6 Niedziela Zwykła - Rok A - Jezus naucza uczniów
6 Niedziela Zwykła
16 lutego 2020
1 Niedziela Wielkiego Postu - Rok A - Jezus jest drogą, prawdą i życiem
1 Niedziela Wielkiego Postu
1 marca 2020
6 Niedziela Zwykła - Rok A - Jezus naucza uczniów
6 Niedziela Zwykła
16 lutego 2020
1 Niedziela Wielkiego Postu - Rok A - Jezus jest drogą, prawdą i życiem
1 Niedziela Wielkiego Postu
1 marca 2020

Będziesz Miłował

Jezus poucza nas, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości. Dzisiejsze słowo przypomina nam, że nasza miłość nie może ograniczyć się tylko do bliskich i tych, którzy nas kochają, ale mamy nią ogarnąć także naszych wrogów, nieprzyjaciół i tych, którzy nas niszczą. Będziemy w stanie to czynić jedynie wówczas, gdy ten dar otrzymamy od Chrystusa. Dlatego otwórzmy nasze serca na działanie Jego łaski.


Liturgia słowa

Kpł 19, 1-2. 17-18

Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

1 Kor 3, 16-23

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

Mt 5, 38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».


Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Zwykła

 • Walne Zebranie naszej Parafii odbędzie się w niedzielę 1 marca o 13:30 w Domu Parafialnym. Na spotkaniu zostanie przedstawione sprawozdanie z ubiegłego roku. Zapraszamy wszystkich Parafian, którym zależy na rozwoju naszej wspólnoty.
 • „Różaniec bez granic”. Wspólnota „Anastasis” zaprasza na różaniec w intencji rodzin i małżeństw dzisiaj o 13:15 do kaplicy.
 • Środa Popielcowa. Msze Święte w kaplicy 7:30 (j. ang.) i 10:30 oraz w kościele 19:00 i 20:30. W tym dniu Biuro Parafialne będzie nieczynne.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:15.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
 • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego nieletnich 28 lutego pierwszy piątek Wielkiego Postu. Odpowiedzmy hojnie i wielkodusznie na prośbę Papieża Franciszka do podjęcie modlitwy i pokuty. Zapraszamy na Mszę Święto o 19:00 w kościele oraz Drogę Krzyżową po mszy.
 • Msza Święta z modlitwą w intencji małżeństw w przyszłą niedzielę 1 marca o 12:00 w kaplicy. Zapraszamy wszystkie małżeństwa wraz z dziećmi.
 • Poświęcenie Anglii jako „Posagu Maryi” 29 marca w każdej katedrze i parafii nastąpi osobiste poświęcenie Anglii jako „Posagu Maryi”. Od 26 lutego jesteśmy zaproszeni do rozpoczęcia osobistych 33-dniowych rekolekcji prowadzących do poświęcenia się Jezusowi przez Maryję, zgodnie z metodą św. Ludwika de Montfort. Materiały: http://www.duchprawdy.com/33_dni_przygotowania_wg_traktatu_sw_ludwika.pdf Jeśli ktoś potrzebuje materiały wydrukowane to zapraszamy do zakrystii.
 • „Kaziukowe serca”. Koło Pań zwraca się z prośbą o pomocy w pieczeniu, dekorowaniu i sprzedaży „Kaziukowych serc”. Dekoracja odbędzie się 6 marca od 18:00. Pierniki będą do nabycia w niedzielę 8 marca przy kościele i kaplicy. Szczegółowe informacje i przepis u s. Justyny; tel. 07340391780.
 • Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym, które potrwają 4 tygodnie. Rozpoczęcie 27 lutego Mszą Św. o 19:00 w kościele. Uczestnicy zobowiązują się do: codziennej modlitwy z Pismem Św. 30-45min., uczestnictwa w spotkaniach czwartkowych z Mszą św., adoracją i konferencją oraz w spotkaniu indywidualnym z osobą towarzysząca – raz w tygodniu. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
 • Kurs Przedmałżeński w majowy Bank Holiday 8-10 maja (piątek-niedziela) w godz. 9:00-18:30. Szczegóły i zapisy w zakrystii i Biurze Parafialnym.
 • Wspólnoty i grupy parafialne zapraszają na spotkania nowych członków:
  • Chór Parafialny. Spotkania w poniedziałki o 20:00 w Kawiarence.
  • Wspólnota „Anastasis”. Modlitwa, Słowo Bożego i adoracja środy o 20:00 w kaplicy.
  • PlayGroup dla rodziców z małymi dziećmi. Czwartki 9:30 – 11:30 w Domu Paraf.
  • Klub Seniora piątek 28 lutego o 10:30 ćwiczenia i spotkanie w Domu Paraf.
 • Zabawa na zakończenie Karnawału. Bardzo serdecznie dziękuję Radzie Parafialnej za zorganizowanie zabawy w minioną sobotę.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1207.78 w kaplicy £201.91 oraz £393.00 z Gift Aid. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2020:

 • Intencja powszechna – Słuchanie wołania migrantów: Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close