5 Niedziela zwykła - Rok A - Sól ziemi i światło świata
5 Niedziela Zwykła
9 lutego 2020
7 Niedziela zwykła - Rok A - Miłość Nieprzyjaciół
7 Niedziela Zwykła
23 lutego 2020
5 Niedziela zwykła - Rok A - Sól ziemi i światło świata
5 Niedziela Zwykła
9 lutego 2020
7 Niedziela zwykła - Rok A - Miłość Nieprzyjaciół
7 Niedziela Zwykła
23 lutego 2020

A Ja wam powiadam

Od naszego nastawienia do Boga, drugiego człowieka zależy bardzo wiele. Na zewnątrz wszystko wydaje się normalne, uśmiechnięte, ale w sercu dzieją się często złe myśli i pragnienia. O ile dla innych, którzy z nami przystają ważne jest to, co na zewnątrz, to dla Boga i nas samych ważne jest to, co mamy wewnątrz. Jeśli na zewnątrz nas jest piękna pogoda, a w sercu gniew, czy smutek. To, co jest ważniejsze? Pogoda, czy serce? Jezus zawraca uwagę na serce, bo od niego zależy, czy kochamy siebie, innych i czy jesteśmy szczęśliwi. Więc to, co w sercu niech będzie na ustach.


Liturgia słowa

Syr 15, 15-20

Wymagająca wolność człowieka

Czytanie z Mądrości Syracha

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

1 Kor 2, 6-10

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują».

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Mt 5, 17-37

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza.

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».


Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Zwykła

 • Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie dzisiaj o 13:15 do Domu Parafialnego.
 • Zabawa Karnawałowa. Rada Parafialna zaprasza na zabawę na zakończenie Karnawału 22 lutego o 19:00 do Domu Parafialnego. W trakcie konkurs na najlepsze przebranie. Konwencja stroju dowolna. Zapraszamy Rodziny z dziećmi. W programie poczęstunek, dobra muzyka, tańce, loteria i zabawy dla dzieci. Bilety do nabycia po mszach przy wyjściu. Liczba miejsc jest ograniczona.
 • Wyjazd ministrantów do Museum of London Docklands w najbliższą środę 19 lutego. Wyjście o 10:00 sprzed kaplicy, 182 Walm Lane. Powrót ok. 17:00. Zapraszamy.
 • Walne Zebranie naszej Parafii odbędzie się w niedzielę 1 marca o 13:30 w Domu Parafialnym. Na spotkaniu zostanie przedstawione sprawozdanie z ubiegłego roku. Zapraszamy wszystkich Parafian, którym zależy na rozwoju naszej wspólnoty.
 • Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym, które potrwają 4 tygodnie. Rozpoczęcie 27 lutego Mszą Św. o 19:00 w kościele. Uczestnicy zobowiązują się do: codziennej modlitwy z Pismem Św. 30-45min., uczestnictwa w spotkaniach czwartkowych z Mszą św., adoracją i konferencją oraz w spotkaniu indywidualnym z osobą towarzysząca – raz w tygodniu. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
 • Kurs Przedmałżeński w majowy Bank Holiday 8-10 maja (piątek-niedziela) w godz. 9:00-18:30. Szczegóły i zapisy w zakrystii i Biurze Parafialnym. Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym.
 • Wspólnoty i grupy parafialne zapraszają na spotkania nowych członków:
  • Chór Parafialny. Spotkania w poniedziałki o 20:00 w Kawiarence.
  • Grupa Biblijna. Spotkania w poniedziałki o 20:00 w Domu Parafialnym.
  • Grupa AA spotkania we wtorki o 20:00 w Domu Parafialnym.
  • Wspólnota „Anastasis”. Modlitwa wspólna i indywidualna, rozważanie Słowa Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu środy o 20:00 w kaplicy.
  • PlayGroup dla rodziców z małymi dziećmi. Czwartki 9:30 – 11:30 w Domu Paraf.
  • Klub Seniora zaprasza w piątek 21 lutego o 10:30 na ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym. Po nich spotkanie i modlitwa.
 • Koncert „Maryja Matka” dla Maryi i wszystkich Mam 23 maja br. o 15:00 w Katedrze pw. St Georges, London. Zaśpiewa m.in. Stanisław Sojka, Anna Jeruć, Karolina Leszko, Kamil Franczk, Marcin Gesla, Amen Adoremus. Szczegół na plakatach i folderach. Bilety do nabycia w zakrystii w kaplicy.
 • Intencje Papieskie na 2020 r. Zachęcamy do pobrania folderów oraz do modlitwy w tych intencjach, które poleca nam Ojciec Święty.
 • Dni Młodych w Laxton Hall od 19 do 21 czerwca organizowane przez Polską Misję Katolicką. Zachęcamy młodzież, a także wolontariuszy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zapisy on-line: http://dnimlodych.co.uk/.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1265.61 w kaplicy £374.67 oraz £290.00 z Gift Aid. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2020:

 • Intencja powszechna – Słuchanie wołania migrantów: Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close