26 Niedziela Zwykła - Rok B - Radość Serca
26 Niedziela Zwykła
30 września 2018
"Łobuzy. Grzesznicy mile widziani."
Spotkanie z autorami książki „Łobuzy. Grzesznicy mile widziani.”
8 października 2018
26 Niedziela Zwykła - Rok B - Radość Serca
26 Niedziela Zwykła
30 września 2018
"Łobuzy. Grzesznicy mile widziani."
Spotkanie z autorami książki „Łobuzy. Grzesznicy mile widziani.”
8 października 2018

Co Bóg złączył,

tego niech człowiek nie rozdziela.” Nierozerwalność małżeństwa, potwierdzona już w zaraniu ludzkości, została w pełni odnowiona przez Pana. Ona zabezpiecza trwałość i świętość rodziny nie tylko dla dobra małżonków, lecz także dla dobra dzieci. Ewangelia dzisiejsza opatrznościowo kończy się urywkiem dotyczącym dzieci. Obyśmy wszyscy stali się jak dzieci ufne w Słowo, które prowadzi do Królestwa Bożego.


Liturgia słowa

Rdz 2, 18-24

Stworzenie niewiasty

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc».

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:

«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Hbr 2, 9-11

Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.

Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.

Mk 10, 2-16

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.


Ogłoszenia duszpasterskie na 27 Niedziela Zwykła

 • Pielgrzymka Polaków do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej w Walsingham. Zapraszamy w sobotę 13 października (zob. plakat). Zapisy przyjmujemy w zakrystii. Tegoroczne hasło pielgrzymki „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” jest nawiązaniem do 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Gościem specjalnym będzie abp Mieczysław Mokrzycki – papieski sekretarz.
 • Zapraszamy do pomocy w Parafii. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w następujących posługach: lektorzy, kolektorzy (zbieranie tacy), pomoc w opiece nad dziećmi. Prosimy o kontakt po mszy z Duszpasterzami lub Siostrą.
 • Nabożeństwa Różańcowe w niedziele w kaplicy o 11:30 oraz w kościele o 18:30. W tygodniu bezpośrednio po wieczornej Mszy Św., czyli ok. 19:30.
 • Kartki wypominkowe wyłożone są przy wyjściu. Prosimy wyraźnie zaznaczyć, gdzie i o której godzinie mają być odczytane imiona zmarłych. Wypominki będą odczytywane tylko podczas wskazanej Mszy Św. w Dzień Zaduszny. Wypełnione kartki prosimy składać w zakrystii. Dziękujemy za dołączone ofiary.
 • Grupa Biblijna spotkanie w poniedziałek 8 października o 20:00 w Domu Parafialnym.
 • Grupa Modlitewna Ojca Pio spotkanie we wtorek 9 października o 15:15 w kaplicy.
 • Mężczyźni św. Józefa spotkanie we wtorek 9 października o 19:30 w Domu Paraf.
 • Klub Seniora zaprasza wszystkich chętnych w środę 10 października o 11:00 do kaplicy. Po mszy spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Spotkanie przygotowawcze i organizacyjne 14 października o 18:00 w Domu Parafialnym. Można się jeszcze dołączyć.
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa organizuje sprzedaż książek podarowanych przez panią Karolinę Kaczorowską. 13.10 w sobotę w Szkole Polskiej na Willesden Green oraz 14.10 przed i po mszy o 12.00 przy kościele. Dochód przeznaczony jest na potrzeby drużyn harcerskich i gromad zuchowych.
 • St Robert Southwell Primary School, Slough Lane, Kingsbury NW9 8YD Zaprasza Rodziców (bez dzieci) na wieczór informacyjny o przyjęciu do szkoły we wtorek 16 października: Klasy Reception od 18:30; Klasy Nursery od 19:15.
 • Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia, jako 2-ga taca w przyszłym tygodniu. Fundacja m.in. promuje nauczanie Jana Pawła II oraz funduje stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1480.78, w kaplicy £283.91 oraz £364.00 z Gift-Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na październik 2018:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close