Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, obraz współczesny - Polska parafia w Londynie
23 Niedziela Zwykła
4 września 2022
Biblia i pieniądze - Polska parafia w Londynie
25 Niedziela Zwykła
20 września 2022
Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, obraz współczesny - Polska parafia w Londynie
23 Niedziela Zwykła
4 września 2022
Biblia i pieniądze - Polska parafia w Londynie
25 Niedziela Zwykła
20 września 2022

Powrót do Domu

Jezus mówi nam dziś trzy przypowieści: o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie, a przede wszystkim o odnalezieniu zagubionego człowieka i próbie przemiany zawsze „wiernego syna”. Uczy nas jak kochać się wzajemnie tak, jak Ojciec Miłosierny kocha i przyjmuje synów. Zarówno marnotrawnego jak i tego, który Go nigdy nie opuścił. Uczy jak przyjmować powracającego do domu brata.
Św. Paweł przypomina nam prawdziwie dobrą nowiną: „Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników”. Prośmy o doświadczenie miłości Ojca i umiejętność dzielenia się nią z drugim człowiekiem.


Liturgia słowa

Wj 32, 7-11. 13-14

Bóg przebacza grzesznemu ludowi

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: ”Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: »Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej«”.

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: ”Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem”.

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: ”Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: »Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki«”.

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

1 Tm 1, 12-17

Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.

Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Łk 15, 1-32

Radość z nawrócenia grzesznika

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam».

Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada».

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników».

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego».

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę».

Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.


Ogłoszenia duszpasterskie na 24 Niedzielę Zwykłą

 • Powroty z Wakacji. Wszystkich powracających z wakacji witamy z powrotem w parafii. Wszystkim tych, którzy przebywali na wakacjach w naszej parafii życzymy bezpiecznego powrotu do domu.
 • Katecheza do Bierzmowania dla młodzieży w roku szkolnym 2022-23. Rozpoczynamy zapisy na katechezę dla młodzieży 14-18 lat. Zapisy on-line będą dostępne do 9 października. Zapisu dokonują Rodzice.
 • Peregrynacja relikwii św. Bernadetty w Anglii, Walii i Szkocji. Relikwie będą w Sanktuarium Our Lady of Willesden od 28.10 (g.16:00) do 30.10 (g. 9:15). Szczegóły na stronie: parish.rcdow.org.uk/willesden/
 • Biuro Parafialne po przerwie wakacyjnej wraca do normalnego porządku pracy, tzn.: wtorki 17:00 – 18:00 i czwartki od 20:00 do 21:00
 • Kawiarenka Parafialna. Zapraszamy serdecznie do parafialnej kawiarenki w niedzielę po porannych Mszach świętych. Poszukujemy osób, które pomogłyby w obsłudze kawiarenki (np. raz w miesiącu). Chętnych prosimy o kontakt z s. Anną 07763 757509. Dochód z kawiarenki przeznaczony jest na funkcjonowanie parafii.
 • Grupy parafialne zapraszają na spotkania:
  • Chór Parafialny zaprasza na próbę w poniedziałek 12.09 o 20:00 do Kawiarenki.
  • Grupa Biblijna zaprasza 12 września w poniedziałek o 20:00 do sali o. Mirewicza.
  • Grupa Mężczyzn św. Józefa zaprasza we wtorek 13 września na spotkanie po wieczornej Mszy św. ok. 19.45 w kawiarence parafialnej.
  • Różaniec dla mężczyzn zapraszamy w każdy 4. wtorek miesiąca po wieczornej Mszy.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkanie w środę 14 września o 20.00 do kaplicy. W ramach spotkania Droga Krzyżowa i Adoracja Krzyża w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
  • Klub Seniora zaprasza w poniedziałki. O 11:15 modlitwa w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne i spotkanie w kawiarence.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza ponownie od 30 września.
 • Tato.Net zaprasza na warsztaty „Bliżej – pełna łączność”, czyli na ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci. Warsztaty odbędą się 8.10.2022 w Parafii pw. NMP Matki Kościoła, 2 Windsor Rd, Ealing, Szczegóły na stronie: http://parafiaealing.co.uk/grupy-parafialne/ojcowski-klub/
 • Podziękowania Rodzina śp. Genowefy Kruk dziękuje wszystkim którzy uczestniczyli w modlitwie za śp. zmarłą Genowefę zarówno w kaplicy jak i w krematorium. Jednocześnie informuje, że w czasie pogrzebu zebrano £373.01 na Alzheimer’s Society.
 • Fundacja Kardynała Józefa Glempa Jako druga taca będą zbierane dziś ofiary
  na pomoc finansową księżom-studentom z Polski uczącym się w Wielkiej Brytanii języka angielskiego. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Inwestycje Parafialne Ofiary na inwestycje parafialne zebrane w minioną niedzielę wyniosły £1353.08. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £895.32, w kaplicy £240.00 oraz z Gift-Aid £193.50. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na wrzesień 2022:

 • O zniesienie kary śmierci. Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close