Serce w dloniach - Polska parafia w Londynie
VII Niedziela Zwykła
19 lutego 2023
Przemienienie Pańskie, Kiko, ikona współczesna - polska parafia w Londynie
II Niedziela Wielkiego Postu
5 marca 2023
Serce w dloniach - Polska parafia w Londynie
VII Niedziela Zwykła
19 lutego 2023
Przemienienie Pańskie, Kiko, ikona współczesna - polska parafia w Londynie
II Niedziela Wielkiego Postu
5 marca 2023
Pokaż wszystkie

I Niedziela Wielkiego Postu

Nie samym chlebem, ale każdym słowem Boga

Jezus pokazuje nam dzisiaj jak zwyciężyć pokusę. Nie wchodzi w dialog z diabłem jak rajscy rodzice, lecz wypędza go Słowem Bożym. Chrystus używa nie słów swoich, ale opiera się na Słowie Ojca. Tym samym pokazuje nam Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jako oręż do zwycięskiej walki ze złym duchem, jego kłamstwami i manipulacjami. Zwycięstwo Jezusa poprzedzone jest 40 dniowym czasem postu i modlitwy. Prośmy, aby ten czas Wielkiego Postu był, czasem przylgnięcia do Bożego Słowa, wsłuchiwania się w Słowo Ojca i w słowo Jezusa i karmienia się nimi tak, jak chlebem powszednim.


Liturgia słowa

Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Czytanie z Księgi Rodzaju

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»

Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli».

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Rz 5, 12-19

Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła łaska

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Mt 4, 1-11

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.


Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu

 • Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa wielkopostne:
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:30.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
  • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca (3 marca) zapraszamy do kaplicy na spowiedź od 9:30 i mszę o 10:30 oraz do kościoła na spowiedź od 18:00 i mszę o 19:00. Przypominamy, że do istoty 1. Piątków Miesiąca należy przyjęcie Komunii Świętej.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca (4 marca) zapraszamy do kaplicy o 15:00 na Mszę Świętą i Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 • Schola na Wigilię Paschalną. Chcemy utworzyć Scholę Dorosłych, która zaśpiewa podczas Wigilii Paschalnej 8.04. Pierwsza próba w poniedziałek 6 marca o 20:05 w kaplicy. Zgłoszenia u s. Katarzyny 07874 637241.
 • Zdrapka Wielkopostna. Pokój mój daję wam! Czekamy na dostawę tegorocznych zdrapek, które utknęły w punkcie celnym. Jak tylko się pojawią będą wyłożone przy wyjściu. Więcej na stronie: zdrapkawielkopostna.pl
 • „Kaziukowe Serca”. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tę szlachetną inicjatywę. Prosimy, aby w waszych domach upiec piernikowe serca, udekorować je i zapakować pojedynczo. „Kaziukowe Serca” można dostarczać do kościoła (przy zakrystii) w niedzielę 26 lutego lub do kaplicy (mała kaplica) od 27 lutego do 1 marca po mszach. Wspólne ozdabianie nieudekorowanych pierników 1 marca o 18:30. Dodatkowe informacje i przepis na piernikowe serca u s. Anny; tel. 07340 391780. „Kaziukowe Serca” będą do nabycia w niedzielę 5 marca przy kaplicy i kościele.
 • Jałmużna wielkopostna. Zostały przygotowane skarbonki na wielkopostną jałmużnę. Zachęcamy, aby składać w nich pieniądze zaoszczędzone w wyniku postu, czy wyrzeczenia.
 • „Kaziukowe Serca” i Jałmużna Wielkopostna ofiary z tych zbiórek w tym roku zostaną przeznaczone na Rodzinny Dom Dziecka w Bałyniu na Ukrainie prowadzony przez Siostry Benedyktynki.
 • Znaczki na misje. Zbieramy wszystkie używane znaczki i przekazujemy je Ojcom Werbistom w Bytomiu. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży znaczków są przekazywane na misje. Pudełka na znaczki znajduję się: w kaplicy przy wyjściu i kościele przy sklepiku.
 • Wizyta Duszpasterska. Parafian, którzy pragną odwiedzin Duszpasterza prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny przy wyjściach) i złożenie go w zakrystii.
 • Grupy parafialne zapraszają na spotkania:
  • Klub Seniora zaprasza w poniedziałki 11:15 na modlitwę w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne w Sali Mirewicza i spotkanie w kawiarence.
  • Schola dziecięca zaprasza na próby w poniedziałki 17:00-18:00 do Kawiarenki.
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Kawiarenki.
  • Grupa Biblijna zaprasza w poniedziałki o 20:00 do Sali Mirewicza w Domu Parafialnym.
  • Różaniec dla mężczyzn. Zapraszamy 28.02 i w każdy 4. wtorek miesiąca po wieczornej mszy.
  • Grupa AA spotkania otwarte dla każdego we wtorki o 20:00 w Domu Parafialnym.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza w piątki 10:00 – 12:00 do Domu Paraf.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne, jako druga taca będzie zbierana w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £1118.00, w kaplicy £351.44 oraz z Gift-Aid £239.00. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2023:

 • Za ofiary nadużyć. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close