Jezu ufam Tobie - Niedziela Miłosierdzia Bożego - Rok B
Niedziela Miłosierdzia Bożego
12 kwietnia 2021
3 Niedziela-Wielkanocna - Ja jestem dobrym Pasterzem - Rok B
4 Niedziela Wielkanocna
25 kwietnia 2021
Jezu ufam Tobie - Niedziela Miłosierdzia Bożego - Rok B
Niedziela Miłosierdzia Bożego
12 kwietnia 2021
3 Niedziela-Wielkanocna - Ja jestem dobrym Pasterzem - Rok B
4 Niedziela Wielkanocna
25 kwietnia 2021

Nawrócenie i odpuszczenie!

„W imię Jezusa głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom.” Prawda o tym, że Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata to dobra nowina dla każdego grzesznika i dla mnie osobiście. Odpuszczenie grzechów w katechezie Piotra i słowach Jezusa zestawione jest z nawróceniem, czyli odwróceniem się od złego postępowania, a zwróceniem się całym sercem i całym sobą ku Chrystusowi, jedynemu Sprawiedliwemu. Czasami nasze złe czyny wynikają z naszej nieświadomości. Ważne, aby po zwróceniu się ku Panu podejmować świadomie dobre czyny nawrócenia.


Liturgia słowa

Dz 3, 13-15. 17-19

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu:

«Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

1 J 2, 1-5

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Łk 24, 35-48

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».


Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkanocna

 • Prosimy o przestrzeganie obowiązujących regulacji i współpracę z wolontariuszami. Obowiązują nas m.in.: dystans społeczny „1 metr +”, zakrywanie twarzy (nosa i ust), zajmowanie wyznaczonych miejsc, (Rodziny zajmują miejsca obok siebie zachowując dystans do innych), dezynfekcja rąk i ruch jednokierunkowy. Nie możemy podejmować wspólnych śpiewów. Śpiew będzie wykonywany przez organistkę: s. Katarzynę lub p. Anitę.
 • Porządek Mszy Świętych w niedziele:
  • w kościele:
   • 19:00 sobota – pierwsza msza z formularza niedzielnego
   • 9:00
   • 10:30 (z udziałem przedszkolaków)
   • 12:00 (z udziałem dzieci szkolnych)
   • 13:30
   • 19:00
  • w kaplicy:
   • 10:30 – transmitowana na parafialnych kanałach YouTube i Facebook
   • 12:00 – transmitowana przez Radio Sami Swoi
 • Ograniczona liczba miejsc na mszy. Msze o 10:30 i 12:00 w kościele są bardzo uczęszczane. Może się tak zdarzyć, że nie będzie wolnych miejsc.
 • Msze mniej uczęszczane. Zapraszamy w sobotę o 19:00, niedzielę o 9:00, 13:30 i 19:00.
 • Porządek Mszy Świętych w tygodniu:
  • w kaplicy:
   • 7:30 w jęz. angielskim od poniedziałku do soboty
   • 19:00 w jęz. polskim od poniedziałku do piątku.
  • w kościele:
   • tylko w 1. Piątek Miesiąca msza o 19:00 ; spowiedź od 18:00
   • tylko w 1. Sobotę Miesiąca msza i nabożeństwo o 15:00.
 • Spowiedź święta. W miarę możliwości spowiadamy 30 minut przed każdą mszą lub po niej oraz po wcześniejszym umówieniu. Nie spowiadamy w trakcie trwania Mszy Świętej.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu zapraszamy codziennie od 18:30.
 • Nabożeństwo Droga Światła – rozważania spotkań Zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami w piątek o 18:30 w kaplicy. Nabożeństwo będzie dostępne także online.
 • Transmisje Liturgii z naszej kaplicy. Parafian, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w liturgii zachęcamy do transmisji na naszych parafialnych kanałach YouTube i Facebook.
 • Radiowa transmisja mszy. Niedzielne msze z naszej kaplicy o 12:00 są transmitowane w Radio Sami Swoi dostępnym na DAB+ i www.samiswoiradio.co.uk
 • Kurs Przedmałżeński online od 13 maja do 10 czerwca 2021. Obejmuje 5 spotkań w czwartki 20:15-22:00. Obecność obojga narzeczonych obowiązkowa. Zapisy w zakrystii.
 • Parafialny PayPal. Ofiarę na potrzeby Parafii od dziś można złożyć również za pomocą aplikacji PayPal. Kod QR do naszego PayPal dostępny jest przy wejściu i wyjściu.
 • Zapraszamy do Wolontariatu. Potrzebujemy pomocy przed mszami (witanie wiernych) i po mszach dezynfekcja. Zgłoszenia przyjmujemy po mszach albo telefonicznie.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Druga taca na Centralne Biuro Polskiej Misji Katolickiej wyniosła: £251.75. Za wszystkie ofiary w imieniu Księdza Rektora bardzo dziękujemy.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £1140.52, w kaplicy £220.53 oraz z Gift-Aid £280.00 .
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2021:

 • Intencja powszechna – Podstawowe prawa: Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close