Jezus naucza tłumy nad jeziorem - Polska Parafia Londyn UK
16 Niedziela Zwykła
19 lipca 2021
Chleb - Polska Parafia Londyn UK
18 Niedziela Zwykła
1 sierpnia 2021
Jezus naucza tłumy nad jeziorem - Polska Parafia Londyn UK
16 Niedziela Zwykła
19 lipca 2021
Chleb - Polska Parafia Londyn UK
18 Niedziela Zwykła
1 sierpnia 2021

Karmisz nas do syta

Dziś Chrystus ukazuje nam misterium Eucharystii, jako pokarm dla głodnych pielgrzymów, a zarazem sakrament jedności. To w Eucharystii jest siła scalająca człowieka rozbitego, jest moc scalająca wszystkich wierzących w Chrystusa, a nawet całą ludzkość w jedno ciało. Słuchając dzisiejszych czytań starajmy się wniknąć głębiej w to misterium i jeszcze żywiej uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie uczestniczyć, w tym największym darze Bożym.


Liturgia słowa

2 Krl 4, 42-44

Elizeusz rozmnaża chleb

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!» Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?»

A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.

Ef 4, 1-6

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

J 6, 1-15

Rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.

Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»

Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.


Ogłoszenia duszpasterskie na 17 Niedzielę Zwykłą

 • Jubileuszowy Rok Ignacjański „w Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”. 500. rocznica nawrócenia oraz 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Wytyczne Episkopatu Anglii i Wali dla kościołów, gdy kraj przechodzi do 4. kroku łagodzenia restrykcji. Dokument jest dostępny na Stronie Episkopatu Anglii i Walii: www.cbcew.org.uk/covid-guidance-collective-worship/ Biskupi zachęcają przede wszystkim do tego, aby kościoły pozostały miejscami bezpiecznymi. Mimo, że prawnie nie obowiązuje już dystans społeczny oraz noszenie maseczek, to biskupi rekomendują, by starać się zachować odpowiedni dystans wewnątrz pomieszczeń sakralnych, korzystać ze środków higieny oraz nosić maseczki. Po wielu miesiącach możemy podjąć śpiew wspólnotowy.
 • Pożegnanie s. Justyny Rafalskiej MChR i o. Adama Baczewskiego SJ.
  W imieniu własnym oraz Siostry Justyny i Ojca Adama bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tego pożegnania. S. Justyna i o. Adam zapewniają o pamięci w modlitwie i o modlitwę proszą.
 • Uroczystość św. Ignacego z Loyoli 31 lipca. Bardzo serdecznie zapraszamy na dodatkową mszę o 16:00 w kaplicy. Na zakończenie odbędzie się poświęcenie wody św. Ignacego. Jest ona jednym z tzw. sakramentaliów Kościoła i od wieków służy pomocą we wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach i potrzebach, tak duchowych jak doczesnych. Więcej informacji: jezuici.pl artykuł pt.: „Św. Ignacy Loyola – patron rodzących matek.” Prosimy o przyniesienie własnych butelek z wodą. Po mszy zapraszamy do wspólnego świętowania w ogrodzie parafialnym.
 • Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. Bardzo serdecznie zachęcamy do odmawiania tej litanii szczególnie w miesiącu lipcu.
 • Inwestycje Parafialne: stały streaming mszy i nabożeństw z naszej Kaplicy oraz modernizacją nagłośnienia w Kaplicy i Domu Parafialnym. Ofiary na ten cel można składać w kopertach podpisanych: Inwestycje Parafialne.
 • Zapisy online na katechezę przygotowująca do 1. Komunii Św. 2021/22 potrwają do 15 sierpnia. Formularz dostępny na stronie internetowej.
 • Kawiarenka Parafialna. Serdecznie zapraszamy w niedzielę 11:00-14:00, ostatnią przed przerwą wakacyjną. Dochód jest przeznaczony na harcerzy.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £1015.74, w kaplicy £178,06 oraz z Gift-Aid £170.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na lipiec 2021:

 • Intencja powszechna – Przyjaźń społeczna: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close