2 Niedziela Wielkanocy - Doświadczyć miłosierdzia Bożego - Rok A
2 Niedziela Wielkanocy
22 kwietnia 2017
4 niedziela Wielkanocy - Rok A - Niedziela dobrego pasterza
4 Niedziela Wielkanocy
7 maja 2017
2 Niedziela Wielkanocy - Doświadczyć miłosierdzia Bożego - Rok A
2 Niedziela Wielkanocy
22 kwietnia 2017
4 niedziela Wielkanocy - Rok A - Niedziela dobrego pasterza
4 Niedziela Wielkanocy
7 maja 2017

Na drodze do Emaus

Zmartwychwstały objawia się uczniom na drodze do Emaus. Wprasza się w ich codzienność i daje zrozumienie podczas prozaicznej wędrówki za swoimi sprawami.

Warto zawsze mieć umysł i serce otwarte. Kto wie, może i do nas Zmartwychwstały Jezus kiedyś dołączy? Choćby w chwili, gdy z ciężką torbą będziemy wracali z zakupów?


Liturgia słowa

Dz 2, 14. 22b-32

Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:

«Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim:

„Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”.

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami».

1 P 1, 17-21

Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Bracia:

Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.

Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

Łk 24, 13-35

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

Zapytał ich: «Cóż takiego?»

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.


Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkanocy – Na drodze do Emaus

 • Kurs przygotowujący narzeczonych do sakramentu małżeństwa planowany jako „weekendowy” rozpocznie się dziś o godz. 15:00 w Domu parafialnym. Konferencje Poradni rodzinnej odbędą się w przyszłą niedzielę 7 maja o godz. 17:00.
 • W najbliższy poniedziałek 1 maja, Bank Holiday, Biuro parafialne będzie nieczynne.
 • Nabożeństwa majowe będą odprawiane o godz. 18:30 w kościele. W tygodniu po porannej Mszy św. w kaplicy o godz. 8:30 będzie odmawiana Litania Loretańska. We środy Nabożeństwo majowe i wieczorna Msza św. w kaplicy.
 • W najbliższą środę 3 maja będziemy obchodzić Uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski. W kaplicy o godz. 11:00 – Msza św. i spotkanie Klubu Seniora, a wieczorem o 18:30 Nabożeństwo majowe i o godz. 19:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny. Serdecznie zapraszamy!
 • Zapraszamy na warsztaty „Kredkami do nieba” dla dzieci w wieku od 5 – 9 lat, które odbędą się w środę 3 maja w godz. 17.00-18.30 w domu parafialnym. Prosimy o zgłoszenia po Mszy świętej w zakrystii.
 • I Piątek miesiąca wypada 5 maja. W tym dniu w kościele o godz. 18:00 zbiórka ministrantów i kandydatów, o godz. 18:30 – Nabożeństwo majowe, w tym czasie również okazja do spowiedzi, a o godz. 19:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • W sobotę 6 maja o godz. 15:00 zapraszamy na Nabożeństwo pierwszosobotnie do kaplicy. Młodzież, która w tym roku przystępuje do sakramentu bierzmowania otrzyma podczas tego nabożeństwa szkaplerze Maryjne. Wszyscy wierni, którzy pragną otrzymać szkaplerz również będą mieli okazję go przyjąć podczas tego nabożeństwa. Szkaplerz jest wyrazem powierzenia swego życia Matce Bożej i znakiem Jej szczególnej opieki nad tymi, którzy go noszą.
 • W przyszłą niedzielę 7 maja odbędzie się zbiórka na Fundację Jana Pawła II (jako 2-ga taca).
 • Uroczystość przyjęcia I Komunii świętej odbędzie się w niedzielę 14 maja w kościele św. Franciszka. Dzieci przystąpią do tego sakramentu w dwóch grupach: na Mszach św. o godz. 10:30 i 12:30. Naszych parafian uprzejmie prosimy, by ze względu na licznych gości obecnych na uroczystościach w tym dniu wybierali inne godziny Mszy św.
 • Rodzina Kruków dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie śp. Bronisława Kruka za modlitwy w intencji zmarłego.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła w kościele – £1635.69, w kaplicy – £241.08, z Gift-Aid – £352.50. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na maj 2017:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close