Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Rok A
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
16 kwietnia 2017
3 Niedziela Wielkanocy - Na drodze do Emaus
3 Niedziela Wielkanocy
29 kwietnia 2017
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Rok A
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
16 kwietnia 2017
3 Niedziela Wielkanocy - Na drodze do Emaus
3 Niedziela Wielkanocy
29 kwietnia 2017

Doświadczyć miłosierdzia Bożego

Patrząc na Tomasza, możemy opisać doświadczenie miłosierdzia jako spotkanie z Jezusem, które oczyszcza, uwalnia i stwarza na nowo. Bóg łatwo daje łaskę i niechętnie karze. Nawet gdy już wyda wyrok, daje szansę na jego odwrócenie. Nawet gdy karze, Jego uderzenia są jak pocałunki. Nawet gdy ukarze, czeka na to, by w sercu naszym pojawiła się choć mała szczelina skruchy.


Liturgia słowa

Dz 2, 42-47

Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

1 P 1, 3-9

Radość płynąca z wiary

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od niszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.

J 20, 19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.


Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocy – Doświadczyć miłosierdzia Bożego

 • Dziś – Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00, a następnie odbędzie się specjalna Msza św. ku czci Bożego Miłosierdzia w kościele.
 • Loteria parafialna. Wszystkim, którzy wzięli udział w loterii z serca dziękujemy. Losowanie nagród odbędzie się dziś o godz. 13:00 w Domu parafialnym.
 • Zapraszamy małżeństwa na niezobowiązujące spotkanie informacyjne o wspólnocie małżeństw „Teams of Our Lady” dziś o godz. 18:00 w Domu parafialnym.
 • Biuro parafialne, po przerwie świątecznej, będzie otwarte w poniedziałek 24 kwietnia w godz. 17:30 – 18:30.
 • We wtorek 25 kwietnia – Uroczystość św. Marka, ewangelisty. Porządek Mszy św. jak w dni powszednie
 • Grupa o. Pio zaprasza wszystkich na Mszę świętą oraz adorację Eucharystyczną we wtorek, 25 kwietnia o 17:00 w kaplicy a następnie, o godz. 18:00 na spotkanie, w czasie którego misjonarz o. Krzysztof Krzyśków, Werbista, opowie o swojej pracy w Brazylii oraz zaprezentuje slajdy. W ramach wsparcia dzieł misyjnych na spotkanie można przynieść niepotrzebne nam (ale wciąż sprawne) telefony komórkowe.
 • Msza św. za + Bronisława Kruka odbędzie się w kaplicy we czwartek 27 kwietnia o godz. 11:00, po czym nastąpi ostatnie pożegnanie w Crematorium na Kensal Green. Zamiast kwiatów rodzina prosi o modlitwy w intencji zmarłego.
 • Pielgrzymów udających się do Fatimy jak również wszystkich chętnych zapraszamy na projekcję filmu „Dzieci przepowiedni z Fatimy”, która odbędzie się w sobotę 29 kwietnia o godz. 17:00 w Domu parafialnym.
 • Kurs przedmałżeński. Następny kurs przygotowujący narzeczonych do sakramentu małżeństwa planowany jest jako „weekendowy” i odbędzie się w dniach 30.04-01.05. Rozpoczęcie o godz. 15:00 w niedzielę 30 kwietnia. Zapisy na kurs są przyjmowane w zakrystii.
 • Wspólnota „Anastasis” zaprasza w niedzielę 30 kwietnia na prowadzoną adorację po Mszy św. o godz. 19:00 w kościele.
 • Warsztaty dla dzieci. Zapraszamy na warsztaty „Kredka do nieba” dla dzieci w wieku od 5 – 9 lat, które odbędą się w środę 3 maja w godz. 17.00-18.30 w domu parafialnym. Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia po Mszy świętej do o. Adama Baczewskiego.
 • Zbiórka na tacę z Niedzieli Wielkanocnej wyniosła £5626.73; zbiórka na tacę z Poniedziałku Wielkanocnego: £862.71 w kościele i £126.39 w kaplicy; ofiara na Fundusz Ziemi Świętej: £328.96; zbiórka na młodzież zakonną: £2265.53. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2017:

 • Ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje po-wołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close