 2021-22 od 24 kwietnia br. dla rodzeństwa. Od 1 maja br. dla dzieci spoza szkoły. Email: szkolakorczaka.wembley@hotmail.com
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £1192.41, w kaplicy £277.02 oraz z Gift-Aid £318.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na maj 2021:

 • Intencja powszechna – Świat finansów : Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close