14 Niedziela Zwykła - Bądź uwielbiony Boże
14 Niedziela Zwykła
8 lipca 2017
16 Niedziela Zwykła - Ziarno wzrasta w czasie
16 Niedziela Zwykła
23 lipca 2017
14 Niedziela Zwykła - Bądź uwielbiony Boże
14 Niedziela Zwykła
8 lipca 2017
16 Niedziela Zwykła - Ziarno wzrasta w czasie
16 Niedziela Zwykła
23 lipca 2017
Pokaż wszystkie

15 Niedziela Zwykła – Słowo Boże jest ziarnem

Słowo Boże jest ziarnem

Słowo Boga pada na grunt serca i w naszym życiu wydaje plon lub nie. Wzrost ziarna zależy w pewnej mierze od uwagi tego, kto je przyjmuje. Nieprzygotowani, lekkomyślni i nieuważni sami zaduszają ziarno, nie pozwala-jąc na obfite plony. Właściwą postawą jest odłożenie wszystkich spraw na bok by usłyszeć co naprawdę mówi do nas Bóg...


Liturgia słowa

Iz 55, 10-11

Skuteczność słowa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:

«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Rz 8, 18-23

Oczekujemy chwały

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała.

Mt 13, 1-23

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?»

On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:

„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.

Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.

Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».


Ogłoszenia duszpasterskie 15 Niedziela Zwykła – Słowo Boże jest ziarnem

 • Członków Grupy Seniorów zapraszamy do odwiedzin w pobliskiej szkole katolickiej Convent of Jesus and Mary Roman Catholic Infant School (21 Park Ave, London NW2 5AN) w najbliższą środę 19 lipca o godz. 9:30. Spotkanie rozpocznie Msza święta (w jęz. angielskim).
 • Wakacyjny porządek w lipcu i sierpniu:
  • Msze święte niedzielne w kaplicy i kościele bez zmian.
  • Msze święte w tygodniu o godz. 19:00 od poniedziałku do piątku odbywają się w kaplicy.
  • Biuro parafialne będzie otwarte tylko w piątki w godz. 20:00 – 21:00.
  • Kawiarenka parafialna przez cały lipiec będzie prowadzona przez Koło Przyjaciół Harcerstwa. Dochód z kawiarenki będzie przeznaczony na potrzeby drużyn harcerskich. KPH serdecznie zaprasza dziś i w kolejne niedziele. W sierpniu kawiarenka będzie nieczynna.
  • Biblioteka parafialna nieczynna. Zapraszamy od września.
  • „Playgroup” – przerwa wakacyjna. Zapraszamy od września.
 • Przypominamy, że przy naszej parafii działa poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmująca m.in. kwestie mediacji, konfliktów w rodzinie / małżeństwie, uzależnienia, trudności wychowawcze z dziećmi. By uzyskać bliższe informacje i umówić spotkanie prosimy o kontakt z psychoterapeutką p. Elżbietą Wójcik tel. 07979 154 318.
 • Uroczystość św. Ignacego Loyoli – kapłana i założyciela Towarzystwa Jezusowego będziemy obchodzić w niedzielę 30 lipca. W kościołach jezuitów można w tym dniu uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami. Podczas wszystkich Mszy św. odbędzie się poświęcenie wody św. Ignacego. Jest ona jednym z tzw. sakramentaliów Kościoła i od wieków służy pomocą we wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach i potrzebach, tak duchowych jak doczesnych. Bliższe informacje można znaleźć m.in. na stronie internetowej: razem.jezuici.pl/wodaignacego. Osoby pragnące wziąć ze sobą wodę prosimy o przyniesienie własnych buteleczek.
 • Serdecznie witamy naszych nowych Parafian oraz Gości a udającym się na wakacyjny wypoczynek, życzymy Bożej opieki oraz odnowienia sił tak fizycznych jak i duchowych.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła w kościele £1000,45; w kaplicy £293,54; z Gift-Aid £265,00. Dziękujemy za ofiarność. Bóg zapłać!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na lipiec 2017:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close