7 Niedziela zwykła - Rok A - Miłość Nieprzyjaciół
7 Niedziela Zwykła
23 lutego 2020
2 Niedziela Wielkiego Postu - Rok A - Przemienienie Pańskie
2 Niedziela Wielkiego Postu
8 marca 2020
7 Niedziela zwykła - Rok A - Miłość Nieprzyjaciół
7 Niedziela Zwykła
23 lutego 2020
2 Niedziela Wielkiego Postu - Rok A - Przemienienie Pańskie
2 Niedziela Wielkiego Postu
8 marca 2020

Jezus jest Drogą, Prawdą, Życiem

Jest Drogą do Ojca. Wydaje się ona niepozorna i skromna, ale jest jedyną drogą do Prawdy i Życia. Diabeł próbuję wskazać Jezusowi i nam inne drogi, takie po których idzie się łatwiej, wygodniej. Ale one prowadzą w pustkę i nicość. Obietnice jakie składa szatan na początku tej drogi są echem obietnic z raju. Jezus odpowiada wskazując na Słowo Boże jako jedyną prawdziwą drogę. Nakazuje odejść kusicielowi, przypominając mu, że jest tylko stworzeniem. Komu dasz posłuch?


Liturgia słowa

Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Czytanie z Księgi Rodzaju

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»

Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli».

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Rz 5, 12-19

Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła łaska

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Mt 4, 1-11

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.


Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu

 • Walne Zebranie naszej Parafii dzisiaj o 13:30 w Domu Parafialnym. Na spotkaniu zostanie przedstawione sprawozdanie z ubiegłego roku. Zapraszamy wszystkich Parafian, którym zależy na rozwoju naszej wspólnoty.
 • Msza Święta z modlitwą w intencji małżeństw dzisiaj o 12:00 w kaplicy. Zapraszamy wszystkie małżeństwa wraz z dziećmi.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 6 marca spowiedź w kościele od godz. 18:00.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca 7 marca o 15:00 zapraszamy do kościoła na Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:15.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
 • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • „Kaziukowe Serca”. Koło Pań zwraca się z prośbą o pomocy w pieczeniu, dekorowaniu i sprzedaży „Kaziukowych Serc”. Dekoracja odbędzie się w czwartek 5 marca od 18:00. Pierniki będą do nabycia w niedzielę 8 marca przy kościele i kaplicy. Szczegółowe informacje u s. Justyny; tel. 07340391780.
 • Jałmużna wielkopostna. Zostały przygotowane skarbonki na wielkopostną jałmużnę. Zachęcamy, aby pieniądze zaoszczędzone w wyniku postu, czy wyrzeczenia się czegoś zostały ofiarowane jako jałmużna.
 • „Podaruj dziecku szczęśliwe dzieciństwo” to projekt dziennej świetlicy prowadzonej przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo dla dzieci z najuboższych rodzin z Parafii Matki Bożej Wszystkich Narodów w Nur-Sułtan w Kazachstanie. Proponujemy, aby tegoroczne dzieło „Kaziukowych Serc” oraz Jałmużna Wielkopostna zostały przeznaczone na ten cel.
 • Schola Dorosłych na Wigilię Paschalną. Zapraszamy wszystkich chętnych na przesłuchanie i pierwszą próbę w czwartek 5 marca o 19:30 do Domu Paraf.
 • Zbiórka ministrantów. W niedzielę 8 marca po mszy o 10:30 w kościele zapraszamy na spotkanie ministrantki i ministrantów oraz tych, którzy chcą do nich dołączyć.
 • Warsztaty wielkanocne dla dzieci odbędą się w sobotę 14 marca 16:00-17:00 w Domu Paraf. Bilety do nabycia w zakrystii. Kontakt: s. Krystyna, tel. 07340 391780.
 • Wspólnoty i grupy parafialne zapraszają na spotkania nowych członków:
  • Chór Parafialny. Spotkania w poniedziałki o 20:00 w Kawiarence.
  • Wspólnota „Anastasis”. Modlitwa, Słowo Bożego i adoracja środy o 20:00 w kaplicy.
  • PlayGroup dla rodziców z małymi dziećmi. Czwartki 9:30 – 11:30 w Domu Paraf.
  • Klub Seniora piątek 6 marca o 11:00 ćwiczenia i spotkanie w Domu Paraf.
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza na Quiz Night 7 marca o 19:00 w Domu Parafialnym. Informacje na plakatach.
 • Kurs Przedmałżeński w majowy Bank Holiday 8-10 maja (piątek-niedziela) w godz. 9:00-18:30. Szczegóły i zapisy w zakrystii i Biurze Parafialnym.
 • Koncert „Maryja Matka” dla Maryi i wszystkich Mam 23 maja br. o 15:00 w Katedrze pw. St Georges, London. Zobacz plakat. Bilety do nabycia w zakrystii.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1166.65 w kaplicy £289.56 oraz £362.00 z Gift Aid. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2020:

 • Intencja ewangelizacyjna – Katolicy w Chinach: Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close