Bochenki chleba i dwie ryby - Polska parafia w Londynie
17 Niedziela Zwykła
23 lipca 2021
Zenon Handzel - nekrolog
Zenon Handzel
12 sierpnia 2021
Bochenki chleba i dwie ryby - Polska parafia w Londynie
17 Niedziela Zwykła
23 lipca 2021
Zenon Handzel - nekrolog
Zenon Handzel
12 sierpnia 2021

Chleb żywy

Jak żyć bez chleba? Kiedy go brakuje potrzebujemy szybko go kupić. Nie ma normalnego śniadania kolacji bez chleba. Człowiek nie nasyca się pokarmem bez chleba. Tak samo dusza nasza nie może nasycić się bez Chrystusa. Jeśli Go nie ma to jest głód duszy, serca. Nie da się tego zastąpić. Nie wystarczy na chleb patrzeć, by się najeść, nie wystarczy wierzyć w Jezusa, by się Nim nasycić. Nie wystarczy patrzeć na Jezusa i Go podziwiać. Trzeba Go przyjmować do serca z wiarą, przylgnąć do Niego i naśladować Go w codzienności.


Liturgia słowa

J 6, 24-35

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

J 6, 41-51

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Łk 1,39-56

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

J6,55.60-69

Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:

«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»

Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».


Ogłoszenia duszpasterskie na 18 Niedzielę Zwykłą

 • Jubileuszowy Rok Ignacjański „w Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”. 500. rocznica nawrócenia oraz 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Wytyczne Episkopatu Anglii i Wali dla kościołów, gdy kraj przechodzi do 4. kroku łagodzenia restrykcji. Dokument jest dostępny na Stronie Episkopatu Anglii i Walii: www.cbcew.org.uk/covid-guidance-collective-worship/ Biskupi zachęcają przede wszystkim do tego, aby kościoły pozostały miejscami bezpiecznymi. Mimo, że prawnie nie obowiązuje już dystans społeczny oraz noszenie maseczek, to biskupi rekomendują, by starać się zachować odpowiedni dystans wewnątrz pomieszczeń sakralnych, korzystać ze środków higieny oraz nosić maseczki. Po wielu miesiącach możemy podjąć śpiew wspólnotowy.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 6 sierpnia spowiedź w kościele od godziny 18:00, Msza Święta o 19:00 w kościele. Tego dnia obchodzimy w kościele Święto Przemieniania Pańskiego.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca 7 sierpnia o 15:00 zapraszamy do kościoła na Mszę Świętą i Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 • Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)- patronki Europy przypada 9 sierpnia (poniedziałek) msze w kaplicy o 7:30 (j. ang.) i 19:00.
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia w tym roku przypada w niedzielę. Msze Święte według porządku niedzielnego.
 • Zapisy online na katechezę przygotowująca do 1. Komunii Św. 2021/22 tylko do 15 sierpnia. Formularz dostępny na stronie internetowej.
 • Okres wakacyjny. Wszystkim udającym się na wakacje życzymy Bożej opieki, wszelkich łask i dobrego odpoczynku. Serdecznie witamy wszystkich, którzy przebywają gościnnie w naszej parafii, życzymy dobrego pobytu.
 • Kawiarenka Parafialna w miesiącu sierpniu będzie nieczynna.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne w miesiącu czerwcu i lipcu łącznie wyniosła £1840.00. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zbieramy pieniądze na instalację stałego streamingu mszy i nabożeństw z naszej Kaplicy oraz z modernizacją nagłośnienia w Kaplicy i Domu Parafialnym. Całość będzie kosztowała ok. £20,000. Ofiary na ten cel można składać w kopertach prosimy podpisać je: „Inwestycje Parafialne”.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £1032.51, w kaplicy £258,50 oraz z Gift-Aid £278.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na sierpień 2021:

 • Intencja ewangelizacyjna – Kościół: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close