8 niedziela zwykla - Rok C - zrodlo swiatla
8 Niedziela Zwykła
3 marca 2019
2 Niedziela Wielkiego Postu
17 marca 2019
8 niedziela zwykla - Rok C - zrodlo swiatla
8 Niedziela Zwykła
3 marca 2019
2 Niedziela Wielkiego Postu
17 marca 2019

Napisane jest

Jezus kuszony na pustyni pokazuje nam drogę do zwyciężania pokus i złego ducha. Jako Syn Boży, który przyjął prawdziwie ludzkie ciało na pustyni nie okazuje boskiej moc. Na każdą pokusę złego Jezus reaguje w tan sam sposób mówiąc: „napisane jest”. Odwołuje się nie do swojego słowa, lecz do Słowa Bożego. Na tej drodze pokazuje nam zwycięstwo. Bezczelność złego jest posunięta do tego stopnia, że trzecia pokusa oparta jest na Słowie Bożym. Prośmy o łaskę rozumienia Słowa Bożego nie wyrywkowo, lecz w całości, tak jak tego uczy Jezus.


Liturgia słowa

Pwt 26, 4-10

Wyznanie wiary ludu wybranego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego:

„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.

Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».

Rz 10, 8-13

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Łk 4, 1-13

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.


Ogłoszenia duszpasterskie na 1 Niedzielę Wielkiego Postu

 • Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach 17-20 marca, a poprowadzi je o. Mateusz Konopiński, jezuita. Nauki rekolekcyjne będą głoszone na mszach w sobotę w kościele o 19:00, w niedzielę w kaplicy o 10:30 oraz w kościele o 9:00, 12:00 i 19:00. W tygodniu od poniedziałku do środy nauki w dwóch seriach: w kaplicy o 10:00 i w kościele o 19:00. Serdecznie zapraszamy. Zarezerwujmy sobie czas w naszych kalendarzach.
 • „Kaziukowe serca”. Nakładem sporej pracy i zaangażowania wielu osób zostały przygotowane piernikowe serca. Każde z nich jest ręcznie zdobionym małym dziełem sztuki. Dziś po mszach będzie można je nabyć. Prosiłbym pamiętać, że nie jest to zwykła sprzedaż, a inicjatywa charytatywna. Tegoroczny dochód całkowicie jest przeznaczony na Przedszkole dla dzieci z rodzin patologicznych prowadzone przez Siostry Służebniczki Starowiejskie NMP Niepokalanie Poczętej w Irkucku na Syberii. Składamy serdeczne Bóg zapłać za Waszą hojność i wsparcie tego wydarzenia.
 • Jałmużna wielkopostna. Zostały przygotowane skarbonki na wielkopostną jałmużnę. Zachęcamy, aby pieniądze zaoszczędzone w wyniku postu, czy wyrzeczenia się czegoś zostały ofiarowane jako jałmużna. Zgromadzone ofiary zostaną przeznaczone również na potrzeby Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Irkucku na Syberii.
 • Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:30.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
 • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • Grupa Biblijna spotkanie w poniedziałek 11 marca o 20:00 w Domu Paraf.
 • Grupa Modlitewna Ojca Pio spotkanie we wtorek 12 marca o 15:15 w kaplicy. Rozpoczęcie Mszą Świętą.
 • Mężczyźni św. Józefa spotkanie we wtorek 12 marca o 20:00 w Domu Paraf.
 • Klub Seniora zaprasza na spotkanie w środę 13 marca o 11:00 do kaplicy. Po modlitwie, spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie w niedzielę 17 marca o 13:15.
 • Dni Młodych w Laxton Hall w dniach 14 – 16 czerwca organizowane przez Polską Misję Katolicką. Zapisy dla woluntariuszy i uczestników do końca marca.
 • Parafialna Pielgrzymka śladami św. Ignacego Loyoli planowana jest w dniach 30.09-7.10.2019. Zobacz plakat. Szczegółowe informacje i zapisy u koordynatora p. Michała Kępy: michalkepa76@gmail.com; kom. 07925 550879.
 • Kurs Przedmałżeński w weekend w dniach 4-6 maja. Zapisy w zakrystii i Biurze.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Ofiara na Pielgrzymkę Krzyża Wdzięczności wyniosła: £680.00.
 • Ofiara na ogrzewanie wyniosła:967.04. Bardzo serdecznie dziękujemy.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1358.06 w kaplicy £287.98 oraz £376.00 z Gift Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2019:

 • Intencja ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close