22 Niedziela Zwykła - Potęga pokory
22 Niedziela Zwykła – Potęga pokory
28 sierpnia 2016
24 Niedziela Zwykła - Zagubiona owca
24 Niedziela Zwykła – Zagubiona owca
11 września 2016
22 Niedziela Zwykła - Potęga pokory
22 Niedziela Zwykła – Potęga pokory
28 sierpnia 2016
24 Niedziela Zwykła - Zagubiona owca
24 Niedziela Zwykła – Zagubiona owca
11 września 2016
Pokaż wszystkie

23 Niedziela Zwykła – Bóg chce być pierwszym

Bóg chce być pierwszym

Niekiedy Jezus używał przesady dla podkreślenia ważności i konieczności przyjęcia pewnych postaw. Dziś mówi do nas, że kto nie ma w nienawiści swoich bliskich, a nawet samego siebie, nie może być prawdziwie jego uczniem. Nienawiść, o której mówi Jezus jest raczej rodzajem rozstania się niż nienawiścią w pełnym tego słowa znaczeniu. Dla Jezusa i Jego misji zbawienia trzeba być gotowym opuścić wszystko.


Liturgia słowa

Mdr 9, 13-18

Prawdziwa mądrość

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli.

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego?

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość.

Flm 9b-10. 12-17

Wszyscy są braćmi

Najdroższy:
Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu.

Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

Łk 14, 25-33

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».


Ogłoszenia duszpasterskie 23 Niedziela Zwykła – Bóg chce być pierwszym

  • Nowe krzesła i stoły. Dziś odbędzie się zbiórka (jako 2-ga taca) na zakup nowych krzeseł i stołów do domu parafialnego i kaplicy. Już zostały zakupione nowe stoły i krzesła do kawiarenki parafialnej oraz do sali o. Mirewicza. Planujemy jeszcze zakup nowych miękkich krzeseł do kaplicy. W związku z tym kierujemy do naszych parafian serdeczną prośbę o wsparcie i ofiary na ten cel. Przez kolejne dwie niedziele odbędzie się zbiórka na pokrycie kosztu tych zakupów. Za wasze ofiary serdecznie dziękujemy!
  • Wyjazd księży na rekolekcje kapłańskie. W związku z wyjazdem naszych księży w najbliższym tygodniu od poniedziałku do czwartku włącznie nie będzie Mszy świętych o godz. 8:30 rano w kaplicy. Pozostałe Msze św. bez zmian. W tym czasie posługę duszpasterską będzie pełnił gościnnie o. Bogdan Leśniak, jezuita, który na co dzień pracuje w parafii na Stamford Hill.
  • Zapisy dzieci na katechezę przygotowującą do I Komunii świętej odbywać się będą do 16 września w godzinach pracy kancelarii parafialnej przy 180 Walm Lane. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 18 września po Mszy świętej o godz. 12.00 w kościele. Informacji udziela s. Małgorzata, tel. 073 4039 1780 .
  • Zapisy i pierwsze organizacyjne spotkanie przygotowujące dzieci do Rocznicy I Komunii świętej odbędzie się w niedzielę 25 września po Mszy świętej o godz. 12.00 w kościele.
  • Kandydaci na ministrantów. Zapraszamy chłopców i dziewczęta do powiększenia grona ministrantów. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy świętej. Spotkania odbywać się będą w każdy I piątek miesiąca o godz. 18.00 w kościele. Opiekunem grupy jest s. Małgorzata Michalik, tel. 073 4039 1780.
  • Biuro parafialne, po przerwie wakacyjnej, rozpocznie urzędowanie od poniedziałku 12 września.
  • Parafialna pielgrzymka do Fatimy w setną rocznicę objawień planowa-na jest w dniach od 8-15 czerwca 2017 roku. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej oraz na plakacie. Kontakt – Agata: aga-burz@gmail.com; kom. 07904 186 178
  • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli: w kościele: £874.46; w kaplicy: £242.79; Gift-Aid: £215.00. Ofiara z pogrzebu: £346.00. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na wrzesień 2016:

  • Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.
  • Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close