Zapisy zakończone
5 października 2020
29 Niedziela Zwykła - Rok A - Oddaj Bogu, oddaj Jezusowi
29 Niedziela Zwykła
18 października 2020
Zapisy zakończone
5 października 2020
29 Niedziela Zwykła - Rok A - Oddaj Bogu, oddaj Jezusowi
29 Niedziela Zwykła
18 października 2020

Uczta weselna

Centralnym tematem dzisiejszej Liturgii Słowa jest uczta. Uczta mesjańska z wizji Izajasza, jest zapowiedzią uczty z Jezusem, który dał nam wieczerzę Pańską, czyli Eucharystię. Eucharystia z kolei jest zapowiedzią i przedsmakiem uczty weselnej w Królestwie Niebieskim. Wszyscy jesteśmy zaproszeni na Eucharystię, wszystkich też Bóg zaprasza na Ucztę wiekuistą. Pan już Wieczernik przygotował. Jaka jest moja odpowiedź teraz i w wieczności?


Liturgia słowa

Iz 25, 6-10a

Uczta mesjańska

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.

Flp 4, 12-14. 19-20

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

Mt 22, 1-14

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».


Ogłoszenia duszpasterskie 28 Niedziela Zwykła

 • Biała Niedziela dla dzieci, które w minione dwa weekendy przyjęły Pierwszą Komunię Świętą. Dzieci przychodzą dziś na msze w uroczystych strojach. Przyjmijmy ich z wielką radością ciesząc się wspólnie, że dzieci dołączyły do grona osób, które w pełni mogą korzystać z daru Eucharystii.
 • Dar Ołtarza od Rodziców dzieci, które przyjęły 1. Komunię. Bardzo serdecznie dziękuję za dar ołtarza dla naszej Wspólnoty Parafialnej. Za otrzymane pieniądze zostaną zakupiony potrzebne paramenty liturgiczne.
 • Msza Święta dla dzieci i rodziców zapisanych na Katechezę do 1. Komunii 2021 dzisiaj o 13:30 w kościele. Bezpośrednio po mszy spotkanie organizacyjne.
 • XX Dzień Papieski pod hasłem TOTUS TUUS (Cały Twój) jest w tym roku obchodzony dzisiaj w niedzielę 11.10. Zainteresowanych zapraszamy na stronę: https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2020/haslo/
 • Bierzmowanie młodzieży przygotowanej na katechezach w rok 2019-20 w naszej parafii odbędzie się 22.10 o 18:00 w kościele.
 • Katecheza do Bierzmowania 2020-21 dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat. Zapisu on-line dokonują Rodzice. Formularz dostępny na stronie internetowej.
 • Różaniec. Miesiąc październik jest tradycyjnie związany z nabożeństwem różańcowym. W tym roku proponujemy wspólne odmówienie jednej dziesiątki różańca po mszy wieczornej od poniedziałku do piątku oraz przed mszą wieczorną w sobotę i niedzielę (w ramach adoracji). Zachęcamy również do odmówienia pozostałych dziesiątek prywatnie.
 • Druga Taca w przyszłym tygodniu będzie przeznaczona na Centralne Biuro Polskiej Misji Katolickiej.
 • Zapraszamy do Wolontariatu. Bardzo serdecznie dziękuję tym, który już włączyli się do Wolontariatu. Potrzebujemy nadal więcej Wolontariuszy, którzy pomogą wspólnocie naszej Parafii, aby kościół i kaplica były dostępne do publicznych celebracji. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 07340 391780.
 • Obowiązujące regulacje. Nadal obowiązują nas pewne ograniczenia. Bardzo Was proszę o przyjęcie tych regulacji i o stosowanie się do nowych zasad w duchu wzajemnej miłości i odpowiedzialności.
  Obowiązuje nas m.in.: dystans społeczny „1 metr +”, zakrywanie twarzy i dbanie o higienę osobistą oraz ruch jednokierunkowy.
 • The Convent of Jesus and Mary is an 11-18 school for girls. Open mornings run every week day to 22 October 2020; call 020 8965 2986 to book an individual family tour or email office@cjmlc.co.uk Website, video and virtual tour: www.cjmlc.co.uk
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £988.90 w kaplicy £309.60 oraz £317.00 z Gift Aid.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na październik 2020:

 • Intencja ewangelizacyjna – Misja świeckich w Kościele: Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close