15 Niedziela Zwykła - Rok A - Słowo Boże jest ziarnem
15 Niedziela Zwykła – Słowo Boże jest ziarnem
15 lipca 2017
17 Niedziela Zwykła - Skarb warty wszystkiego
17 Niedziela Zwykła
30 lipca 2017
15 Niedziela Zwykła - Rok A - Słowo Boże jest ziarnem
15 Niedziela Zwykła – Słowo Boże jest ziarnem
15 lipca 2017
17 Niedziela Zwykła - Skarb warty wszystkiego
17 Niedziela Zwykła
30 lipca 2017

Ziarno wzrasta w czasie

Potrzeba ziarna, dobrej ziemi, deszczu, słońca i dużo czasu. Wtedy ziarno puszcza pędy, rośnie, wzmacnia się, pnie się ku górze, ku słońcu. Ziarnem jest Słowo Boga, ziemią jest nasze serce, deszcz to modlitwa , słońce to łaska Boża udzielana tym, którzy wsłuchują się w Słowo Boga. Dojrzała roślina, wielki krzew – to nasza wiara pełna owoców - dobrych uczynków.


Liturgia słowa

Mdr 12, 13. 16-19

Dobroć Boga dla ludzi

Czytanie z Księgi Mądrości

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie.

Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz.

Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Rz 8, 26-27

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Mt 13, 24-43

Przypowieść o chwaście wśród zboża

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”

A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach».

Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».

On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

Kto ma uszy, niechaj słucha!»


Ogłoszenia duszpasterskie 16 Niedziela Zwykła – Ziarno wzrasta w czasie

 • W najbliższy wtorek, 25 lipca przypada liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. Po Mszach w kaplicy o godz. 8:30 rano oraz o 19:00 wieczorem odmówimy specjalną modlitwę i dokonamy poświęcenia pojazdów.
 • Wakacyjny porządek w lipcu i sierpniu:
  • Msze święte niedzielne w kaplicy i kościele bez zmian.
  • Msze święte w tygodniu o godz. 19:00 od poniedziałku do piątku odbywają się w kaplicy.
  • Biuro parafialne będzie otwarte tylko w piątki (20:00 – 21:00).
  • Kawiarenka parafialna przez cały lipiec będzie prowadzona przez Koło Przyjaciół Harcerstwa. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby drużyn harcerskich. KPH serdecznie zaprasza dziś i w kolejne niedziele. W sierpniu kawiarenka będzie nieczynna.
  • Biblioteka parafialna nieczynna. Zapraszamy od września.
  • „Playgroup” – przerwa wakacyjna. Zapraszamy od września.
 • Przypominamy, że przy naszej parafii działa poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmująca m.in. kwestie mediacji, konfliktów w rodzinie / małżeństwie, uzależnienia, trudności wychowawcze z dziećmi. By uzyskać bliższe informacje i umówić spotkanie prosimy o kontakt z psychoterapeutką p. Elżbietą Wójcik tel. 07979 154 318.
 • Uroczystość św. Ignacego Loyoli – kapłana i założyciela Towarzystwa Jezusowego będziemy obchodzić w niedzielę 30 lipca. W kościołach jezuitów można w tym dniu uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami. Podczas wszystkich Mszy św. odbędzie się poświęcenie wody św. Ignacego. Jest ona jednym z tzw. sakramentaliów Kościoła i od wieków służy pomocą we wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach i potrzebach, tak duchowych jak doczesnych. Bliższe informacje można znaleźć m.in. na stronie internetowej: razem.jezuici.pl/wodaignacego. Osoby pragnące wziąć ze sobą wodę prosimy o przyniesienie własnych buteleczek.
 • Serdecznie witamy Gości, którzy przebywają w Londynie na wakacjach. Wszystkim udającym się w najbliższym czasie na urlopy życzymy Bożej opieki i udanego odpoczynku.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła: w kościele £ 1217,56; £ 281,82 w kaplicy oraz £ 309,00 z Gift-Aid. Dziękujemy za ofiarność. Bóg zapłać!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na lipiec 2017:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close